o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

VEDA A VZDELANIE, medicína

Alexander, Vojtech, doc. MUDr., priekopník röntgenológie, prvý röntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku, zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie

Bellová, Mária, prvá slovenská lekárka

Bernadič, Marián, Prof., Csc.

Brdlík, Jiří, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Chaban, Ivan, MUDr., MPH, poslanec NR SR, SDKÚ-DS

Chodák, Ivan, MUDr., slovenský lekár a futbalista

Chovanec, Miroslav, MUDr., bývalý poslanec NR SR, Smer-SD

Chura, Alojz Ján, Prof. MUDr. , Profesor detského lekárstva

Dérer, Ladislav, lekár (internista a klinický fyziológ) a pedagóg, akademik ČSAV a zakladajúci člen SAV

Dieška, Dionýz, významný pedagogický pracovník, uznávaný odborník a špecialista v internej medicíne

Dragula, Milan, MUDr., PhD., prezident Slovenskej lekárskej komory a prednosta kliniky detskej chirurgie FN v Martine

Čársky , Konštantín, chirurg

Fabián, Juraj, Prof., MUDr., DrSc., FESC., lekár, kardiológ

Farkašová, Dana, prof. PhDr., CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Fedor, Peter, lekár

Filo, Emanuel, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Gala, Anton, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Gerová, Mária, MUDr., DrSc., lekárka, fyziologička, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Halecký, Jozef, MUDr., poslanec NR SR, ĽS-HZDS

Hanzen, Juraj, MUDr., prezident Regionálnej Lekárskej komory, lekár, klinický mikrobiológ

Haľák, Ondrej, prof. MUDr., CSc.

Hečko, Ivan, doc. MUDr., odborný detský lekár

Hrubiško, Mikuláš, Prof. MUDr. , Drsc., zakladateľ transfúznej služby na Slovensku

Hynek, Kristián, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ďuriš, Ivan, prof. MUDr., DrSc., hon. FRCP

Jagla, Fedor, MUDr., CSc., lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Jenča, Andrej, prof. MUDr., CSc., prednosta kliniky Fakultnej nemocice L. Pasteura v Košiciach, vysokoškolský pedagóg

Jesenský, Janko, JUDr., básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov, prvý slovenský národný umelec

Jessenius, Ján, MUDr., PhDr., lekár-chirurg, anatóm, vzdelanec, filozof, významný predstaviteľ humanistickej vzdelanosti, dejateľ československého protihabsburského odboja, českej a slovenskej kultúry

Kalist, Peter, MUDr., MPH, lekár - kardiológ, poslanec NR SR, člen SaS

Kardoš, František, MUDr., lekár, pediater

Kellerová, Eva, MUDr., DrSc., lekárka, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Klimeš, Iwar, Prof. MUDr., DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

Kňazovický, Ján, MUDr., lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg

Kondáš, Ondrej, prof., DrSc., psychológ zaoberajúci sa klinickou psychológiou,vedúci katedry psychológie UK v Bratislave a v Trnave

Korpáš, Juraj, Prof. MUDr., DrSc., lekár, univerzitný profesor, vedec

Kostlivý, Stanislav, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Koval, Štefan, prof. MUDr., PhD., lekár, odborník na gerontológiu a geriatriu

Koza, Ivan, Prof. MUDr., ,DrSc., prednosta interného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave a prodekan Slovenskej zdravotníckej univerzity

Košlík, Štefan, MUDr., CSc., lekár, primár oddelenia liečebnej výživy a naturálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

Labaš, Peter, doc. MUDr., CSc., dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK

Langer, Pavel, MUDr., DrSc., patofyziológia endokrinného systému, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Lichardus, Branislav, prof.MUDr., DrSc., lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

Lukeš, Jan, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Macho, Ladislav, MUDr., DrSc., lekár, endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Makovický, Dušan, lekár, publicista, spisovateľ, osobný lekár a priateľ L. N. Tolstého, prekladateľ

Maršala, Jozef, prof. MUDr., DrCs., lekár, neurobiológ, Neurobiologický ústav SAV

Mayer, Peter, MUDr., lekár, riaditeľ HPL Košice

Mézeš, Viliam, prof. MUDr., DrSc., Univerzitný profesor

Mištuna, Dušan, doc. MUDr., PhD., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Moravec, Rudolf , prof. MUDr. , DrSc., lekár, univerzitný profesor

Niederland, Teofil Rudolf, prof. MUDr., DrSc., lekár, vedec, pedagóg, akademik SAV, člen korešpondent ČSAV, zakladateľ moderných vedeckých a klinických odborov na Slovensku - klinickej biochémie, klinickej farmakobiochémie a klinickej farmakoterapie

Nižnánsky, František, MVDr., významný epizootológ, organizátor laboratórnej diagnostiky na Slovensku, úspešný výskumný pracovník, člen korešpondent SAV a ČSAPV

Novotná, Alexandra, MUDr., PhD., dermatologička, riaditeľka Súkromnej kliniky plastickej chirurgie, estetickej dermatológie a laserovej medicíny Esthetic

OLEJNÍK, JURAJ, prof. MUDr., PhD., chirurg, vysokoškolský pedagóg, líder postgraduálnej výchovy v chirurgii na Slovensku

Osuský, Peter, MUDr., CSc., poslanec NR SR, lekár, vysokoškolský pedagóg, prorektor Univerzity Komenského

Pásztor, Ladislav, MUDr., prezident Asociácie súkromných lekárov

Pavlásek, Juraj, doc. MUDr., DrSc., neurofyziológ ,Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Polák, Bohuslav, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Poštolka, Ivan, MUDr.,

Profant, Milan, Prof.MUDr., CSc., Prednosta Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN, člen Vedeckej rady LFUK

Rakús, Alojz, doc. MUDr., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Raymann /Reimann/, Ján Adam, lekár, lekárnik, bádateľ, meteorológ, priekopník variolizácie, polyhistor

Raši, Richard, MUDr., MPH, poslanec NR SR, bývalý minister zdravotníctva SR, SMER-SD, primátor mesta Košice

Reiner, Andrej, MUDr. , CSc., lekár, spisovateľ a publicista

Reinsberg, Viktor, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ruttkay-Nedecký, Ivan, doc. MUDr, DrSc., lekár, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Sedláček, Pavol, MUDr., MPH, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP v Trenčíne

Segner, Ján Andrej, fyzik, matematik, lekár, botanik

Siegfried, Leonard, prof. MUDr., CSc., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Siman, Jaroslav, prof. MUDr., PhD., prednosta Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Bratislave

Siracká, Eva, MUDr., DrSc., lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Siťaj, Štefan, prof. MUDr. , DrSc. , Zakladateľ ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch

Slezák, Ján, prof. MUDr., DrSc., FIACS, prvý podpredseda SAV

Smieško, Vladimír, MUDr, CSc., lekár, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Stodola, Ivan, MUDr., doc., dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia

Styk, Ján, MUDr, CSc, lekár, Ústav pre výskum srdca SAV

Thurzo, Viliam, lekár – onkológ, vysokoškolský pedagóg

Tomori, Zoltán, prof. MUDr., DrSc., pedagóg, vedec, lekár a budovateľ

Traubner, Pavel, prof. MUDr., PhD., Prednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave, bývalý dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, čestný predseda

Török, Jozef, doc. MUDr., CSc., lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Ujházy, Viliam, MUDr., DrSc., onkológ, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Valent, Michal, prof. MUDr., DrSc., lekár, odborník na lekársku parazitológiu, gynekológ – pôrodník

Valšík, Jindřich A., prof. MUDr. et RNDr., DrSc., antropológ

Vámoš, Gejza, MUDr., PhDr., prozaik, publicista, dramatik, lekár

Vančík, Juraj, MUDr., CSc., lekár (kardiológ), riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnej nemocnice

Vigaš, Milan, MUDr., DrSc., lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Vilček, Ján, Prof. MUDr., , PhD, vedec, makrobiológ

Virsík, Karol, Prof. MUDr., DrSc., vedec v oblasti medicíny

Zaviačič, Milan, prof. MUDr., DrSc., lekár, vedec, profesor

Zikmund, Vladislav, MUDr., DrSc., lekár, psychiater, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Šagát, Tibor, prof. MUDr., CSc., Dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Škarvan, Albert, lekár, prekladateľ a spisovateľ

Šramka, Miron, prof. MUDr., DrSc., Celosvetovo známy a uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník, profesor na Katedre ošetrovateľstva Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Šteiner, Pavol, prof. MUDr., DrSc., priekopník kardiochirurgie, pedagóg, športovec

Štencl, Ján, doc. MUDr., ,CSc., mim. prof., chirurg

Štrbák, Vladimír, MUDr, DrSc., endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Šulcová, Margaréta, prof. MUDr., CSc., dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Švec, Juraj, prof. MUDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Žarnov, Andrej, lekár - patológ, básnik


  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS