o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
Osobnosti.sk - oficiálne spustenie portálu

7. júla 2005, Bratislava, Dom novinárovIng. Viliam Koza
autor projektu Osobnosti.sk

Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Aj z tohto dôvodu podľa môjho názoru degraduje naozajstný význam pojmu osobnosť. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať tento projekt. Projekt portál Osobnosti.sk je forma elektronickej databázy najdôležitejších osobností Slovenskej republiky.

Naším zámerom je prezentovať činnosť významných osobností a vytvoriť tak inšpiratívne prostredie pre ľudí na Slovensku, zdieľať informácie týkajúce sa pôsobenia, činnosti a výsledkov práce spoločenských autorít. Ďalej, je to zámer aktívne propagovať naše osobnosti doma i v zahraničí. V neposlednom rade chceme zvýšiť spoločenské postavenie a význam takých oblastí, ako je veda, vzdelanie či kultúra. Ide o jedinečný projekt, nakoľko na Slovensku doposiaľ neexistuje projekt s podobným zámerom. Ide vlastne o projekt internetovej online publikácie významných osobností Slovenska.

Čo sa týka obsahovej časti portálu Osobnosti.sk, našim cieľom je, aby mal charakter faktografický a nie bulvárny. Preto obsahuje životopisy, prehľad tvorby, diskografie, články a súvisiace linky na zaradené osobnosti v portáli. Bezplatný prístup k týmto údajom bude návštevníkom portálu poskytovať množstvo zaujímavých informácií o relevantných a skutočných osobnostiach Slovenska. To im umožní dať do kontrastu skutočné osobnosti a mnohokrát len tzv. pseudo-osobnosti. Práve aj prostredníctvom tohto portálu bude umožnené širokej verejnosti pristupovať k obrovskému množstvu informácií o osobnostiach Slovenska . Podľa môjho názoru sú práve oni tým najväčším bohatstvom ktorým Slovensko v súčasnosti disponuje.

Sme veľmi radi že na projekte spoluparticipujú partneri akými sú Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, FEI STU, Matica slovenská a mnohé ďalšie, ktoré by mali byť zárukou toho že na portáli sú alebo v budúcnosti budú zaradené relevantné osobnosti Slovenskej republiky.

Taktiež oceňujeme i podporu našich mediálnych partnerov ktorými sú doposiaľ: STV, Rádio TWIST, AKZENT MEDIA, internetový portál inet.sk a ďalší, ktorí by mali zabezpečiť to, aby sa tento projekt dostal do povedomia čo najširšej verejnosti doma i v zahraničí.projektový manažér Osobnosti.sk

Internetový projekt Osobnosti.sk obsahuje sedem hlavných a 35 vedľajších kategórií ako sú veda a vzdelanie, spoločnosť, politika, umenie a kultúra, šport, médiá a biznis a podnikanie. V súčasnosti databáza obsahuje vyše 1000 osobností a ďalších približne 600 pribudne v najbližších týždňoch. Dosiaľ sme sa sústreďovali najmä na osobnosti súčasnosti, ale spolu s našimi partnermi spracovávame už aj významné osobnosti minulosti.

Osobnosti.sk sú projektom otvoreným. Chceme, aby jeho návštevníci vyjadrili svoj názor na to, koho dnes považujú za osobnosť, aby dopĺňali informácie, linky a články, ktoré sa tam nachádzajú.

Hlavnými kritériami na zaradenie osobnosti na portál sú najmä:

  • pôsobenie vo významnej spoločenskej funkcii (vláda, parlament, významné inštitúcie a pod)

  • udelené vyznamenania, medaily, ocenenia a pod.

  • publikácie, diskografia, filmografia a pod.

  • prezentácia v médiách, odporúčania iných významných osobností

  • vynálezcovstvo, atraktivita, jedinečnosť vo svojej oblasti

  • významné skutky


doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor Univerzity Komenského

Keby ste išli niekde na západ, tak vidíte, že tam vedci majú svoje sochy, výskumníci majú múzeá. Pozrite sa napríklad po Bratislave. Koľko je tu sôch, koľko je ulíc pomenovaných po významných osobnostiach Slovenska? Je to škoda. Ja si myslím, že máme takých, ktorí by si to zaslúžili. Máme bohatú históriu, či už v oblasti vzdelávania, Academiu Istropolitanu, či už v oblasti baníctva máme objavy, ktoré boli vtedy svetové a pod. A to platí aj v modernej histórii.

Jeden nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, známy fyzik Steve Weinberg, povedal, že ak by v USA nemali výskumné univerzity, tak Američania by sa živili pestovaním sójových bôbov a sprevádzaním japonských a nemeckých turistov Veľkým kaňonom. Jednoducho USA ako štát 20. storočia, to je otázka toho, že investovali do vzdelania a výskumu a vedy a mali výsledky. A oni to robia stále. Istým spôsobom kupujú vedcov z celého sveta. V poslednom čase odčerpali z Európy 400 tisíc vedeckých pracovníkov. Preto Európa teraz, čo si položila ciele tzv. Lisabonskej stratégie, je doplniť tento stav. To znamená aj v spoločnosti vytvoriť potrebu vedeckých výskumných pracovníkov, potrebu financovať. Napr. u nás sa financuje veda 0,58 % HDP a Lisabonská stratégia hovorí o potrebe 3% HDP do roku 2010. To je za rohom, to je kúsok. Tri percentá HDP, aby sme mohli byť konkurencieschopní, aby sme naozaj tvorili plnoprávnu súčasť Európskej únie. Dohromady Slovensko má niekoľkonásobný deficit a podobne je to aj v oblasti financovania vysokého školstva. A to, je aj otázka doceňovania osobností v oblasti vedy a výskumu.


prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.
člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, historik

Osobnosti.sk je projekt, ktorý vznikol v istej polemike. Je etickou reakciou na súčasný stav našej spoločnosti. Na to, koho táto spoločnosť najviac vyzdvihuje, oslavuje a považuje za celebrity. Myslím si, že už v názve je obsiahnutá tá polemika. Na jednej strane máme celebrity, superstars. Na druhej strane máme osobnosti. Aký je teda rozdiel medzi týmito celebritami a tými superstars? Už z toho pojmu celebrity vyplýva, že sú to slávne osobnosti. Superstars, to sú hviezdy, ktoré sa vyznačujú leskom, žiarom, jasom, ktoré sa navonok lesknú, oslňujú, očarujú. Osobnosti, sú ľudia, ktorí veľa znamenajú, veľa vykonali, ale nelesknú sa. Navonok nevidieť, že sú významné osobnosti. Jednoducho sú veľmi významné. Takáto skutočnosť, ctiť si osobnosti je to záležitosť novoveku. Je to záležitosť renesancie. Slávni muži. To sa objavuje hlavne koncom 14. a potom v 15. a 16. storočí. Vznikajú publikácie o týchto slávnych mužoch. Dodávam obce, napr. Florencie, mestského štátu, tým chcem povedať, že osobnosti, na rozdiel od tých superstars alebo celebrít, osobnosti ktoré sa zaslúžili o obec, obecné blaho, o verejný prospech, napriek tomu, že sa nelesknú. Sú to zaslúžilí ľudia, zaslúžilé ženy a muži obce, ktorým ide o verejné blaho. Oni sa nelesknú. A v tomto zmysle je tento projekt niečo, čo považujem za niečo mimoriadne dôležité.

Ja v tej mladej generácii mám pocit, že väčšina skôr tlieska a vyzdvihuje práve tých, čo sa lesknú navonok. Oceňujem, že autori vedeli pochopiť, aký je rozdiel medzi celebritami a osobnosťami. Naša spoločnosť si potrebuje uvedomiť, kto je pre ňu dôležitý. Že to nie sú iba tí, ktorí sa lesknú, ale aj tí, ktorí sú v pozadí. A oni sú v pozadí často. Aj keď nevidieť, že sú významní. Často práve preto, že majú strašne veľa práce.

Dobrá práca vyžaduje čas a sústredenie, intimitu. Oni nemajú čas sa lesknúť sa. Na to jednoducho nemajú kedy. A tento portál ide poslúžiť práve im v tom zmysle, že chce ukázať, ľudí, ktorí sú zaneprázdnený službou obci, verejnému blahu, a že sú dôležití. Oni urobia za nich to, čo si celebrity organizujú sami tým, že si organizujú svoje show atď.

Superstars a celebrity v podstate reprezentujú samých seba. Ide im v podstate o svoj zisk Osobnosti nemajú čas na zarábanie. Sú to často ľudia, ktorí sú zahltení svojou prácou. Keď je človek zahltený prácou, nemá čas myslieť iba na peniaze. Na to jednoducho nie je priestor. Táto vec sa týka vedeckých pracovníkov ale aj u kultúrnych pracovníkov, umelcov. Oni sa dobrovoľne rozhodli vo svojej mladosti byť takýmito ľuďmi, ktorí sa venujú len svojej práci a k tomu, že nebudú bohatí. Samozrejme potrebujú isté prostriedky na to, aby mohli túto ťažkú a náročnú prácu robiť. Potrebujú z niečoho žiť, pochopiteľne. Ale už v tom prvotnom rozhodnutí bolo, že nechcú byť bohatí. Sú to ľudia, ktorí, ktorí sa z času na čas potrebujú dozvedieť, že sú vážení, ctení, že sú dôležití pre obec. Obec im musí z času na čas ukázať, že ich potrebuje, že si ich váži. Slovenská akadémia vied urobila celý systém cien, ocenení. Nejde však o žiadne veľké peniaze, ak sa vôbec peniaze udeľujú. Sú úplne minimálne, skôr symbolické.

Keď ma autori informovali, ktoré osobnosti do portálu zahŕňajú, ocenil som aj to, že tento projekt rozšírili na oblasti, ktoré nie sú oblasťami "telesná". Žijeme v trhovej kapitalistickej spoločnosti a tým pádom v materialistickej spoločnosti. Či to chceme alebo nie, naša spoločnosť je založená na tele, na matérii, na javoch telesnosti. Iné javy sa v podstate podceňujú a nepovažujú sa za podstatné. Obávam sa, že Slovensko si duchovnú kultúru a duchovnú tvorivosť, intelektuálnu tvorivosť, váži podstatne menej ako iné krajiny. Je úplne vylúčené, aby napr. v Škótsku, ale dajme tomu aj Anglicku (Cambridge atď. ) neboli sochy Newtona a mnohých vynálezcov. Britská spoločnosť stojí na vážení si týchto osobností. Bez nich by nebola taká vážená, ako bola vážená až do prvej svetovej vojny, keby si nevážila práve týchto ľudí. Márne by si vážila superstars a celebrity. Jej svetové postavenie stálo a dodnes stojí práve na týchto osobnostiach, ktoré nemajú čas na to, aby sa sami seba prezentovali.

 


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS