o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Slavko Pavlenko / technika

prof. Ing. Slavko Pavlenko CSc.

* 22.05.1952 Solník
vzdelanie

1967 – 1971: Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove
1971 – 1976: Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach, študijný odbor 23-34-8 Výrobné stroje a zariadenia
1977 – 1982: doktorandské štúdium Strojnícka fakulta, TU v Košiciach, vedný odbor 23-01-9 Častí strojov a mechanizmov
1995 habilitácia, vedecko-pedagogický titul docent (doc.) vo vednom odbore 23-01-9 Častí strojov a mechanizmov, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

životopis

Profesijné zameranie

- základný a aplikovaný výskumu v oblasti dynamiky pohonov s ozubenými prevodmi
- návrh profilov vysoko presných a produktívnych nástrojov na výrobu ozubenia

26. 6. 2007 inaugurácia, vysokoškolský profesor (prof.) v študijnom odbore 5.2.50 Výrobná technika, Fakulta environmentalistiky a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene
2006 súdny znalec v znaleckom odbore STROJÁRSTVO ev.č. 914047, odvetvia: 090400 – Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, 390600 - Časti a mechanizmy strojov, 390901 – Odhad hodnoty strojových zariadení, Ústav súdneho inžinierstva, Technická univerzita v Žiline, Odborná prax
2005 – doteraz: vedúci Katedry navrhovania technologických zariadení Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1996 – 1998: prodekan pre pedagogickú činnosť Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1999 – 2005: dekan Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1994 – 1995: vedúci Katedry prevádzky strojov Fakulty odborných štúdií(FOŠ) TU v Košiciach so sídlom v Prešove
1992 – 1993: vedúci Katedry základov strojárstva FOŠ TU v Košiciach so sídlom v Prešove
1986 – 1991: zástupca vedúceho oddelenia SAPR (systémov automatizovaného projektovania), Medzinárodné vedecko-výrobné združenie ROBOT, Prešov
1979 – 1985: odborný asistent, zástupca vedúceho Katedry základov strojného inžinierstva Strojníckej fakulty VŠT Košice
1977 – 1978: interný ašpirant na Katedre častí strojov a mechanizmov, Strojnícka fakulta VŠT Košice
1976 – 1977: konštruktér - odd. prevodových zariadení, Výskumno-vývojový ústav ZŤS Košice

Členstvo:

-členstvo v technickej normalizačnej komisii TNK č. 73 – Spojovacie súčiastky;
-podpredseda redakčnej rady časopisu „Výrobné inžinierstvo“
-člen redakčnej rady zborníka Acta technologica agriculturae Mechanizačnej fakulty SPUv Nitre,
-člen Vedeckej rady TU v Košiciach od r.1997 - 2007,
-člen Vedeckej rady PU v Prešove 1.10.2000 – 31.3.2005,-člen Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove od 1997,
-člen Vedeckej rady PBF PU v Prešove od 1.8.2007,
-člen Vedeckej rady FŠT UAD v Trenčíne od 1.2.2010,
-člen Komisie č.1 – Program rozvoja základného a stredného školstva – KEGA MŠ SR od 28.8.2007,
-zástupca ved. redaktora časopisu „Výrobné inžinierstvo“.

tvorba

Monografie:

PAVLENKO, S.: Dynamické zaťaženie závitovkových prevodov, DATAPRESS s.r.o.Prešov,2006,144 s.,ISBN 80-8073-475-5
PAVLENKO, S.: K profilovaniu odvaľovacích fréz, Vyd. Michala Vaška,2006, 103 s.,ISBN80-8073-493-3
PAVLENKO, S.- HAĽKO, J. : Navrhovanie súčastí strojov a zariadení. Prešov: FVT TU2007, ISBN: 978-80-8073-975-1,(50% - 50%)
HAĽKO, J. –PAVLENKO, S.: Navrhovanie pohonov s ozubenými, remeňovými a reťazovými prevodmi. Prešov: FVT TU 2007, ISBN: 978-80-8073-976-8, (50% - 50%)
PAVLENKO, S.- HAĽKO, J.- MAŠČENIK, J.- NOVÁKOVÁ, M. Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC. Prešov: FVT, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, 347 s., ISBN 978-80-553-0166-2 (40% - 40% - 10% - 10%)
HAĽKO, J.-PAVLENKO, S.– PAŠKO, J. Projektovanie ozubených, remeňových a reťazových prevodov s počítačovou podporou. Prešov: FVT, 2008, 266 s., ISBN 978-80-553-0165-5 (40% - 40% - 10%)
PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef - HAĽKO, Jozef,: Výroba ozubenia nekonvenčnými technológiami - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2013. - 158 s.. - ISBN 978-80-553-1575-1.
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2008. - 347 s. - ISBN 978-80-553-0166-2...
HAĽKO, Jozef - PAVLENKO, Slavko - PAŠKO, Ján Projektovanie ozubených, remeňových a reťazových prevodov s počítačovou podporou - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2008. - 266 s. - ISBN 978-80-553-0165-5.
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef,: Navrhovanie súčastí strojov a zariadení - 1. vyd - Prešov : FVT TU v Prešove, - 2007. - 307 s. - ISBN 978-80-8073-975-1
HAĽKO, Jozef - PAVLENKO, Slavko,: Navrhovanie pohonov s ozubenými, remeňovými a reťazovými prevodmi - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2007. - 246 s. - ISBN 978-80-8073-976-8. Spôsob prístupu: http://www://tuke.sk...
PAVLENKO, Slavko,: Dynamické zaťaženie závitovkových prevodov - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 144 s. - ISBN 80-8073-475-5.
PAVLENKO, Slavko,: K profilovaniu odvaľovacích fréz - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 106 s. - ISBN 80-8073-493-3.
[HRUBINA, Kamil - LAVRIN, Anton - PAVLENKO, Slavko - PIDANY, Ján - ŠUJANSKÝ, Milan - VASILKO, Karol - HAPÁKOVÁ, Anna - HREHOVÁ, Stella - KISS, Imrich - MACUROVÁ, Anna - ŠEBEJ, Peter,: Aplikácie informatiky v systéme riadenia výroby a vzdelávania / Kamil - Košice : Informatech, - 1999. - 297 s. - ISBN 80-88941-09-1.
Kapitoly v monografiach
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - LITECKÁ, Juliána,: Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov základných a stredných škôl ako fundament technického myslenia študijný materiál - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2011. - 100 s.. - ISBN 978-80-553-0842-5
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - SEDLÁKOVÁ, Jarmila - ŠMERINGAIOVÁ, Anna - VASILKOVÁ, Darina,: Nové informácie na tvorbu technickej dokumentácie európske normy - Prešov : FVT TU - 2008. - 62 s. - ISBN 978-80-553-0061-0.
KOCHANÍK, Ján - PAVLENKO, Slavko - URAM, Vladimír - HAĽKO, Jozef,: Teória pružnosti a plasticity teória a príklady- 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 419 s.

Vysokoškolské učebnice, dočasné vysokoškolské učebnice:

TARBAJOVSKÝ, J. - HANZÉLY, T. - PAVLENKO, S.: Zbierka úloh a zadaní programov zo základov strojníctva, (Návody k samostatnému štúdiu ), Dočasná vysokoškolská učebnica, ALFA, 1983, 20%
PAVLENKO, S.: časti strojov I – prednášky pre III. roč. externého štúdia, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 1998, 73 str.
PAVLENKO, S.: časti strojov II – prednášky pre III. roč. externého štúdia, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 1998, 63 str.
PAVLENKO, S. – PAŠKO, J. – KOCHANÍK, J.: Teória pružnosti a plasticity, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 2003, 173 str., IS BN 80-7099-977-2
PAŠKO, J. – PAVLENKO, S. – KISLÍKOVÁ, I.: Pružnosť a pevnosť II. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2003, 154 s., ISBN 80-7099-983-7
PAVLENKO, S: časti strojov I. . Učebné texty pre externé štúdium, Prešov: FVT, 2004, 115 s., ISBN 80-8073-100-4
PAVLENKO, S. - MURčINKOVÁ, Z. - KOCHANÍK, J.: Krútenie a ohyb tenkostenných prútov. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2004, 76 s., ISBN 80-8073-182-9
PAVLENKO, S. - MURčINKOVÁ, Z. - URAM, V. - KOCHANÍK, J.: Metóda konečných prvkov. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2004, 142 s., ISBN 80-8073-246-9
PAVLENKO, S – HAĽKO, J:časti strojov II. Učebné texty pre denné a externé štúdium, Prešov: FVT, 2005, 107 s.
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J.: časti strojov I. Učebné texty pre externé štúdium. Prešov: FVT, 2006, 95 s., ISBN 80-8073-576-0
PAVLENKO, S . – HAĽKO, J.: časti strojov II. Učebné texty pre externé štúdium. Prešov: FVT, 2006, 107 s.
HAĽKO, J. – PAVLENKO, S.: Návrh reduktorov, remeňových a reťazových prevodov. Prešov : FVT TU 2007, s. 206, ISBN 978-80-8073-956- 0, (50% - 50%) PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov I, Prešov : FVT TU 2008, s. 151, ISBN 978-80-553-0018- 4, (30% - 30% - 20% - 20%)
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov II, Prešov : FVT TU 2008, s. 185, ISBN 978-80-553-0103- 7, (30% - 30% - 20% - 20%)
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov s podporou PC I, Prešov: FVT TU 2009, 176, s. 185, ISBN 978-80-553-0200-3, (30% - 30% - 20% - 20%)

Publikačná činnosť:

- spoluautor 7 monografií, z ktorých 4 boli vydané v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 68 článkov publikovaných v domácich a 44 v zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, z toho 2 články v zahraničných karentovaných časopisoch
- autor, resp. spoluautor 183 článkov publikovaných v zborníkoch medzinárodných a celoštátnych vedeckých konferencií, z toho 74 publikovaných v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 7 učebných textov (skrípt)
- autor, resp. spoluautor viacerých výskumných správ, hodnotiacich správ projektov VEGA
- na publikácie registrovaných celkom 457 citácií, z toho 176 zahraničných

Publikácie Web of Knowledge Web of Science:

EXPERIMENTAL ANALYSES OF VIBRATION OF WORM GEAR BOXES , 2009
Experimental analyses of vibration of worm gear boxes / Slavko Pavlenko, Imrich Vojtko - 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Experimentální analýza napětí 2009 : 47th international scientific conference : Sychrov, Czech Republic, June 8-11, 2009 : proceedings. - Liberec : TU, 2009 P. 1-7. - ISBN 978-80-7372-483-2 [PAVLENKO, Slavko (50%) - VOJTKO, Imrich (50%)]

Alternative solution for a robotic stereotactic system , 2002
Alternative solution for a robotic stereotactic system / V. Modrák, J. Paško, S. Pavlenko - 2002. In: Journal of Intelligent and Robotic Systems. Vol. 35, no. 2 (2002), p. 193-202. - ISSN 0921-0296 Spôsob prístupu: http://www.kluweronline.com/issn/0921-0296... [MODRÁK, Vladimír (40%) - PAŠKO, Ján (30%) - PAVLENKO, Slavko (30%)]

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS