o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Daneš Brzica / spoločenské vedy

Ing. Daneš Brzica ,PhD.
vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV

* 11.02.1962
vzdelanie

1986 Vysoká škola ekonomická, Bratislava (Ing.)
1996 Ekonomický ústav SAV, Bratislava (PhD.)

Študijné pobyty:
Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Švédsko (2000, 2001, 2002), Veľká Británia.

životopis

Samostatný vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti pôsobil ako ekonomický poradca predsedu vlády SR, ako expert pre Slovenský inštitút medzinárodných štúdií a pre Výbor pre kapitálový trh pri Ministerstve financií SR. Výskum zameriava na správu korporácie a správu poznatkov, konkurenčnú schopnosť, transformačné procesy, makroorganizačné štruktúry, regionálny, inštitucionálny a technologický rozvoj.

Prednášal ekonómiu na Univerzite Komenského a pôsobil ako koordinátor pre ekonómiu a financie na Škole verejnej správy, Academia Istropolitana.

V minulosti pôsobil dve funkčné obdobia ako člen Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV z toho raz vo funkcii podpredsedu.

Pôsobil ako člen Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV. Je členom redakčnej rady Ekonomického časopisu, edičnej rady EÚ SAV, Atestačnej komisie EÚ SAV a členom redakčnej rady periodika Prognostické práce. V minulosti bol menovaný ministrom školstva za člena grantovej komisie VEGA, kde pôsobil po dve funkčné obdobia.

V rokoch 2004-2005 bol členom expertnej skupiny na najvyššej úrovni pri DG Výskum (Európska komisia) a niekoľko rokov pôsobil ako expert pre Európsky hospodársky a sociálny výbor. Je členom odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky (Slovenská technická univerzita), je členom dozornej a poradnej rady Európskeho strediska pre komparatívne komerčné a firemné právo pri Jagellonskej univerzite v Krakove, členom fokusnej skupiny Konkurenční výhoda a inovační výkonnost (Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha) a členom hodnotiacej skupiny INEKO/Projekt HESO Hodnotenie ekonomických reforiem. Pôsobil tiež ako člen expertnej skupiny pre regionálnu politiku na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V roku 2009 bol prizvaný ako expert v rámci strategického projektu COST Foresight 2030. V súčasnosti pôsobí ako člen medzinárodnej expertnej komisie pre rozvoj malých a stredných podnikov MAPEER.

Participoval na rôznych projektoch (napr. ACE PHARE, 6. RP, COST, UNDP, ILO), seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Jeho práca zahŕňa expertné štúdie pre firmy napr. Siemens, Microsoft alebo NRI. Študijné pobyty a prednášky absolvoval v takmer 30 krajinách - napr. Austrália, Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Kórejská republika, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Singapúr, Švédsko (2000, 2001, 2002), USA, Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, či Taliansko.

OCENENIA

Z ocenení získal Cenu slovenského literárneho fondu (1990) a bol uvedený medzi „Najlepšou desiatkou“ slovenských ekonómov (Prameň: Gregor, M., Schneider, O.: The World is Watching: Rankings of Czech and Slovak Economics Departments.“ Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 55, 2005, č. 11-12, s. 518-530).
Uvedený v publikácii Who is Who in the World
tvorba

Publikačná činnosť a ohlasy:

Vedecké monografie: domáce 17, zahraničné 1
Kapitoly vo vedeckých monografiách:

 • zahraničné vydavateľstvá: 9
 • domáce vydavateľstvá: 4

  Časopisy:
 • Články karentované domáce: 10
 • Články karentované zahraničné: 1
 • Články nekarentované zahraničné: 6

  Celkom publikácií: 131

  Citácie:
 • citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science: 37

  Citácie celkom: 555

  Publikácie (výber):

  BRZICA, D. - GABRIELOVÁ, H. - JECK, T. - KAČÍRKOVÁ, M. - KLAS, A. - LÁBAJ, M. - VOKOUN, J. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV: Veda, 2011. 227 s.

  WORKIE TIRUNEH, M. - BRZICA, D. - HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. - OBADI, S. M. - PAUHOFOVÁ, I. - SIVÁK, R. - STANĚK, P. - ŠIKULA, M. - ŠIKULOVÁ, I. - VOKOUN, J. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie svetovej ekonomiky: realita alebo mýtus? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s.

  BRZICA, D. Positioning Bratislava in an emerging cross-border metropolitan area. In Cities between competitiveness and cohesion : discourses, realities and implementation. - [Heidelberg] : Springer, 2008, s. 243-256. ISBN 978-1-4020-8240-5.

  BRZICA, D. Automobile sector in the Slovak republic : current situation and future prospects. In Regional externalities. - Berlin: Springer, 2007, s. 131-147. ISBN 978-3-540-35483-3.

  ASHEIM, B. - COOKE, P. - BLAŽEK, J. - ANNERSTEDT, J. - BOSCHMA, R. - BRZICA, D. - DAHLSTRAND LINDHOLM, A. - DEL CASTILLO HERMOSA, J. - LAREDO, P. - MOULA, M. - PICCALUGA, A. Constructing regional advantage : principles - perspectives - policies [online]. Brussels: European commission, 2006. 95 s.

  BRZICA, Daneš. Vplyv inštitucionálnej hustoty na sieťovanie v rámci výskumných projektov a na konkurenčnú schopnosť ekonomiky : prípad vybraných krajín Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 939-955

  Vedecká výchova: 1
  Najdôležitejšie výsledky: Rozpracovanie koncepcie vytváranej regionálnej výhody v tíme vedenom P. Cookom a B. Asheimom pre Európsku komisiu, DG Research; Potvrdenie hypotézy o vysokej koncentrácii vlastníctva vo veľkých verejne vlastnených akciových spoločnostiach kótovaných na burze v ČR a SR s využitím metodiky dané smernicou LHD (spolu s M. Olssonom, R. Hamom a M. Raffertym). • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 28.10.2021

    Narodeniny/výročie  
    28.10.  Ján Babjak
    28.10.  Marián Labuda
    28.10.  Matúš Kučera
    28.10.  Marián Michalec
    28.10.  Ľudovít Štúr
    28.10.  Robert Roth
    28.10.  Vladimír Kompánek
    29.10.  Andrej Bagar
    29.10.  Bohuslav Cambel
    29.10.  Blažej Baláž
    29.10.  Peter Lednár
    30.10.  Štefan Bošnák
    30.10.  Milan Ftáčnik
    30.10.  Stanislav Kostlivý
    30.10.  Ľubica Trubíniová
    30.10.  Kornel Csach
    30.10.  Viera Strnisková
    30.10.  Ladislav Židek

    Dnes má meniny
    Dobromila

    Zajtra má meniny
    Klára      za október 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS