o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ľudovít Hajduk / spoločenské vedy

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk ,PhD.

* 28.02.1971
vzdelanie

2013 - prodekan pre vedu a výskum na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
2012 - vedecko-pedagogický titul docent v študjnom odbore etika (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
2011 - habilitačné konanie na získanie titul docent
2005 - PhD. v odbore systematická filozofia
2001 - PhDr. v odbore etika
1994 - Mgr. v odbore dejepis-občianska náuka

životopis

Zamestnanie:
od r. 2011 - riaditeľ Ruského centra Paneurópskej vysokej školy Bratislava
od r. 2009 - vysokoškolský učiteľ, odborný asistent, zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú a organizačnú činnosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
2006-2010 - zástupca riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Bratislava
1998-2006 - vysokoškolský učiteľ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
1995-1998 - stredoškolský učiteľ Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica
1994-1995 - Školská správa Zvolen

Členstvo vo vedeckých radách a v odborných komisiách


1. Podpredseda Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu (od 6.9.2008 do 10.9.2010)

2. Člen Kurikulárnej rady - poradného orgánu ministra školstva SR pre kľúčové otázky výchovy a vzdelávania, vymenovaný ministrom školstva SR dňa 12.4. 2007

3. Člen Slovenského filozofického združenia Bratislava

4. Garant prípravného atestačného vzdelávania na získanie 2. atestácie, Štátny pedagogický ústav (od 11.6.2010)

5. Člen ústrednej predmetovej komisie pre Náuku o spoločnosti a občiansku náuku (od 24.1.2008)

6. Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné magisterské skúšky v školskom roku 2010/2011 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.

7. Člen Výberovej komisie riadiaceho orgánu pre OP Vzdelávanie pre národný projekt Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu.

8. Člen ústrednej maturitnej komisie pri Ministerstve školstva SR. (2008-2010).

9. Člen konkurznej komisie na výber autora na tvorbu učebnice Občianska výchova pre 5. ročník základných škôl.

10. Člen redakčnej rady Pedagogickej revue od r. 2008.

11. Zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Európsky inštitút pre etiku, n.o. (2005-trvá).

12. Člen edičnej komisie dekanky Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela. (2002-2004)

13. Člen Komisie ECTS na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela. (2004-2008)

14. Člen Komisie pre otázky pedagogickej praxe na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. (2004-2008).

15. Člen Komisie na posúdenie Študentskej vedeckej a umeleckej aktivity na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. (2005-2006).

16. Člen redakčnej rady časopisu Štátneho pedagogického ústavu Spravodajca ŠPÚ v Bratislave.

17. Člen Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet náboženská výchova (2008-2010).

18. Člen Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet etická výchova (2008-2010).

19. Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu ЯЗЫК и социальная действительность. Časopis Sibírskej federálnej univerzity, Krasnojarsk (od r. 2011)

20. Člen Vedeckej rady Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (od r. 2011)

tvorba

2 monografie:

1.HAJDUK, Ľ. 2008. Liberalizmus a komunitarizmus. Hľadanie rovnováhy. Bratislava: ŠPÚ, 2008. 74 strán (3, 7 AH). ISBN 978-80-89225-47-7

2.HAJDUK, Ľ. 2009. Filozofia spravodlivosti. Bratislava: ŠPÚ, 2009. 104 strán (5,2 AH). ISBN 978-80-89225-49-1

- desiatky pôvodných vedeckých prác v zborníkoch a časopisoch

Zahraničné prednášky a pobyty doložené pozývacim listom

1. Prednáškový pobyt na University of Salzburg Austria, 17.-23.4.2005.


Zahraničné prednášky a pobyty doložené potvrdením o ich uskutočnení

1. Prednáškový pobyt na Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Germany, 1.-18.7.2002 ako hosťujúci docent a hosťujúci výskumný pracovník.Heslo v encyklopédii významných žien a mužov

1. HAJDUK, Ľ. 2008. Biografia. In: MALÍKOVÁ, E. et al. Who is Who v Slovenskej republike. Životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Zug: Hübners Verlag, 2008. s. 306. ISBN 978-3-7290-0076-6


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.05.  Karol Iždinský
  24.05.  Ján Slezák
  24.05.  Eugen Prochác
  24.05.  Mikuláš Schneider - Trnavský
  24.05.  Ján Iša
  24.05.  Ivan Krajíček
  24.05.  Juraj Horil
  25.05.  Ján Gašperan
  25.05.  Pavol Minárik
  25.05.  Ján Gábor
  25.05.  Pavel Langer
  25.05.  Miroslav Holienka
  25.05.  Pavol Horov
  25.05.  Ján Bahýľ
  25.05.  Eva Poláková
  25.05.  Juraj Droba
  25.05.  Marián Vanko
  26.05.  Ján Svák
  26.05.  Miloš Bátovský
  26.05.  František Kardoš
  26.05.  Peter Bú

  Dnes má meniny
  Ela

  Zajtra má meniny
  Urban    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS