o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Radovan Kazda / prírodné vedy

Radovan Kazda

Ing. Radovan Kazda
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor environmentálnych konferencií

* 09.02.1972
vzdelanie

1996 - 2001 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, doktorandské štúdium
1991 - 1996 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1998 absolvent kurzu “Third Youth International Hydro-Ecological Practishing Camp, Szarvas, Maďarsko

životopis

Radovan Kazda je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 - 2004 pôsobil ako výskumný a odborný pracovník vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách. Venoval sa predovšetkým krajinnému inžinierstvu a ekológii. Od roku 2002 externe spolupracoval s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, bol koordinátorom a hlavným riešiteľom projektu Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve.
V rokoch 1999 - 2004 bol manažérom Únie krajinných inžinierov Slovenska.
Od septembra 2004 je analytikom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu a environmentálnu politiku SR a EÚ. V roku 2004 koordinoval projekt USA, Európa a Slovensko. Zodpovedá tiež za komunikačné aktivity KI. Je editorom Konzervatívnych listov - newsletteru KI.
Od roku 2005 je koordinátorom ružomberských environmentálnych konferencií. Problematike vládnych nástrojov environmentálnej politiky v odpadovom hospodárstve sa venuje intenzívne od roku 2007, v rámci externého doktorandského štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Projekty, odborné úlohy :

Radovan Kazda sa podieľal na realizácií viacerých projektov. V roku 1998 to bol projekt Odvedenia vnútorných vôd z hľadiska ochrany územia pred povodňami. O rok neskôr sa ako člen riešiteľského kolektívu zapojil do pilotného projektu integrovaného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. Spolupracoval aj na medzinárodnom slovenko-japonskom projekte ochrany prírodných zdrojov v Záhorskej Nížine The Study for Sustainable Development of Agriculture in Zahorska Lowland and Protection of Natural Resources. V roku 2003 bol zodpovedným riešiteľom projektu Posudzovania uplatnenia a potreby rekonštrukcií odvodňovacích systémov.
V rokoch 2004 - 2005 pracoval ako projektový manažér pre oblasť životného prostredia na programe Hospodárskeho, sociálneho a urbanistického rozvoja mesta Stopkov .

tvorba

Radovan Kazda spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky - je autorom kapitoly o poľnohospodárstve v Súhrnnej správe o stave spoločnosti (2003, 2004, 2005) a kapitoly o životnom prostredí v publikácii Slovensko na ceste do neznáma (2003). Spolupracuje tiež s Transparency International Slovensko (Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 /2003/). Pravidelne publikuje vo viacerých médiách. Je spoluautorom viacerých odborných a vedeckých príspevkov.

Knihy:

2002 Kazda, R. - Zemanovičová, D. - Pirošík, V.: Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku. Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika

2003 Kazda, R.: Životné prostredie. In: Kol. aut.: Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

2003 Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: kol. aut.: Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

2004 Kazda, R.: Poľnohospodári. In.: Sičáková, E. – Zemanovičová, D.: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 (hodnotiaca správa). Transparency International Slovensko

2004 Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: kol. aut.: Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

Vedecké a iné texty:

1999 Boris Cambel – Tatiana Hrnčiarová – Mária Kozová – Kazda, Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny. In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV).

1999 Kazda, R.: – Boris Cambel. Identification of soil compactness. Poster. In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice.

1999 Kazda, R.: – Katarína Nováková – Vladimír PÍŠ – Miroslav KUBU – Ľubomír LICHNER. Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu. VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV).

1999 Boris Cambel – Ján ALENA – Kazda, R. Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI).

1999 Kazda, R.: – Boris Cambel – Ján JARKOVSKÝ. Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI).

2003 Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia. In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS.

- publikoval takmer 100 komentárov, analýz a esejí v mesačníku OS a Konzervatívne listy, týždenníku Domino Fórum a Týždeň, v denníkoch SME a Hospodárske noviny

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.konzervativizmus.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík
  19.04.  Martin Hamuljak
  19.04.  Mária Bujňáková
  19.04.  Jan Lukeš
  19.04.  Silvia Pastoreková
  20.04.  Katarína Kolníková
  20.04.  Eva Kolníková
  20.04.  Iveta Rušinová
  20.04.  Samuel Tešedík
  20.04.  Peter Štrelinger

  Dnes má meniny
  Valér

  Zajtra má meniny
  Jela    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS