o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Teodor Kollárik / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Teodor Kollárik

Prof. PhDr. Teodor Kollárik DrSc.
dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

* 16.09.1945 Dolný Pial
vzdelanie

1959 - 1962 gymnázium, Levice
1962 - 1967 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; odbor - psychológia
1967 promovaný psychológ (FFUK)
1971 PhDr. - doktor filozofie (FFUK)
1977 PhD. - kandidát psychologických vied (FFUK)
1982 Doc. - docent (FFUK)
1989 DrSc. - doktor psychologických vied (FFUK)
1993 Prof. - profesor psychológie (FFUK)

životopis

Profesor Teodor Kollárik je dekanom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave,na ktorej pôsobí od roku 2002.
Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave pôsobil v rokoch 1968 - 1977 ako asistent a vedúci katedry v Inštitúte pre výchovu vedeckých pracovníkov Slovchémie.
Ako vysokoškolský pedagóg začal pôsobiť v roku 1977, kedy nastúpil na Filozofickú fakultu UK, na Katedru psychológie, najskôr ako odborný asistent, neskôr ako docent a profesor. V rokoch 1986 - 1993 bol vedúcim Katedry psychológie, pričom v roku 1989 viedol z pozície riaditeľa Psychologický ústav UK.
V rokoch 1999 - 2004 pôsobil profesor Kollárik ako riaditeľ Centra ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK v Bratislave.

Prierez kariéry:

1968 - 1977 Inštitút pre výchovu vedeckých pracovníkov Slovchémie, asistent, vedúci katedry a zástupca riaditeľa
1977 - 2002 FiF UK, Katedra psychológie, odborný asistent, docent, profesor
1986 - 1993 vedúci Katedry psychológie, UK
1999 - 2004 Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK v Bratislave
od roku 2002 UK, Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, profesor, prodekan, študijné a prednáškové pobyty, medzinárodné konferencie

Členstvo v profesionálnych inštitúciách:

1974 - 1989 Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
1987 - 1989 predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a 1. podpredseda Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV

Členstvo vo vedeckých radách fakúlt a univerzít:

- Vedecká rada UK v Bratislave
- Vedecká rada Filozofickej fakulty UK v Bratislave
- Vedecká rada Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
- Vedecká rada UKF v Nitre
- Vedecká rada FSEV UK v Bratislave

Pedagogická orientácia:

- Sociálna psychológia
- Metódy sociálnej psychológie
- Manažment sociálnych systémov
- Psychodiagnostika dospelých

Účasť na odborných medzinárodných konferenciách:

2001 10. európsky kongres pracovnej a organizačnej psychológie, Praha (Česko)
1996 Konferencia “Komunikácia medzi ľuďmi, spoločnosťou a národnosťami”, Praha (Česko)
1990 18. medzinárodný a interdisciplinárny kongres Sociálnej pediatrie, Brixen (Taliansko)
1987 21. medzinárodný kongres psychológie, Havana (Kuba)

tvorba

Profesor Kollárik je autorom 5 a spoluautorom 7 monografií, jednu preložil do ruštiny a španielčiny.
Je autorom dvoch vysokoškolských skrípt a štyroch kapitol vo vysokoškolských učebniciach.
Napísal 16 psychodiagnostických metód, 96 príspevkov do odborných časopisov a zborníkov.

Výskumné aktivity:

Zdroje nespokojnosti a fluktuácie pracovníkov VHJ Slovchémia, Inštitút Slovchémie, Bratislava, ukonč. v r. 1973, zodpovedný riešiteľ.

Výskum podmienok stabilizácie pracovníkov vo VHJ Slovchémia, Inštitút Slovchémie, Bratislava, ukonč. v r. 1975, zodpovedný riešiteľ.

Subjektívne predpoklady zdravotno-výchovného pôsobenia modelových sociálnych skupín v problematike fajčenia, ŠPTR, ukonč. v. r. 1985, zodpovedný riešiteľ.

Osobnosť a jej pôsobenie v niektorých typoch sociálnych skupín, ŠPZV, ukonč. v. r. 1989, zodpovedný riešiteľ.

Sociálna atmosféra vo vzťahu k zložkám skupinovej dynamiky a pôsobenia rôznych skupín v reálnych situáciách, VEGA, ukonč. v r. 1993, zodpovedný riešiteľ.

Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov, VEGA, ukonč. v r. 1997, zodpovedný riešiteľ.

Systém diagnostikovania faktorov zamestnateľnosti, tvorba diagnostických nástrojov a pilotné overenie v podmienkach Národného úradu práce - NÚP, ukonč. v r. 2003, zodpovedný riešiteľ.

Koncepcia nového študijného odboru Aplikovaná psychológia na FSEV UK v Bratislave, KEGA, 2003 - 2005, garant.

Profesijné poradenské centrum pre študentov VŠ v regióne BSK - projekt ESF, 2006 - 2007, garant.

Human Recours Akademia - projekt ESF, 2006 - 2008, garant.

Maturant - manažér - projekt ESF, 2006 - 2007, garant.

Mladý nadaný -"High Potentials" manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie – projekt VEGA, 2007-2009, garant.


články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 252; www.fses.uniba.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS