o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ladislav Švihel / manažéri v biznise / výtvarné umenie

Ladislav Švihel

Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel Dr. h. c.
manažér, generálny riaditeľ Výstavníctva Agrokomplex

* 01.04.1938 Nitra
motto

„Lepšie je zapáliť sviečku, ako preklínať tmu.“

vzdelanie

1970 Stavebná fakulta SVŠT, odbor pozemné stavby, Bratislava
1978 Akadémia výtvarných umení, odbor umelecká architektúra, Praha; štúdium ukončil s výborným prospechom a získal cenu Pražskej akadémie výtvarných umení
1958 Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra

životopis

Svoju krásnu mladosť prežil v nitrianskom podhradí. Ranné zvonenie hradnej katedrály, ku ktorému sa pridávali i ostatné nitrianske kostoly, vytváralo v jeho vnútri sugestívnu harmóniu schopnú ovplyvniť jeho ducha. Hrad ostal pre neho nielen historickou pamiatkou, ale aj miesto dokonale zladené s kameňmi a dobovými architektúrami postupného vývoja. Veľakrát mal pocit, akoby spolu so svetelnými efektmi lúčov slnka vyžarovali zvláštnu energiu, ktorá ho oslovovala. A deje sa to, ako tvrdí, našťastie, dodnes. Celý život sa snažil otáčať k svetlu. Nitriansky hrad sa stal pre neho nielen svetlým bodom, ale i fenoménom, s ktorým sa asi nedokáže nikdy rozlúčiť a ktorý ho tak ľahko neopustí.

Doterajšie svoje pôsobenie zasvätil ľuďom. Bol vždy o krok vpredu, skromný od svojich začiatkov, rozhľadený. Tvrdo pracoval, zápasil a nepoddával sa. Vedel a vie, že víťazi sú len tí, ktorí sa nikdy nevzdávajú. Motivoval ľudí a prinášal im šance. Svojou charizmou dokázal ovplyvniť iných. A hoci sa dostal na vrchol, nikdy neopustil rodnú zem.

Profesijnú dráhu začínal ako architekt a projektant. Postupne sa prepracoval na vedúce funkcie. Už 16 rokov pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa Agrokomplexu – Výstavníctva Nitra. Vďaka svojim vlastnostiam, zásadám, riadiacim a organizátorským schopnostiam sa mu v uvedenej funkcii podarilo rozšíriť celoročný kalendár výstav z jednej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex na 30 rôznych veľtrhov a výstav organizovaných doma a v zahraničí. Kapacita výstavných pavilónov sa rozšírila na dnešných takmer 50 000 m˛. Rešpektujúc výhodnú polohu, zlepšujúc vybavenosť a infraštruktúru a sústavne zdokonaľujúc kvalitu služieb, prispel zásadným spôsobom k tomu, že Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra možno zaradiť medzi najkvalitnejšie aktíva našej krajiny. Areál dýcha, žije, rozvíja sa a ukazuje brilantné zosúladenie technických prvkov a umeleckého cítenia. Vysokú kvalitu jeho práce podčiarkuje fakt, že aj v zložitom ekonomickom období transformácie, keď mnohé podniky znižovali výrobu alebo upadali, Agrokomplex cieľavedome napredoval a zveľaďoval sa. Práve nitrianske výstavy sa pod jeho vedením stali v období transformácie motorom rozvoja viacerých odvetví národného hospodárstva. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra patrí v súčasnosti k najväčším výstavníckym centrám na Slovensku. Výstavné podujatia patria medzi najdôležitejšie v SR a strednej a východnej Európe, a sú zároveň významným barometrom vývoja ekonomiky. Jeho filozofiou je, že výstavníctvo musí byť vnímané ako kvalitné kultúrno-priemyselné odvetvie, v ktorom sa stretáva kreativita, nové techniky a technológie, a - pochopiteľne – potreba obrovskej iniciatívy a flexibility, kde dôležitú úlohu zohráva tvar a dizajn. Úspech bude mať iba kvalita za rozumnú a trhom akceptovanú cenu. Tie firmy, ktoré si vyberú vhodný veľtrh, kvalitne ho pripravia a sú schopné využívať zákaznícky potenciál tohto média a všetky jeho prednosti, dokážu aj profitovať.

Organizácia pod jeho vedením dosahuje dlhodobo vynikajúce ekonomické výsledky bez úverov. Popri intenzívnej investičnej výstavbe z výstavných aktivít podporuje aj mnohé aktivity v oblasti kultúry a poľnohospodárskeho múzejníctva.

Veľtrhy a výstavy sú, podľa jeho názoru, hlavne o účinnej personálnej komunikácii. Tá je významným prvkom každého kultúrneho národa. Preto pri vytváraní filozofie spomínaného veľtržného centra nekladie dôraz iba o budovanie hmotnej infraštruktúry a rozširovanie kapacít výstavného areálu, zvyšovanie vystavovateľského komfortu a zlepšenie kvality služieb, ale aj na to, aby sa prostredníctvom mnohých národných, medzinárodných a multikultúrnych interakcií pozitívne prezentoval imidž krajiny, mesta a, pochopiteľne, krásna slovenská kultúra a história. Obrazne povedané, úsilie zameriava na kultúrnu podporu ekonomiky.

Výstavisko Agrokomplex tu je pre slovenských podnikateľov a robí všetko pre to, aby pomohlo najmä malým a stredne veľkým firmám. Ak kedysi bol Agrokomplex jedna veľká didakticko-náučná výstava, v súčasnosti má tento areál dominantné postavenie na slovenskom výstavníckom trhu. Aj zahraničie oceňuje, že výstavisko je poňaté trochu po novom, keď sa spojili výstavné priestory s parkovým areálom, kde si človek môže aj oddýchnuť a posedieť v príjemnom prírodnom prostredí s vodnými plochami.

Pomáhať všetkým dôležitým odvetviam národného hospodárstva – také bolo a vždy aj bude základné poslanie výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo v Nitre, ktoré existuje už takmer štyri desaťročia.

Viackrát v histórii sa potvrdilo, že práve veľtrhové podujatia môžu byť aj v ťažkých časoch motorom hospodárskeho rozvoja. Preto chcú byť nitrianski organizátori aj naďalej kvalitným partnerom pre každý subjekt, ktorý sa rozhodne využiť veľtrhy na vlastnú úspešnú komunikáciu.

Agrokomplex – Výstavníctvo je aj členom celosvetovej organizácie Únie medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži (UFI), čoho podmienkou je dlhodobé plnenie prísnych medzinárodných kritérií, i členom Stredoeurópskej únie výstavníckej štatistiky so sídlom v Budapešti CENTREX. Potvrdením medzinárodného uznania najväčšieho slovenského výstaviska je skutočnosť, že na zasadnutí Správnej rady Centrex v septembri 2005, sa zišli zástupcovia najvýznamnejších stredoeurópskych výstavísk Strednej a Východnej Európy práve v Nitre.

V rámci svojej manažérskej činnosti úzko spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými asociáciami: Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Zväzom automobilového priemyslu SR, Zväzom strojárskeho priemyslu, Zväzom spracovateľov dreva, Zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky a pod., ako aj výstavníckymi centrami vo svete, univerzitami, kultúrnymi inštitúciami a médiami.

Na skvalitnenie podnikania a zvýšenie úrovne transparentnosti má v rámci sekcie veľtrhov a výstav v pláne pripraviť dokument, ktorý by zahŕňal určité dobrovoľné princípy správania subjektov vo vzťahu k zákazníkom, novinárom, dodávateľským firmám a ktorý by bol prejavom slobodnej vôle a dôslednej diskusie členov sekcie. Má za cieľ vytvárať a udržiavať dobré meno slovenskej veľtrhovej a výstavnej tvorby v národnom i medzinárodnom meradle. Zabezpečiť pravdivé informácie a ochraňovať záujmy signatárskych subjektov.


Manažér so srdcom lídra a dušou umelca - maľba

Ďalšiu originálnu vlastnosť, ktorú dostal do vienka, je schopnosť spájať ekonomické aspekty s kultúrou a umením. Akýmsi psychickým a duchovným vykúpením v náročnej práci je pre neho maľovanie.

Aj v jeho tvorbe sa spája láska k ľuďom, rodine, domovine i mestu, kde sa narodil a vyrastal. Silnou stránkou tvorby je krajinomaľba. Dominujúcimi námetmi jeho obrazov sú historické zákutia mesta Nitry a slovenskej prírody. Diela vyjadrujú autorov vzťah k prežívanej realite, prírode i človeku.

Svoje diela viackrát prezentoval na samostatných výstavách nielen v Nitre, ale aj v zahraničí – v Aténach, Paríži, Ríme, Štokholme a Budapešti. O tomto svojom koníčku hovorí: „Maľovanie nie je pre mňa záťažou. Dáva mi neopísateľný pocit slobody a uvoľnenia od každodenných povinností. Symbolizuje hrejivý pocit, ktorý môžeme cítiť iba vtedy, keď niečo alebo niekoho naozaj milujeme. Preto rád maľujem a spájam vo svojich obrazoch lásku. Lásku k ľuďom, rodine, mestu Nitra a rodnej zemi. Práve maľovanie mi dáva silu pracovať. Rád maľujem naše krásne Slovensko. Naša krásna krajina ma inšpiruje podobne ako Nitriansky hrad – symbol slovenskej štátnosti. Tak je tomu už od detstva. Hry svetiel prírody v rôznych scenériách ma odveky fascinovali. Talent som dostal do vienka, ale neustále som sa snažil ho aj rozvíjať. Kdesi vo vnútri som vždy cítil, že mám povinnosť odovzdať časť toho, čo som dostal, či už v podnikaní, alebo v umení, späť svojmu národu. A o to sa neustále usilujem.

Každý človek, ktorý chce pôsobiť v riadiacej pozícii, musí okrem dobrých a tvorivých nápadov mať vo vienku tak trochu aj dar, ktorý možno tiež považovať za istý druh umenia – umenia komunikovať so spolupracovníkmi, vypočuť si ich názory a problémy, snažiť sa im pomôcť. Keď je to však nevyhnutné, jednoznačne si vie zastať vlastné stanovisko a stále siahať k vyšším métam. Možno aj vďaka mojim umeleckým vlohám je nitriansky výstavný areál vybudovaný v trošku inej podobe, ako mnohé gigantické výstaviská tvorené veľkými priemyselnými halami "kamenným" spôsobom."

Pôsobenie:

1972 - dosiaľ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.; 1972 – 90 námestník riaditeľa; od 1990 generálny riaditeľ
1970 - 1972 vedúci úseku stavebno-projekčnej činnosti v podniku Univerzál Nitra
1960 - 1970 projektant v Československých tehliarskych závodoch
1958 - 1960 projektant v Agroprojekte Nitra

2000 čestný člen SAPV
2004 člen výboru Matice slovenskej
2005 člen Rady Slovenskej filharmónie
2004, 2006 predseda Sekcie veľtrhov a výstav SOPK
člen Akademického klubu UKF a SPU v Nitre

Aktivity:

 • 1995 pri príležitosti tretieho výročia Ústavy SR zorganizoval predstavenie historickej opery Svätopluk pod Nitrianskym hradom
 • Od 1996 pravidelne organizuje kultúrno-spoločenskú akciu Hoj, vlasť
  moja!, ktorá sa stala každoročnou tradíciou a prehliadkou pre súbory
  z oblasti ľudovej hudby a špičkových sólistov SND
 • Pravidelne organizuje Vianočný koncert s účasťou popredných umelcov špičkových slovenských a svetových scén.
 • Túžbu poznať minulosť národa zhmotnil v aktívnej podpore Slovenského poľnohospodárskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.
 • V súčasnosti disponuje asi s 30 tisíc exponátmi.

  Ocenenia:

 • 1995 Cena Mesta Nitra za rozvoj slovenského výstavníctva, jeho propagáciu v medzinárodnom meradle, za neúnavnú snahu o oživovanie tradícií a hľadanie historických prameňov nášho národa
 • 1998 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí
 • 2002 štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za rozvoj medzinárodných výstav a veľtrhov
 • okrem toho je nositeľom celého radu ďalších domácich a zahraničných ocenení

  Pocta:

  2005 Vedecká rada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva mu udelila čestný doktorát - Dr. h. c. - za zásluhy o rozvoj SPU v Nitre, všestrannú pomoc a podporu pri rozvoji fakulty, aktívnu účasť v akademických orgánoch univerzity, za osobný podiel na upevňovaní národného povedomia Slovákov a podporu národnej kultúry Slovenska.

  Prianie:

  „Želal by som si, aby sa duchovné hodnoty človeka stali viac, než je hodnota zlata.“
 • tvorba

 • je autorom výtvarno-architektonického riešenia slovenskej izby vo FAO v Ríme spolupracoval na architektonicko-urbanistickom riešení výstavného areálu Agrokomplex
 • spolupracoval s národným umelcom prof. Jánom Kulichom na architektonickom stvárnení fontány pred kaštieľom v Malante
 • spolupracoval s dr. Radúzom Činčerom a Jánom Roháčom pri technickom a projekčnom riešení kinokaleidoskopu, ako aj pri riešení pavilónu na svetovej výstave vo Vancouveri v Kanade
 • v spolupráci s prof. Jánom Kulichom je autorom výtvarno-architektonického riešenia osadenia kríža na Nitrianskom hrade, ako aj myšlienky i scény predstavenia opery Svätopluk pod Nitrianskym hradom pri príležitosti tretieho výročia Ústavy SR a pod.
 • záujmy

  súčasná profesia, maľovanie, divadlo, hudba, šport (kedysi bol členom volejbalového reprezentačného dorasteneckého tímu Slovenska)

  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra; www.regionálnenoviny.sk; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 15.06.2024

    Narodeniny/výročie  
    15.06.  Ivan Varga
    15.06.  Ján Azud
    15.06.  Eduard Pittich
    15.06.  Ivan Sokol
    15.06.  Ladislav Troják
    16.06.  Ladislav Pásztor
    16.06.  Oskár Elschek
    16.06.  Tibor Huszár
    16.06.  Peter Mayer
    16.06.  Juraj Červenák
    16.06.  Andrej Melicherčík
    16.06.  Ing. Vladimír Gozora
    17.06.  Ján Vilček
    17.06.  Jaroslav Jerz
    17.06.  Jozef Lettrich
    17.06.  Václav Mika
    17.06.  Miroslav Jureňa
    17.06.  Ernest Šmigura

    Dnes má meniny
    Vít

    Zajtra má meniny
    Blanka      za jún 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS