o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Bohuš Tomsa / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Bohuš Tomsa

prof. JUDr. PhDr. Bohuš Tomsa
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 02.08.1888 Nový Bydžov
10.05.1977 Praha
vzdelanie

1922 Dr. h. c. Univerzity v Padove
1919-1920 študijný pobyt v Ríme
1917 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1912 JUDr. na PRAF Karlo–Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1907-1911 Právnické štúdium v rokoch na univerzitách v Prahe a v Ríme
1907 Gymnázium v Novom Bydžove a v Prahe-Smíchove

životopis

Priebeh zamestnaní:

1951 penzionovaný
1946-1949 suplent prednášok a seminárov z právnej filozofie a medzinárodného práva na PRAF SU
1939-1951 profesor PRAF UK v Prahe
1921-1926, 1936-1937 senátor AS UK
1927/28, 1931/32 prodekan PRAF UK
1926/27, 1930/31 dekan PRAF UK
1934/35 prorektor UK
1933/34 rektor UK
1926-1938 riaditeľ Seminára medzinárodného práva PRAF UK
1926-1938 riadny profesor právnej filozofie (od roku 1933 aj medzinárodného práva verejného) PRAF UK v Bratislave
1922-1927 suplujúci mimoriadny profesor filozofie FIF UK
1922-1926 riaditeľ Seminára filozofie FIF UK
1922-1938 riaditeľ Seminára právnej filozofie PRAF UK
1921-1926 mimoriadny profesor právnej filozofie a medzinárodného práva verejného PRAF UK v Bratislave
1920 docent právnej filozofie PRAF UK v Prahe
1918-1921 námestník štátneho zástupcu v Prahe
1912-1918 advokátska a sudcovská prax v Prahe

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov medzinárodného práva verejného v medzivojnovej ČSR a zakladateľ československej a slovenskej právnej filozofie. V prácach z oblasti teórie práva a štátu a právnej filozofie sa zameriava nielen na vývoj právnych predstáv a právnej filozofie od predsofistov a obdobia gréckeho právneho myslenia až po rôzne orientácie modernej právnej filozofie, ale aj na vznik a vývoj modernej českej a slovenskej právnej vedy. Na UK vytvoril základy pre pestovanie právnej teórie a právnej filozofie. Od začiatku svojho pôsobenia na fakulte venoval pozornosť aj praktickým otázkam výučby práva. Presadzoval spojenie praktickej stránky právnického vzdelávania s teoretickou prípravou, s osobitným zreteľom na právnu filozofiu.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Člen Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Člen Československej národnej rady bádateľskej, Člen Institut international de philosofie du droit et de sociologie juridique, Člen Extenzie UK, Člen komisií pre štátne skúšky historicko-právne, Člen judiciálne a štátovedecké PRAF UK, Člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, Člen stavebnej komisie UK, Člen ČAVU

tvorba

Výber:

1946 Náuka o právnych vědách. Základy právní methodologie
1935 Krise moderního státu
1943 Právo mezinárodní. Díl druhý. Mezinárodní organizace a jejich orgány. Právnické skutečnosti a právní jednání dle práva mezinárodního. Mezinárodní spory a jejich řešení.
1930 Právo mezinárodní. Díl první. Část obecná. Subjekty mezinárodního práva. Stát a jeho orgány
1928 Masarykův zápas o právo přirozené. Současně příspěvek k ideologii českých politických stran
1927 K reformě právnického studia. (Úvod do věd právních a státních, právní filosofie a soudní psychologie).
1923 Prehled dějin právní filosofie
Úvod do právní filosofie I.
1923 Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii
1921 Moderní italská právní filosofie

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Bohuš Tomsa - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 30.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká
  1.06.  Dominik Hrušovský
  1.06.  Ladislav Nagy
  1.06.  Peter Danišovič
  1.06.  Ján Francisci-Rimavský
  1.06.  Peter Machajdík
  1.06.  Marianna Krajčírová-Némethová

  Dnes má meniny
  Ferdinand

  Zajtra má meniny
  Petronela/Petrana    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS