o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Viktor Bauer / veľvyslanci

Viktor Bauer

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc.
farmakológ, Ústav experimentálnej farmakológie SAV

* 31.05.1942 Nové Zámky
vzdelanie

1959 JSŠ, Galanta
1965 Lekárska fakulta UK, Bratislava
1969 titul CSc., ČSAV, Praha
1985 titul DrSc., Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
1994 habilitácia za docenta, Filozofická fakulta UK, Bratislava
1995 menovaný za profesora, UK, Bratislava
1998 zahraničný člen - akademi Maďarskej akadémie vied, Budapešť

Študijné pobyty:

1974 ZSSR
1981 - 1982, 1989, 1995 - 1996, 1998 - 1999 Japonsko
1987, 1993 Anglicko

životopis

Viktor Bauer získal vedeckú hodnosť doktora vied na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1985 v oblasti farmakológie. Habilitoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave na docenta v roku 1994. Inauguračnú prednášku mal na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1995, kedy bol aj vymenovaný za profesora v odbore „farmakológia“.
Ako lekár krátko pôsobil na OÚNZ v Nových Zámkoch. V rokoch 1966 – 1972 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť CSc. Od roku 1972 pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, kde zastával pozíciu od vedeckého pracovníka, vedúceho oddelenia aj riaditeľa ústavu (1990 - 1999). V rokoch 2000 - 2003 bol zástupcom riaditeľa a od roku 2000 zodpovedným riešiteľom viacerých úloh ŠPZV.
Profesor Bauer je členom viacerých vedeckých spoločností. Od roku 1987 resp. 1988 je členom korešpondentom SAV, resp. ČSAV. Od roku 1998 je akademikom Maďarskej akadémie vied a tiež vedeckým tajomníkom Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady najvýznamnejších vedeckých časopisov.
V rokoch 1991 - 1995 predsedal Maďarskej vedeckej spoločnosti na Slovensku. Absolvoval niekoľko dlhodobejších pobytov na farmakologických ústavoch lekárskych fakúlt v zahraničí (Veľká Británia, Japonsko). Má bohatú funkcionársku činnosť v rôznych vedeckých radách a komisiách v rámci SR. Je nositeľom cien za vedecké aktivity, viackrát získal cenu SAV, či Jesseniovu striebornú plaketu SAV. Od roku 1999 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
V rokoch 2003 - 2007 bol veľvyslancom SR v Tureckej republike.

Najdôležitejšie výsledky:

Odhalenie existencie podtypov adrenergických receptorov na črevnom hladkom svale a ich inervácii, membránovej podstaty pôsobenia farmák na ingibičný alfa-adrenergický receptor.

Odhalenie existencie podstaty excitačnej časti neadrenergicko-necholínergickej inervácie čreva

Charakterizácia pôsobenia pôvodných slovenských karbanilátových lokálnych anestetík na hladké svaly zažívacieho systému a ich inerváciu.

Charakterizácia pôsobenia rôznych reaktívnych foriem kyslíka a na dýchacích, črevných a cievnych hladkých svaloch, ich epitele a endotele, a pôsobenia klasických ako aj na ÚEF SAV syntetizovaných pôvodných pyridoindolových antioxidancií.


Ocenenia:

1968 - 1982 ocenenia za najlepšie práce
1987 štátna cena K. Gottwalda
1992 Jeséniova strieborná plaketa SAV
1995 Minority Award Budapešť
1999 Čestné občianstvo mesta Nové Zámky
2000 Zlatá plaketa prezidenta Maďarskej republiky
2001 Pribinov kríž II. triedy
2001 Stredný kríž Maďarskej republiky
2002 Osobitné vyznamenanie za výskum (ocenenie v súťaži Vedec roka)
2002 Pro Renovanda Cultura Hungariae - Cena Kemény Zsigmond

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská farmakologická spoločnosť SLS (od roku 1991 ako vedecký tajomník)
Slovenská akademická spoločnosť (predseda)
Európska peptiderická spoločnosť

Profesor Bauer je tiež členom Gastroenterologickej sekcie IUPHAR, členom New York Academy of Sciences, členom Worldwide Hungarian Medical Academy a od roku 1992 je členom Rady vlády SR pre národnosti.


tvorba

Viktor Bauer má bohatú vedeckú a publikačnú činnosť. Publikoval 1 monografiu, vyše 260 vedeckých publikácií, z toho vyše 120 v zahraničí a ďalšie desiatky vedecko – popularizačných článkov, záverečných správ atď. Má vyše 600 citácií, z toho vyše 500 v karentovaných časopisoch. Do roku 1999 mal 6 patentov, z toho 4 v zahraničí.

Monografia:

1988 Farmakológia gastrintestinálnej motility (spoluautor P. Višňovský)

záujmy

divadlo, literatúra, futbal

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.uef.sav.sk, mesto.sk/galanta/vzdelanie, www.akredkom.sk/clenovia/bauer.html


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS