o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Štencl / technika / medicína

Ján Štencl

doc. MUDr. Ján Štencl ,CSc., mim. prof.
chirurg

* 04.06.1961 Bratislava
07.07.2008 Bratislava
vzdelanie

V roku 1986 ukončil pregraduálne medicínske vzdelanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

životopis

Po ukončení vzdelania v rokoch 1986-1988 pracoval na Klinike plastickej chirugie LF UK v Bratislave. Od roka 1988 sa jeho profesionálna dráha v klinickej praxi spájala s trvalým pôsobením na Chirurgickej klinike FN akad. L. Dérera v Bratislave, výučbovej základni SZU.

V roku 1990 absolvoval I. kvalifikačnú atestáciu, v roku 1995 II. kalifikačnú atestáciu v odbore chirurgia, od roka 2005 bol atestovaným odborníkom v gastroentorologickej chorurgii. V roku 1998 úspešnou obhajoboou dizertačnej práce získal honosť kandidáta lekárskych vied, v roku 2003 po úspešnej habilitačnej práce na JLF UK v Martine sa stal docentom chirurgie.

Od roka 1991 bol kmeňovým pracovníkom Katedry chirurgie SPAM, v súčasnom období FZSŠ SZU v Bratislave. Červenou niťou jeho odbornej a pedagogickej práce bola laparoskopická chirurgi, pričom patril k jej priekopníkom ako na vlastnom pracovisku, tak aj v podmienkach celého slovenského zdravotníctva. S uvedenou problematikou sa spájali aj jeho zahraničné študijné pobyty v rokoch 1991 a 1993 Department of general surgery, University Clermont Ferrand vo Francúzsku a v roku 1992 Department of general surgery, University Tubingen v SRN. Od roka 2005 bol členom výboru a vedeckým sekretárom Sekcie endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti, v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti bol členom komisie pre zahraničné styky Prezídia SLS a delegátom pre UEMS - mimovládnu organizáciu zriadenú Európskou komisiou a združujúcu európske národné lekárske spoločnosti. V rámci svojej odbornosti bol členom EAES - Európskej asociácie endoskopickej chirurgie. Z hľadiska slovenskej chirurgie zaviedol do rutinnej praxe laparoskopickú cholecystektómiu s tromi vstupmi, laparoskopickú fenestráciu lymfokély po transplantácii obličky a laparoskopickú cholecystektómiu u rizikových pacientov po transplantácii srdca. Na pracovisku sa venoval v ambulantnej a klinickej práci chirurgii morbídnej obezity v zmysle laparoskopickej adjustabilnej bandáže žalúdka a dispenzarizácii týchto pacientov po operačnom výkone.

Bol dlhoročným tajomníkom Katedry chirurgie FZŠŠ SZU a zástupcom prednostu Chirurgickej kliniky SZU pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, členom Vedeckej rady SZU.

tvorba

Aktívna publikačná a prednášková činnosť:
- 35 publikovaných prác v domácich a zahraničných odborných periodikách
- viac ako 50 odborných prednášok na celoslovenských a zahraničných odborných podujatiach

AAB – vedecká monografia vydaná v domácom nakladateľstve:

AAA01 J. Štencl, P. Holéczy : Základné laparoskopické operácie v chirurgii. 1.vyd., Osveta, Martin, 2001, 131 s. (ISBN 80-8063-057-7)

ACB – vysokoškolská učebnica vydaná v domácom nakladateľstve:

ACB01 Černý,J., Čársky, S., Daniš,J., Holéczy,P., Horňák,M., Kreze,A., Schnorrer,M., Štencl, J., Šimkovic,I., Zvara,V.: Špeciálna chirurgia II. 2. vyd., Osveta, Martin, 1996, 612 s.

ACB02 Holéczy P., Štencl J.: Princípy miniinvazívnej chirurgie. in Siman J. a kol., Princípy chirurgie, 1. vydanie Bratislava, SAP 2007, 923 str. ISBN 80-89104-94-0

BCI – skriptá:

BCI01 Olejník, J., Bátorová, A., Brychta,I., Deák,J., Dropčo, I., Forgáčová Ľ., Hrušovský, Š., Janota, S., Laca, Ľ., Májek, M., Petrašovič,M., Štencl, J., Zachar, A.: Kritické stavy a intenzívna starostlivosť v chirurgii. 1.vyd., Ebner, Bratislava, 2001, 142 s. (ISBN 80 – 968653 – 1 – 5)

BCI02 Olejník, J., Dropčo, I., Laca, Ľ., Moťovský, B., Štencl, J., Vavrečka, A., Vician, M.: Akútna pankreatitída. 1.vyd., Ebner, Bratislava, 2002, 68 s. (ISBN 80- 968653-3-1)

BCI03 Laca, Ľ., Bilický, J., Danninger, F., Javorka, V., Kadlečík, R., Olejník, J., Šebo, R., Štencl, J., Vavrečka, A.: Diagnostika a invazívna liečba chorôb pečene. 1. vyd., Ebner, Bratislava, 2003, 100 s. (ISBN 80-968653-4-X)

BCI04 Fabián, J., Bernát, V., Daňová, K., Goncalvesová, E., Lesný, P., Noskovičová, M., Nôtová, P., Pecháň, I., Štefanková, I., Štencl, J.: Chronické zlyhanie srdca a transplantácia, Súbor prác, Novartis, Bratislava, 2002, 78 s.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 K. Slim, D. Pezet, J. Stencl jr, K. Lagha, S. Le Roux, C. Lechner, J. Chipponi: Prospective Analysis of 40 initial Laparoscopic Colorectal Resections: A Plea for a Randomized Trial.
In: J. Lap. Surg., 4, 1994, č. 4, s. 241-245.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE01 J. Fabián, E. Goncalves, J. Štencl: Nekardiálna chirurgia u pacientov po transplantácii srdca.
In: Vnitř.Lék., 46, 2000, č.11, s.745-749

ADE02 Štencl J. ml., Bujdák P., Mikloši M., Breza J., Řezníček J.: Laparoskopická fenestrácia lymfokély po transplantácii obličky.
In: Rozhl. Chir., 80, 2001, č. 6, s. 311-314.

ADF Vedecké publikácie v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF01 J.Štencl jr., M. Čierny, J. Černý: Skúsenosti s prvými 100 laparoskopickými cholecystektómiami.
In: LEK OBZ, 42, 1993, č.9, s.419-423.

ADF02 J. Černý, J. Štencl jr., J. Fico: Nácvik laparoskopických operácií-úloha súčasnosti. In: LEK OBZ, 42, 1993, č.7, s.323-325.

ADF03 S. Čársky, J. Černý, J. Štencl jr.: Ďalšie vzdelávanie chirurgov.
In: LEK OBZ, 43, 1994, č.7, s. 397-400.

ADF04 Schnorrer Jr., M. Petrašovič, I. Sedlák, J. Štencl Jr.: Plastika podľa Shouldiceho versus plastika podľa Marcy-Halstedta při uzávere zadnej steny inguinálneho kanála.
In: LEK.OBZ, 44, 1995, č. 2, s.53-55

ADF05 J.Štencl jr., M. Vician, S. Čársky: Retroperitoneálny liposarkóm.
In: Folia Universitatis Trnaviensis, vol. 3,1996, s.73-76.

ADF06 Dropčo, I., Čársky, S., Brychta, I., Petrašovič, M., Štencl, J.: Infekcie v chirurgii, antibiotická profylaxia a liečba – stále otvorené otázky.
In: LEK OBZ, 47, 1998, č.7-8, s. 271-273

ADF07 Dropčo, I., Čársky, S., Černý, J., Štencl, J., I. Brychta, M. Petrašovič: Familiárna adenomatózna polypóza hrubého čreva – ochorenie vyžadujúce špecializované pracovisko, cielené vyšetrovanie pacientov a ich dlhodobé sledovanie.
In: LEK OBZ, 47, 1998, č. 7-8, s.223-224

ADF08 Brychta, I., Schnorrer, M., Dropčo, I., Petrašovič, M., Štencl, J.: Primárny karcinóm dvanástnika – diagnostický a chirurgický problém.
In: LEK OBZ, 47,1998, č.11-12, s. 315-316.

ADF09 Štencl, J.: Terapeutické a farmakologické vlastnosti alfa aescínu.
In: Slovenský LEKÁR, 9, 1999, č.10-11, s. 439-440

ADF10 Danninger, F., Hrušovský , Š., Molnárová, A., Štencl, J., Petrašovič, M., Narwan, H.: Liečba refraktérneho ascitu implantáciou Denver shuntu.
In: LEK OBZ, 49,2000, č.6, s. 185-188

ADF11 Bujdák, P., Štencl, J.,ml., Mikloši, M., Breza, J., Řezníček, J.: Možnosti minimálne invazívnej liečby lymfokély po transplantácii obličky.
In: LEK OBZ, 51, 2002, č. 2, s.43 – 45

ADF12 Štencl, J., ml., M. Vician, M.,Goncalvesová, E., Brychta,I., Dropčo: I. Laparoskopická cholecystektómia u pacientov po transplantácii srdca.
In: LEK OBZ, 51,2002, č.3, s.73-75

ADF13 Štencl,J, ml., Kokles, M.: Vplyv CO2 pneumoperitonea na organizmus pacienta počas laparoskopickej operácie.
In: PRAKT GYN, 9, 2002, č. 2,s.69-71

ADF14 Štencl J., Vician M., Rupčík M., Dropčo I., Brychta I.: Naše prvé skúsenosti s laparoskopiou u pacientov s úrazom brucha.
In: Slovenský chirurg, 6, 2002, č.2, s.9-12

ADF15 J. Štencl, M. Kokles, I. Brychta, I. Dropčo, F. Danninger: Sledovanie hemodynamiky pacientov počas laparoskopickej cholecystektómie.
In: LEK OBZ, 2002, č.4, s.110-113

ADF16 Ivan Brychta, Ivor Dropčo, Ján Štencl, Dušan Daniš: Diagnostická spoľahlivosť aspiračnej biopsie a peroperačnej histológie při karcinóme štítnej žľazy.
In: LEK OBZ, 2002, č.6, s.173-175

ADF17 J. Štencl, I. Brychta, I. Tibenský: Laparoskopická cholecystektómia-štandardná metóda liečby cholecystolitiázy.
In: LEK OBZ, 53, 2004, č.12, s.462- 466

ADF18 Brychta, I., Štencl, J., Dropčo, I., Olejník, J., Danninger, F.: Vlastné skúsenosti s chirurgickou liečbou Basedowovej choroby z pohľadu súčasných názorov.
In: LEK OBZ, 54, 2005, č.1, s.5-9

ADF19 Vician, M., Michalka, P., Galbavý, Š., Olejník, J., Guller, L., Haruštiak, S., Beláček, J., Bíro, C., Danninger, F., Štencl, J., Hrušovský, Š., Hrušovský, A., Kuba, D., Štolc, S.: Enzýmová histochémia teplej ischémie pečene svine.
In: LEK OBZ, 54, 2005, č.1, s.10-13

BDF Odborné publikácie v nekarentovaných domácich časopisoch

BDF01 J.Štencl jr., M.Kostolný: Minimálne invazívna chirurgia v Dérerovej Nemocnici.
In: Spravodajca DNsP, 4,1995, č. 1-2, s.9

BDF02 J. Štencl , jr.: Laparoskopická chirurgia.
In: Harmónia, 1997, č.2, s.16-17

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG01 J.Stencl jr.,S. Carsky, I.Sedlak, M.Schnorrer: Laparoscopic Cholecystectomy - The three trocar technique.
In: Min. Inv. Therapy, 3, 1994, č. 1, s. 69

AEG02 Holeczy, P., Štencl, J., Sedlák, I., Malina, J., Novák. P.: Reasons of conversion in laparoscopic cholecystectomy.
In: Surg Endosc 12, 1998, č.5, s. 688

AEG03 Sedlák, I., Štencl, J., Holéczy, P., Malina, J., Novák. P.,Complications in laparoscopic appendectomy
In: Surg Endosc 12, 1998, č.5, s. 679

AEG04 Vician, M., Olejník, J., Michalka, P., Štencl, J., Jakubovský, J.: Enzyme histochemistry of warm ischaemia in the porcine liver
In: Hepato-gastroenterol 52, 2005, supl.I., s. 148

AEG05 Štencl, J., Vician, M., Brychta, I., Olejník, J.: Laparoscopic cholecystectomy in heart transplant patients. Hepato- Gastroenterology, 53, 2006, Supplement I., s. 184.

AEG06 Olejník, J., Vician, M., Brychta I., Štencl, J.: Vacuum supported laparostomy – effective treatment of intraabdominal septic source. Hepato- Gastroenterology, 53, 2006, Supplement I.
s. 202.

AEG07 Vician, M., Olejník, J., Michalka, P., Štencl, J., Jakubovský, I.: Enzyme histochemistry od warm ischemia in the porcine liver.16-th international Microscopy Congress , 3 – 8 Sept. 2006, Sapporo, Japan. Proceedings, s. 327.

AEG08 Gasperikova D, Stencl J, Skopkova M, Vlcek M, Pechan Z, Radikova Z, Imrich
R, Ukropcova B, Ukropec J, Klimes I, Penesova A.: Different expression of the adipocytokines in subcutaneous and visceral adipose tissue of extremely obese subjects. Abstract # 0748, Diabetologia, Volume 50, Supplement 1, 2007

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01 S.Čársky, J. Černý, J. Štencl, jr., I. Sedlák: Poranenia žlčových ciest pri laparoskopickej cholecystektómii.
In: Chirurgický spravodaj I/1997, str.19

AFH02 J. Štencl, jr., M. Kokles, S. Čársky: Vplyv CO2 pneumoperitonea na hemodynamiku pacienta pri laparoskopickej cholecystektómii.
In: Bratisl. Lek. Listy 98,1997, č. 9 supp., s.24

AFH03 Dropčo,I., Brychta, I., Štencl, J., Jr. Chirurgická liečba prištítnych teliesok na chirurgickej klinike SPAM Bratislava – 10 ročné skúsenosti.
In: Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa, 2002, č.suppl.2, s. 13

AFH04 Brychta, I., Štencl, J., Olejník, J., Mendel, M.: Aspiračná biopsia a peroperačná histológia v predikcii karcinómu štítnej žľazy. Zborník abstraktov, IV. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. Nitra, 6.- 8. 9.2006, s. 112.

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

a) Vyžiadané zahraničné prednášky:
1. Laparoscopic cholecystectomy - the three trocar technique
J. Stencl jr., S. Carsky, I. Sedlak, M. Schnorrer - SMIT VIth International meeting 2 - 4 October,1994, Berlín

2. Vplyv CO2 pneumoperitonea na hemodynamiku pacienta počas laparoskopickej cholecystektómie,
J.Stencl, M. Kokles, I.Brychta, I. Dropčo, Pražský chirurgický deň, máj 2003


b) iné zahraničné prednášky:
3. Iatrogenic lesions of the biliary pathways during laparoscopic cholecystectomy.
S. Čársky, J. Štencl jr, I. Sedlák - 4th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Trondheim, Nórsko, 23-26. 6. 1996

4. Komplikácie laparoskopickej cholecystektómie.
J. Štencl jr., - XVII. Petřivalského - Rapantuv chirurgický den, Olomouc, ČR, 18.10.96

5. Iatrogenic bile duct lesions after laparoscopic and conventional cholecystectomy.
F. Danninger, S. Čársky, J. Štencl, jr. - European congress of the international hepato-pancreato-biliary association ´97, Hamburg, SRN, 8.-12. 6. 1997

6. Reasons of conversion in laparoscopic cholecystectomy
Holeczy, P., Štencl, J., Sedlák, I., Malina, J., Novák. P., 6. medzinárodný kongres endoskopickej chirurgie, Rím, 31.máj.-6. jún 1998

7. Complications in laparoscopic appendectomy
Sedlák, I., Štencl, J., Holéczy, P., Malina, J., Novák. P., 6. medzinárodný kongres endoskopickej chirurgie, Rím, 31.máj.-6. jún 1998

8. Laparoscopic extraction of foreign body from the small bowel
Štencl, J., Vician, M., II. International Slovak- Czech - Polish symposium on videosurgery, 23. - 25. február 2000, Žilina

9. Laparoscopic cholecystectomy in heart transplant patients
J. Štencl, E. Goncalves, M.Vician, P. Mráz, 8 th International congress of European Association for Endoscopic Surgery, 28.6. - 1.7. 2000, Nice, France.

10. Laparoscopic fenestration of lymphocoele after renal transplantation
Bujdák, P., Štencl, J., Mikloši, M., Pribylincová, V., Řezníček, J., Breza, J.: XVIII International Congress of the Transplantation Society. Rome, 27.8. – 1.9. 2000

11. Laparoscopic cholecystectomy in heart transplant patients
J. Štencl, E. Goncalves, M.Vician, III. Symposium on videosurgery, Třinec, september 2001

12. Aspiračná biopsia a peroperačná histológia: ich spoľahlivosť v posudzovaní malignity u nodóznej strumy
I. Brychta, J. Štencl, J. Olejník, M. Hladík, VII. Setkání českých a slovenských chirurgu na Moravě, 10.- 11. 6. 2004

13. Laparoscopic cholecystectomy in heart transplant patients.
Stencl, J., Vician, M., Brychta, I., Olejník, J.: 16-th World Congress of the IASG. 25 – 27
May , 2006, Madrid, Spain. Poster.

14. Vacuum supported laparostomy-effective treatment of intraabdominal septic source
Olejník, J., Vician, M., Brychta I., Stencl, J.: 16-th World Congress of the IASG. 25 – 27
May , 2006, Madrid, Spain. Poster.

15. Enzyme histochemistry of warm ischaemia in the porcine liver
Vician, M., Olejník, J., Michalka, P., Štencl, J., Jakubovský, J.: 15 th World congress of the IASG, Praha, 7.-10. september 2005

16. Enzyme histochemistry of warm ischaemia in the porcine liver
Vician, M., Olejník, J., Michalka, P., Stencl, J., Jakubovsky, I.: 16-th international Microscopy Congress , 3 – 8 Sept. 2006, Sapporo, Japan. Poster.

17. Štencl J., Vician M., Brychta I., Bujdák P.: Minimally invasive treatment of lymphocele after kidney transplantation. 9-th international Czech-Polish-Slovak Symposium on Videosurgery, 26 – 27 April 2007, Prague, Czech Republic, Electronic Abstracts, ID 66.

18. Štencl J., Vician M., Brychta I., Olejník J.: Bariatrický pacient-výzva pre teamovú spoluprácu. BARIATRICKÁ CHIRURGIE 2007, III. celostátní konference s mezinárodní účastí, 20.sept. 2007, Praha, Česká republika

19. Gasperikova D, Stencl J, Skopkova M, Vlcek M, Pechan Z, Radikova Z, ImrichR, Ukropcova B, Ukropec J, Klimes I, Penesova A.: Different expression of the adipocytokines in subcutaneous and visceral adipose tissue of extremely
obese subjects. 43nd Annual Meeting of the European Association for Study of Diabetes. 17.-21. september 2007, Amsterdam, Netherlands

c) Vyžiadané domáce prednášky:

20. Naše skúsenosti s laparoskopickou chirurgiou
J. Štencl jr., I. Sedlák, I. Stráňava, M.Kostolný - Medzinárodný Workshop Laparoskopických operačných techník v gynekológii 22.2.1994, Bratislava

21. Mikroinvazívna chirurgia
J. Štencl jr - Odborný seminár NsP Ilava, 17.11.95

22. Základné laparoskopické operácie
Štencl, J., IV. kongres SLS, 8.-10.10. 1998, Bratislava

23. Laparoskopická apendektómia,
24. Laparoskopická fenestrácia cysty pečene
J. Štencl, Výukové sympózium v miniinvazívnej chirurgii a endoskopii, B.Bystrica 29.-30.9. 2000

25. Nekardiálna chirurgia u pacientov po transplantácii srdca
J. Štencl, Odborný seminár SUSCH 15.3.2001d) ostatné domáce prednášky

26. Súčasný karcinóm pažeráka a žalúdka - chirurgický problém
J.Černý, Ľ. Sepeši, J. Štencl jr. - XLIV. chirurg.deň Kostlivého 7.12.1990, Bratislava

27. Ďalší nástroj na embolektómiu a trombektómiu ?
J. Beláček, I. Sedlák, J. Štencl jr. - VI.Steinerov deň 1992, Martin

28. First experiences with 100 laparoscopic cholecystectomies
J. Stencl jr., M. Čierny, J. Černý - 27.ČS chirurgický kongres 9.-11.IX.1993, Banská Bystrica

29. Laparoskopická chirurgia
S. Čársky, J. Štencl jr. - 1. Chirurgický Ružomberský deň 18.11. 1993, Ružomberok

30. Infekčné komplikácie po laparoskopických operáciách
I.Sedlák, J. Štencl jr., M. Kostolný - 48.Chir.deň Kostlivého,9.12.1994,Bratislava

31. Spolupráca chirurga a gynekológa v diagnostike a liečbe pelvic-pain
J. Štencl jr., P. Janko - Seminár endoskopickej chirurgie, Trstená, 24. 11. 1995


32. Laparoskopická gastrostómia
P. Holéczy, J. Štencl jr - 1. Sympózium endoskopickej chirurgie, Žilina, 28.2.96

33. Poranenia žlčových ciest pri laparoskopickej cholecystektómii
S. Čársky, J. Černý, J. Štencl jr., I. Sedlák - 24. Vedecká pracovná schôdza chirurgov stredného Slovenska, B. Bystrica, 18.-19. 4. 1996

34. Retroperitoneálny liposarkóm
J. Štencl jr, M. Vician, S. Čársky - Chirurgický deň Tnava, 21.6.1996


35. Vplyv CO2 pneumoperitonea na hemodynamiku pacienta pri laparoskopickej cholecystektómii
J. Štencl, jr., M. Kokles, S. Čársky, I. Slovenský chirurg. kongres, Bratislava, 10.-12.9. 1997

36. Závažné komplikácie laparoskopickej apendektómie
Prochotský A., Štencl J., II. Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie, Bardejov, 17.10. 1997

37. Laparoskopická fenestrácia lymfokély po transplantácii obličky
Bujdák,P., Štencl, J., a kol., 2. slovenský transplantačný kongres s medzin. účasťou, 24.-26. október 1999, Bratislava

38. Naše prvé skúsenosti s laparoskopiou pri poranení brucha
J. Štencl, M. Rupčík, M. Vician, III. Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie, Bardejov, 25. Október 2000

39. Laparoskopická cholecystektómia u pacientov po transplantácii srdca.
Štencl, J. jr., Goncalvesová, E., Vician, M. III. slovenský transplantačný kongres. Košice, 6.-8. máj 2001.

40. 10 rokov laparoskopickej cholecystektómie na našej klinike.
J. Štencl, I. Tibenský, I. Brychta, Večer SLS, Bratislava19. 4. 2004

41. Chirurgická liečba Basedowovej choroby
I.Brychta, J. Štencl, Večer SLS, , Bratislava 19. 4. 2004

42. Chirurgická liečba Basedowovej choroby – 14 ročné skúsenosti
I.Brychta, J. Štencl, Ústavný seminár FNsP akad. L.Dérera, Bratislava, máj. 2004.

43. Laparoskopická extrakcia cudzieho telesa z tenkého čreva.
J.Štencl, M. Vician, I. Brychta, XXVIII. Stredoslovenské chirurgické dni, Tále, 23. – 24.4.2004.

44. Laparoskopia pri úrazoch brucha
J. Štencl, A. Dostál, VII. Slovenský kongres úrazovej chirurgie, Tále, 27. – 29. 5. 2004

45. Teplá ischémia pečene v experimente
Vician, M., Michalka, P., Olejník, J., Štencl, J., Kuba, D., Jakubovský, J. 5. Slovenský transplantologický kongres, Bbratislava, 8.-10. 9. 2005

46. Počiatky laparoskopickej liečby morbídnej obezity na našej klinike
Štencl, J., Olejník, J.; IV. Slovenské obezitologické dni, Kúpele Nimnica, 24. – 26. 11. 2005

47. Miniinvazívna videoasistovaná tyreoidektómia už aj na Slovensku
Brychta, I., Štencl, J., Olejník, J., 59. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, 2. december 2005

48. Aspiračná biopsia a peroperačná histológia v predikcii qwerkarcinómu štítnej žľazy
Brychta, I., Štencl, J., Olejník, J., Mendel, M.: IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. Nitra, 6.- 8. 9.2006. Prednáška

49. Miniivasive video-assisted thyreoidectomy-the first Slovak experience
Brychta,I., Stencl,J.: 8. Slovak- Czech – Polish symposium of endoscopic surgery, 1. – 3. febr., 2006, Žilina, Slovensko. Prednáška

50. Štencl J.,Vician M., Brychta I.: Laparoskopická cholecystektómia po transplantácii srdca. 61.Chirurgický deň Kostlivého, 7.dec. 2007, Bratislavadoplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS