o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ivan Herčko / prírodné vedy

Ivan Herčko

Doc. Ing. Ivan Herčko CSc.
vedecký pracovník - Ústav vedy a výskumu UMB, vedúci oddelenia regionálnych výskumov - od 1. 5. 2005

* 12.07.1943 Ploské, okres Revúca
vzdelanie

Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. vedecký pracovník Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici sa narodil 12. júla 1943 v Ploskom, okr. Revúca.
Vysokoškolské štúdium ukončil na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach so špecializáciou banské meračstvo. V rokoch 1969 až 1971 absolvoval postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte J.E. Purkyně v Brne a v roku 1981 obhájil vedeckú ašpirantskú prácu na tému História geologických výskumov v banskoštiavnickom rudnom revíri do roku 1918 a získal titul kandidáta historických vied. V roku 2001 habilitoval na docenta v odbore banská geológia a geologický prieskum.

životopis

V rokoch 1966 - 1998 s prestávkou v období rokov 1992–1995 pôsobil v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa múzea. Od roku 1998 pôsobil na Katedre ekomuzeológie Fakulty prírodných vied UMB, v rokoch 2001-2005 bol súčasne vedeckým tajomníkom Ústavu teórie a dejín vied UMB, detašovaného v Banskej Štiavnici.
Od 1.októbra 2002 do septembra 2005 bol vedúcim Katedry ekomuzeológie FPV UMB. Od 1. mája 2005 pracuje na Ústave vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, do konca roku 2007 ako vedúci Oddelenia regionálnych výskumov.
Od 1. januára 2008 je vedecko-výskumným pracovníkom Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu a externým vyučujúcim na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB.

tvorba

Publikoval desiatky vedeckých štúdií, šesť študijných textov z muzeológie a bol autorom a spoluautorom viacerých knižných diel.

Vydal nasledovné publikácie:
Geologická expozícia SBM v Banskej Štiavnici – Sprievodca (Bratislava: Vydavateľstvo Ľud, 1968),
Z dejín geologických vied na Slovensku I. (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1981),
Minerály Slovenska (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1984),
Banská Štiavnica na Listine svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská Bystrica: ERLAND, 1995),
Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia (Banská Štiavnica: Coprint, 1996),
Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia (Banská Bystrica: UMB – Ústav teórie a dejín vied, 2002),
Banská Štiavnica na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2008);
Dejiny múzejnej kultúry na Slovensku (Banská Bystrica: UMB – Ústav vedy a výskumu, 2009);
Stredné Pohronie na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2010).

Pre Katedru ekomuzeológie FPV UMB vydal študijné texty:
Muzealizácia vedy a techniky (Banská Štiavnica, 2003, 170 s.); Múzejné výstavníctvo (Banská Štiavnica, 2003, 145 s.); Teoretická muzeológia – selekcia (Banská Štiavnica, 2003, 117 s.); Muzealizácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 169 s.) a Mediácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 103 s.).

Ako spoluautor podieľal na vydaní nasledovných publikácií:
Paděra, J., Majer, J. a kol. : Uhelní hornictví v ČSSR (Ostrava: Vydavatelství PROFIL,1985); Tibenský, J. a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku I. (Bratislava: Obzor, 1986), Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku II. (Bratislava, 1988), Tibenský, J., Pöss, O. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku III. (Bratislava: EAP, 1999), Maťovčík, A. a kol.: Slovenský biografický slovník II.- V. zv. (Martin: Matica slovenská,1988-1990); Rybár, P. a kol.: História baníckeho vysokého školstva na Slovensku (Košice: Technická univerzita 2001), Lichner, M. a kol.: Banská Štiavnica. Svedectvo času. (Banská Bystrica, 2002), Zsámboki, L. a kol.: Emlékkönyv Selmecbánya 1762-2002. Gedenkbuch Schemnitz 1762-2002. Pamätník B. Štiavnica 1762-2002 (Miskolc – Košice, 2002), Grecula, P. a kol.: História geológie na Slovensku. Zv. 1 (Bratislava: Štátny geologický ústav D. Štúra, 2002); Darulová, J. a kol.: Pliešovce (Banská Bystrica: A grafik, 2006); Lichner, M. a kol.: Osobnosti Banskej Štiavnice (Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2007), Urban, P. a kol.: Zlatá kniha Hontu (Martin: Matica slovenská, 2010).

Za svoj vedecký prínos v oblasti dejín geologických vied, baníctva a banskej techniky na Slovensku a Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici získal viacero ocenení.

V roku 2006 získal Cenu primátora mesta Banská Štiavnica za celoživotnú prácu v oblasti spoznávania histórie baníctva na Slovensku, dejín Baníckej a lesníckej akadémie a histórie Banskej Štiavnice, za publikačnú činnosť a propagáciu mesta v oblasti histórie baníctva.

Za publikáciu Minerály Slovenska (1984) získal Zlatý diplom Európskej federácie pre mineralógiu a paleontológiu v Bologni.

Dvakrát získal za svoju publikačnú činnosť Prémiu Literárneho fondu SR ( Minerály Slovenska a Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom) a dvakrát aj Cenu rektora UMB (Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a História geológie na Slovensku do roku 1945).

V septembri 2011 udelil minister hospodárstva Slovenskej republiky Juraj Miškov čestný odznak "Za udržiavanie tradícii" doc. Ing. Ivanovi Herčkovi CSc. za jeho publikačnú činnosť, zameranú na históriu baníctva a geológie a osobitne za históriu štiavnickej Baníckej akadémie

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.uvv.umb.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.05.  Karol Iždinský
  24.05.  Ján Slezák
  24.05.  Eugen Prochác
  24.05.  Mikuláš Schneider - Trnavský
  24.05.  Ján Iša
  24.05.  Ivan Krajíček
  24.05.  Juraj Horil
  25.05.  Ján Gašperan
  25.05.  Pavol Minárik
  25.05.  Ján Gábor
  25.05.  Pavel Langer
  25.05.  Miroslav Holienka
  25.05.  Pavol Horov
  25.05.  Ján Bahýľ
  25.05.  Eva Poláková
  25.05.  Juraj Droba
  25.05.  Marián Vanko
  26.05.  Ján Svák
  26.05.  Miloš Bátovský
  26.05.  František Kardoš
  26.05.  Peter Bú

  Dnes má meniny
  Ela

  Zajtra má meniny
  Urban    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS