o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Valerián Stražovec / divadlo, film, TV / výtvarné umenie

Valerián  Stražovec

Ing.Arch. Valerián Stražovec
filmový architekt, výtvarník

* 01.07.1933 Zlaté Moravce
vzdelanie

V štúdiu pokračoval na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, od roku 1944 až do roku 1952, kedy bol pred maturitou vylúčený zo všetkých gymnázií v kraji, ako sa uvádzalo v jeho papieroch: 'pre neuvedomelé a nezväzácke správanie'. Zmaturoval na II.Štátnom (reálnom) Gymnáziu v Bratislave v roku 1952.
V tom istom roku bol prijatý na Vysokú Školu Technickú, Fakultu Architektúry v Bratislave.
Štúdium architektúry po druhom ročníku prerušil k vôli štúdiu na VŠMU - odbor Scénického Výtvarníctva u profesora Ladislava Vychodila.
Po dvoch rokoch sa vrátil dokončiť štúdium architektúry, kde v roku 1960 obdržal diplom a titul Ing.Arch.
Mal možnosť v tej dobe študovať u významných profesorov ako boli architekti Beluš, Karfík, Hruška, Koula, Piffl, Čenek a rada iných.

životopis

Narodil sa v kaštieli na námestí v Zlatých Moravciach, kde bol jeho otec obvodným notárom. Keď mal štyri roky, presťahovali sa do Slovenskej Ľupče, kde chodil do ľudovej školy od roku 1939 až do roku 1943, kedy sa presťahovali do Banskej Bystrice. Prevažnú dobu v Slovenskej Ľupči jeho učiteľom bol Samuel Czambel, jeden z najvýznamnejších pedagógov v jeho živote.
Slovenská Ľupča zohrala dôležitú úlohu aj v jeho profesionálnom živote.
Ako osemročného ho zobral do bábkarského súboru mladý nadšenec, neskôr uznávaný akademický maliar Gusto Virág. Jeho profesionálna kariéra sa začala práve tu.
Po ukončení štúdia Bratislava ostala jeho trvalým bydliskom až do augusta 1968, kedy v dôsledku pamätných politických udalostí musel s manželkou a dvoma deťmi urýchlene opustiť Slovensko. Usadili sa natrvalo v Kanade. Ubehlo 22 rokov kým mohol znovu položiť nohu na rodnú pôdu.
Z tohoto dôvodu rozdelil profesionálnu a tvorivú činnosť do dvoch etáp svojho života, síce principiálne sa odlišujúcich, ale v konečnej fáze tvoriacich nedeliteľný celok jeho profesionálnej kariéry.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:
Od roku 1965 až do svojho odchodu pôsobil ako externý pedagóg na VŠMU - Fakulta Scénického Výtvarníctva, odbor: Televízne a Filmové výtvarníctvo.

ČLENSTVO V UMELECKÝCH ZVÄZOCH:

Od roku 1961 bol členom SSDFU - Sväzu Slovenských Divadelných a Filmových Umelcov;
Od roku 1963 bol členom SSVU - Sväzu Slovenských Výtvarných Umelcov, odbor Scénického výtvarníctva;
Od roku 1965 bol spoluzakladateľom a členom FITESu - Sväzu Filmových a Televíznych Umelcov, kde bol členom celoštátneho výboru.
Poznámka: Členstvo a ich činnosť v tomto celoštátnom výbore v nasledujúcich rokoch zapríčinili jeho náhly odchod za hranice v auguste 1968, po okupácii Československa Ruskou armádou.
Od roku 1968 - ITI - International Theatre Institute - pri UNESCO.


Etapa prvá: SLOVENSKO
V skorých rokoch jeho tvorivé záujmy zahŕňali značne širokú škálu. Už počas štúdií na vysokej škole externe pracoval v rôznych oblastiach ako: kreslenie titulkov a ilustrovanie článkov pre týždenník Slovenka v rokoch 1954-55; návrhy knižných obálok pre vydavateľstvá; grafické návrhy (ako plagát Lúčnice); návrh výstavy 10 Rokov Lúčnice a.p.

TELEVÍZIA:
V roku 1957, v skorých začiatkoch televízie, bol prizvaný (Ondrejom Sarvašom, prvým programovým námestníkom Televízie) pracovať tam ako externý architekt a po ukončení štúdia, od júna 1960, ako prvý hlavný architekt Televízie. Vysielali v neuveriteľných podmienkach zo štúdií na Kamzíku a na Zochovej ulici, z bývalej telocvične.
S Júliusom Trnkom, Františkom Kubrickým a Lacom Hupkom založili prvé Výtvarné oddelenie televízie na Slovensku. Do oddelenia po sebe postupne získal známych architektov Jozefa Mikušku, Romana Rjachovského, Dušana Seligu, Viliama Grusku a vynikajúceho maliara pozadia Eugena Fülepa, (ktorému nikde nechceli dať zamestnanie, pretože bol 'rehabilitovaný' politický väzeň odsúdený v Slánskeho procese na trest smrti - neskôr zmenený na doživotie).
Presadil, aby v značnej miere využívali externých umelcov, menovite skúsenejších Kolibských (filmových) architektov: Krajčoviča, Kováča a Lauku, taktiež divadelných výtvarníkov: Vychodila, Šujana a postupne aj iných.
Po troch rokoch, keďže sústavne odmietal členstvo v komunistickej strane, sa musel vzdať funkcie hlavného architekta. Na svoje miesto navrhol divadelného výtvarníka Mikuláša Kravjanského, ktorého poznal z VŠMU a on jediný z jeho známych bol členom komunistickej strany.

Vo funkcii architekta zotrval v televízii až do augusta 1968.
V tomto období vytvoril návrhy asi na 1800 televíznych relácií, z ktorých značná časť bola odvysielaná "naživo" v prvých rokoch televízie.
Poznámka: Chcem v tejto súvislosti pripomenúť, že po jeho odchode z republiky bol na čiernej listine, (ako mnoho iných), a jeho meno bolo vymazané z publikácií a dokonca bolo aj vystrihnuté z filmových a televíznych titulkov.
Pri jeho náhlom odchode zo Slovenska mu nebolo umožnené vziať si zo sebou žiadny z jeho dokumentačných materiálov, ako napr. chronologický zoznam jeho produkcií (budova televízie bola okupovaná ruskou armádou). V roku 1990, pri jeho prvej návšteve televízie po 22 rokoch, sa dozvedel, že žiadne z jeho záznamov sa nezachovali. Súhrn práce je teda neúplný, lebo uvádza len tie fakty, ktoré mal poznačené v osobnom zápisníku a ktoré si zachoval v pamäti.

Etapa druhá: KANADA

Na prvý pohľad by sa zdalo, že jeho profesionálna kariéra v Canade pokračovala akoby bez prerušenia. Nebolo to celkom tak, a nebolo to ľahké.
I keď prakticky hneď pokračoval ako výtvarník v CBC - Canadian Broadcasting Corporation, začiatky boli ťažké. Nový, neznámy jazyk; nová, neznáma kultúra; nová, neznáma história; nová, 'opačná' filozofia; nová, neznáma technológia (doma sme o farebnej televízii len počuli, tu už vysielali šesť rokov len vo farbe!) - toto všetko sa bolo treba naučiť na úspešné pokračovanie v jeho profesii. Všetko naraz a všetko ihneď.
Našťastie tempo bolo pomalšie ako bol zvyknutý. Neplatili ho 'od kusa', ako doma, ale nárok na kvalitu bol nepomerne väčší.
Menej produkcií, ale kvalitnejšie a náročnejšie. Taktiež viacej hudobno-zábavných produkcií, - niektoré ozaj 'veľkolepé'.

OCENENIA: výpravy k oceneným filmom

1963 Hlavná cena medzinárodného festivalu v Montreaux udelená filmovému muzikálu Konečná Stanica Rytmus, v réžii George Skalenakisa;
1964 Strieborná Nymfa medzinárodného festivalu v Alexandrii udelená filmovému muzikálu Revue Pre 1 a 1/2 Orchestra, v réžii George Skalenakisa;
V roku 1968 mu bola udelená Celoštátna cena Sväzu Filmových a Televíznych Umelcov za výpravu k televíznej inscenácii Hochwäldera: Posvätný Experiment, v réžii Martina Hollého.
V roku 1968 bol ocenený pri príležitosti 15. výročia Československej Televízie "za zásluhy o rozvoj československého televízneho umenia"

1978 CBC Ontario Award - Čestné uznanie.
1979 CBC President's Award – Prvá Cena Prezidenta.
1983 EMMY Award - The American Academy Of Television And Science -
nominácia za výpravu k baletu na ľade: ROMEO AND JULIET - CBS.
1983 EMMY Award - udelenie ceny za ROMEO AND JULIET - CBS
1992 FENNECUS Award – nominácia za film MUPPETS CHRISTMAS CAROL
1996 EMMY Award - The American Academy Of Television And Science -
nominácia za výpravu k seriálu MUPPETS TONIGHT - ABC.
1996 EMMY Award - udelenie ceny za MUPPETS TONIGHT I.- ABC.
1996 FENNECUS Awrd – nominácia za film MUPPET TREASURE ISLAND
1997 EMMY Award - The American Academy Of Television And Science -
nominácia za výpravu k seriálu MUPPETS TONIGHT II.- ABC.
2000 BDA 2000 Award – The Broadcast Design Award
Udelenie ceny za tel. Film MUST BE SANTA – Universal Picture / CBC
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:
ako externý pedagóg: semestrálne kurzy a prednášky
ako hosťujúci profesor: krátkodobé kurzy a prednášky v období od uvedeného roku do dnes

73-75* HUMBER COLLEGE Toronto Televízne a Filmove Vytvarníctvo
1976* CONESTOGA COLLEGE Kitchiner Televízne a Filmové Výtvarníctvo
1977* FANSHOW COLLEGE London Televízne a Filmové Výtvarníctvo
78 -** ONT. COLLEGE OF ART Toronto Visuálny Vývoj TV Produkcií
78 -** RYERSON UNIVERSITY Toronto Televízna a Filmová Tvorba
79 -** CONCORDIA University Montreál Televízna a Filmová Tvorba
88 -** DALLHOUSIE University Halifax Visuálny Vývoj TV Produkcií
90 -** DANISH ROYAL ACADEMY Kodaň Televízna a Filmová Tvorba

INSTITUTE OF SCENOGRAPHY (IOS):

V roku 1977 CBC prijala jeho návrh na otvorenie medzinárodného inštitútu pre štúdium Filmovej a Televíznej Scénografie, ako post-graduálne štúdium pre profesionálov z praxe.
Bol vymenovaný za riaditeľa a hlavného inštruktora inštitútu - funkcie ktoré vykonával až do roku 1985, keď odišiel zo CBC do penzie.

Institute Of Scenography - IOS sa stal známy svojimi výsledkami a získal si svetovú popularitu. Na pedagogickú spoluprácu pozýval špičkových profesionálov z Hollywoodu a New Yorku: Dick Sylbert, Ted Hawarth, Conrad Hall, Calvin Morgan. Medzi inými pozval dvakrát aj Prof. Ladislava Vychodila, ako hosťujúceho prednášateľa.

SEMINÁRE A KURZY

V období od roku 1973 do 1998 robil semináre a kurzy pre producentov, režisérov a výtvarníkov na tému: Production Design - Audio-Vizuálny vývoj Filmových a Televíznych produkcií.
Semináre a kurzy mali rôznu formu, od 2-3 dní až do 3.týždňov. Semináre boli prevážne pre Štátne Televízne Štúdiá.

CANADA TORONTO, OTTAWA, HALIFAX, WINNIPEG, CALGARY, EDMONTON, VANCOUVER, REGINA, BANFF
U.S.A. SEATTLE, KANSAS CITY, CHARLESTON, PHILADELPHIA, HONOLULU
DÁNSKO COPENHAGEN (Kodaň) - 4 x
HOLANDSKO AMSTERDAM – HILVERSUM - 2x
ŠVÉDSKO STOCKHOLM - 2x
NÓRSKO OSLO - 6x
NEMECKO FRANKFURT, KOLÍN, MNÍCHOV
FRANCÚSKO STRASBOURG
RAKÚSKO VIEDEŇ - 2x
FÍNSKO HELSINKI

PREDNÁŠATEĽ NA MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÁCH
Bol pozvaný prednášať na týchto medzinárodných konferenciách:

1975 USA - SEATTLE, International Symposium of Scenographers,
prednáška na tému: Differences in Design for TV and Theatre.
1976 USA - KANSAS CITY, International Symposium of Scenographers,
prednáška: Visual Development of TV and Theatre Productions.

1977 CANADA - MONTREAL, Medzinárodné Symposium Divadelných Umelcov,
prednáška na tému: Visuálny vývoj Divadelnej, Tel. a Filmovej produkcie.
1978 USA - CHARLESTON, Medzinárodná konferencia INPUT,
prednáška na tému: Filmová a Televízna výtvarná tvorba.
1981 USA - HONOLULU, Hawaii, Medzinárodná konferencia tvorivých televíznych umelcov,
prednáška na tému: Televízia ako vyjadrovací prostriedok.
1982 NEMECKO - KOLÍN, Medzinárodná konferencia Televíznych umelcov,
prednáška na tému: Audio-Visuálny vývoj Televíznych produkcií.
1983 TALIANSKO - RÍM, Medzinárodná konferencia využívania computerov v televízii,
prednáška na tému: Používanie computerov v tvorivej oblasti.
1984 USA - PHILADELPHIA, Medzinárodná konferencia INPUT,
prednáška na tému: Vizuálny vývoj Filmovej a Televíznej produkcie.
1994 FÍNSKO - HELSINKI, Medzinárodná konferencia filmových a televíznych tvorivých umelcov,
prednáška na tému: Production Design (Audio-Vizuálny vývoj produkcie).

ULOŽENIE DIELA

Archívy v Canade: CBC, - televízne záznamy, filmy, dokumentácia
Archívy: menované divadlá - fotografie z predstavení,dokumentácia
Archívy v USA: ABC, NBC, CBS, PBS, - televízne záznamy, filmy, dokum.
Archívy v USA - Hollywood: Walt Disney Pictures, Columbia Pictures, Universal,
Jim Henson Pictures, - filmy, dokumentácia.
Originály výtvarných návrhov sú prevážne u neho v Kanade.
tvorba

Z veľkého množstva hudobných, zábavných a súťažných žánrov na Slovensku, uvádza len zoznam významnejších televíznych inscenácií: (v približnej chronológii):

LUNA II. NEODPOVEDÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ STRACH A BIEDA III.RÍŠE .
NEPREBUDENÝ
VASIL ŤORKIN
ŠTYRIDSAŤDEVÄŤ DNÍ
DOM PLNÝ MRTVOL
SÚCI CHLAPCI KOTVOVÉ NÁMESTIE
SLEČNA NAPOLEÓN
KROMPAŠSKÁ VZBURA
LA VALIERE
POSLEDNÍ
VYTRIEZVEL SLÁVNOSTI NA VODE
INŠPEKTOR SA VRACIA
POZNÁTE MLIEČNU DRÁHU
HOSŤ
SVÄTÁ BARBORA
ĽUBOV JAROVÁ
ĽUDIA NA TRASE
JEDEN ZO SIEDMYCH
ŠTVRTÝ ŽENA V BARÁKU
TEP ŽIVOTA
PAVILÓN č6.
KOLEGOVIA
MORČATÁ
STRIEBORNÝ POHÁR
SUDCA ZALAMEJSKÝ
NÁDCHA
ŽONGLÉRI
NÁLEZ
7/7
PROCES O OSLÍ TIEŇ
ČAS VINNÝCH A NEVINNÝCH
VZBURA NA UL.SYCAMORE
RUŽE NA ÚVER
ELIXÍR ŽIVOTA
RAZ VEČER V CHAMONIX
OBŽALOVANÝ VSTAŇTE
HODINA ANTIGONY
ODVAHA
KORUPCIA V JUS.PALÁCI
POL DECI KOŇAKU
GRANÁTOVÁ NÁRAMNICA
MARÍNA HAVRANOVÁ
MASTNÝ HRNIEC
ČAS TVOJHO ŽTIA
DVANÁSTA ODBILA
ŽORŽÍK
VIERA JE SAMA
PREBUĎ SA A SPIEVAJ
OPERÁCIA CICERO
LA CANTERÍNA
ČIERNY DEŇ
ZABIŤ ČLOVEKA
KRÁĽ OIDIPUS
HUSÁRI
CESTAMI NOCI
MLÁDENECKÁ ROZLÚČKA
RUŽE NA ÚVER
MONSERAT
DOM BERNARDY ALBY
PASCA
ŠTYRIDSIATY PRVÝ
ŽENA V ŽUPANE
ÚSMEV MONY LÍZY
POSVÄTNÝ EXPERIMENT
ŠTYRI STRANY SVETA
PROFESOR SKUTAREVSKIJ
ESKULAPOV PRÍSTAV
FIDELIO

FILM: Od roku 1960 do 1968 zoznam významnejších filmov:

SMRŤ SA VOLÁ ENGELCHEN
KRIVÝ ČERT
BALADICKÁ SUITA
VEČERNÁ CHVÍĽKA NESKOREJ JESENE
KONEČNÁ STANICA RYTMUS
PRÍDE PANI Z GRÓNSKA REVUE PRE 1 a 1/2 ORCHESTRA
TIENE SA MNOŽIA PODVEČER
ROBINZONÁDA
ADIEU
V PÁSE ZLOMENÁ
TRI GAŠTANOVÉ KONE
VEĽKÁ ZÁSIELKA
MUŽ KTORÝ LIETAL
OBČAN POKORNÝ
DÁMA
LEGENDA O KRÍŽI (Záp.Nemecko)
JAZZ PRE DVOCH (Rakúsko)
MUŽOM VSTUP ZAKÁZANÝ
PANI RAFIKOVÁ
ROMÁN O BASE
ČAS VINNÝCH …
MATKA
CHAMELEÓN

Na uvedených inscenáciách a filmoch ako architekt a výtvarník spolupracoval s režisérmi: Stredňanský, Balaďa, Pálka, Haspra, Hollý, Haas, Rakovský, Pietor, Skalenakis, Vido Horňák, Chmiel, Svoboda, Strážnický, Miro Horňák, Lahola, Bachnárová, Ruth, a iní; a s dramaturgmi: Daňo Michaelli, Peter Balga, Rudo Kazík a iní.
1967 - Krátky televízny film: ZA OPONOU - scenár a réžia
1968 - Filmová revue: JAZDECKÉ INTERMEZZO - scenár a réžia (nedokončené)

DIVADLO: Od roku 1962 do 1968 - prevážna väčšina s režisérom Jurajom Svobodom; zoznam významnejších divadelných inscenácií:

1962 MÁM RÁD SVOJ DEŇ Divadlo Horizont - Bratislava
7 ŽIEN VIKTORA JANEČKU Divadlo Horizont - Bratislava
1963 DRAK JE DRAK Tatra Revue - Bratislava
PASCA Divadlo - Martin
ZÁPAS S ANIELOM Divadlo - Martin
NEHODA Divadlo - Trnava
1964 NEBEZPEČNÁ KRIŽOVATKA Divadlo - Zvolen
JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA Divadlo - Martin
Dnes PREDSTAVENIE ODPADÁ Divadlo Poézie - Bratislava
1965 FILUMENA MARTURANO Divadlo - Martin
ELEKTRIČKA ZVANÁ TÚŽBA Divadlo - Žilina
1966 VEČER PRÍDE VRAH SND - Bratislava
1967 CYRANO Z BERGERACU Divadlo - Martin
1968 APPASSIONATA Divadlo na Korze - Bratislava

INÉ DIELA:

Návrh na renováciu amfiteátra vo Východnej;
Návrh na renováciu amfiteátra v Strážnici;
Návrh na nový amfiteáter v Detve;
Návrh na trvalé múzeum SĽUKu v Rusovskom kaštieli;
Návrh na sobášnu sieň v Tisovci.

VYSTAVOVANIE:
Zúčastnil sa na niekoľkých výstavách s vybranými návrhmi:
1963 Svetová výstava divadelného dýtvarníctva v Sao Paule - Brazília.
1965 Medzinárodná výstava divadelného a televízneho výtvarníctva v Alexandrii.
1966 Výstava návrhov v budove Smeny - pri príležitosti 10-teho výročia Televízie.
196? Pražské Quadrienále - Slovenská časť.

ULOŽENIE DIELA:
Archívy Slovenskej Televízie a Filmu: filmy, tv záznamy, fotografie.
Archívy vyššie menovaných divadiel: návrhy, fotografie z predstavení.
Niekoľko fotografií návrhov a fotografie z inscenácií má u seba v Kanade.
Niektoré originály jeho výtvarných návrhov sa nachádzaju u jeho synovca Iva Stražovca v Banskej Bystrici a u jeho netere Petry Harmanovej v Bratislave.
Osud väčšiny jeho originálov z tohto obdobia je neznámy.

PREHĽAD TVORIVEJ ČINNOSTI od 1968 do 1998 v Kanade:

1968 - 1977 ako Production Designer (výtvarník a architekt)
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION - CBC

V roku 1977 založil CBC INSTITUTE OF SCENOGRAPHY (IOS) a stal sa jeho riaditeľom a hlavným inštruktorom.
V roku 1985 odišiel zo CBC do penzie.
Po odchode zo CBC v roku 1985 pokračoval v tvorivej činnosti pod vlastnou firmou: SUPERVISION DESIGN INC., ktorej náplňou je vývoj a vizuálny concept televíznych a filmových produkcií. Dodnes je prezidentom tejto firmy.

TVORIVÁ ČINNOSŤ : TELEVÍZIA - CBC
Z množstva hudobných, zábavných a dramatických žánrov, uvádza len zoznam významnejších televíznych programov:

1969 WAYNE & SHUSTER Comedy Special I. réžia: John Wray
1969 WAYNE & SHUSTER Comedy Special II. réžia: John Wray
1969 WAYNE & SHUSTER Comedy Special III. réžia: John Wray
1970 FRANZ LEHÁR - Biography réžia: Neil Sutherland
1970 WAYNE & SHUSTER Comedy Spec.IV. réžia: Athan Katsos
1970 HANSEL AND GRETEL - musical réžia: Norm Campbell
1970 WAYNE & SHUSTER Comedy Spec.V. réžia: John Wray
1970 WAYNE & SHUSTER Comedy Spec.VI. réžia: Sandy Steward
1970 ETHNIC VARIETY réžia: Mario Prizek
1970 MAN ALIVE I, II, and III. réžia: John McGreevy
1970 BECKET réžia: John McGreevy
1971 STUDENTS ARE COMING - series réžia: Jacky Cooper
1971 POMERANTZ & MICHLES Comedy réžia: Ron Meraska
1971 ANNE MURRAY SPECIAL I. réžia: Jim Shaw
1971 TOMY HUNTER CHRISTMAS réžia: Jim Shaw
1971 ANNE MURRAY SPECIAL II. réžia: Ron Meraska
1972 THE WANDER OF IT ALL (Emily Carr) réžia: Norm Campbell
1972 TRAVELING MUSICIANS réžia: Jim Henson
1972 TOMY HUNTER SPECIAL I,II,III,IV. réžia: Jim Shaw
1972 OUTSIDE - INSIDE réžia: Shirley Franklin
1972 RUDOLF FRIML - Biography réžia: John Coulson
1973 THE BELLS réžia: Herb Roland
1973 CORSICAN BROTHERS réžia: Rudi Dorn
1973 REPLAY réžia: Clond Bakey
1973 MEETING PLACE réžia: Sandy Steward
1973 COLLECTORS - pilot series réžia: Ron Meraska
1973 UP CANADA -series réžia: Shirley Franklin
1973 GYPSY GEORGE réžia: Gloria White
1974 THE OUTER SPACE (Charlesbois) réžia: David Acomba
1974 THE FARM SHOW réžia: Ron Meraska
1974 TALK TO ME LIKE A RAIN réžia: Kurt Reis
1974 YOU GONA BE ALLRIGHT JIMMY BOY réžia: Jim Shaw
1975 MANITOBA SUFFRAGETTE réžia: John McGreevy
1975 THE FIRST NIGHT OF PYGMALLION réžia: Eric Till
1975 LULU STREET réžia: Alvin Rakoff
1975 1837 réžia: Paul Thompson
1975 THREE WOMEN réžia: David Acomba
1975 OF THE FIELDS LATELY réžia: Mike Newell
1976 BETHUNE réžia: Mike Newell/Eric Till
1976 SIX CHARACTERS ...(Pirrandello) réžia: David Giles
1976 SARAH (Bernhardt) réžia: Warris Hussein
1977 MAKING OF THE PRESIDENT réžia: Robert Stevens
1977 THE WOLF réžia: David Giles
1977 CATSPLAY réžia: Steve Katz
1978 TOLSTOY WAS NEVER HERE réžia: Bob Sherrin


TVORIVÁ ČINNOSŤ MIMO CBC, HLAVNE V USA:
TV Network
1975 PHILADELPHIA SYMPHONIC ORCHESTRA PBS - réžia: Jack Summers
1976 JULIE ANDREWS SPECIAL PBS - réžia: Bill Davis
1976 ONCE UPON A CLASSIC - series PBS - réžia: Herb Gardner.
1977 THE WORLD - magazine PBS - réžia: Virginia Bartlett
1977 CONCERT (Prevost) PBS - réžia: Jack Summers
1983 THE CHEMICAL PEOPLE (s Nancy Reagan) PBS - réžia: Steve Dick
1983 ROMEO & JULIET - balet na ľade CBS - réžia: Rob Iscove
1984 JUNO AWARDS CBC - réžia: Rob Iscove
1985 THE TRUE GIFT OF XMAS - ľadová revue CBC -réžia: David Acomba
1985 MUPPETS ANNIVERSARY NBC -réžia: Peter Harris
1986 THE CHRISTMAS TOY ABC - réžia: Jim Henson
1986 URSA SALUTE CBS - réžia: Paul Palmmer
1987 BEYOND REASON - pilot CTV - réžia: Cynthia White
1987 RENDEZ-VOUS 87 - galla NBC - réžia: Stan Harris
1988 MUPPET FAMILY CHRISTMAS ABC - réžia: Peter Harris
1988 DOG CITY ABC - réžia: Jim Henson
1989 GENERATION GAP - series YTV - réžia: Mike Hudley
1991 SUSPENDED HOUSE CTV - réžia: Lary Mirkin
1991 THE BEST OF ED SULLIVAN (Carol Burnett) CBS - réžia: Andrew Solt
1992 THE BEST OF ED SULLIVAN (Burt Reynolds) CBS - réžia: Andrew Solt
1992 THE BEST OF ED SULLIVAN (Bob Newheart) CBS - réžia: Andrew Solt
1993 MUPPET MONSTERS ABC - réžia: Brian Henson
1993 THE SECRET LIFE OF TOYS (Germany) ABC - réžia: Brian Henson
1994 MUPPET CLASSIC THEATRE - Disney CH ABC - réžia: Brian Henson
1994 MR.WILLOUBY'S XMAS TREE ABC - réžia: John Stone
1996 MUPPETS TONIGHT - series ABC - réžia: Gary Halvorson
1996 MEEKO'S WORLD - series Disney CH ABC - réžia: Lary Mirkin

TVORIVÁ ČINNOSŤ : FILM - od roku 1968 do 1998
zoznam významnejších filmov:


1971 JALNA - CBC - co-design s Dick Lambertom réžia: John Trent
1973 THE NATIONAL DREAM – CBC s Dick Lambertom réžia: Eric Till
1974 THE BETRAYL - CBC réžia: Kurt Reis

HOLLYWOOD-ské FILMY

1992 MUPPET CHRISTMAS CAROL - Walt Disney Pictures réžia: Brian Henson
1994 MUPPET TREASURE ISLAND - Walt Disney Pictures réžia: Brian Henson
1997 ELMO IN GROUCHLAND - Columbia Pictures réžia: Gary Halvorson
1998 MUPPETS IN SPACE (concept) - Columbia Pictures prod.: Martin Baker
1999 MUST BE SANTA – Universal -CBC réžia: Bob Sherrin

TVORIVÁ ČINNOSŤ : DIVADLO - od roku 1968 do 1998
zoznam významnejších divadelných inscenácií:


1978 THE HEARTBREAK HOUSE Bernhard Shaw Theatre NIAGARA on the lake
réžia: Noel Willman
1981 THE WINSLOW BOY Lawrence Centre Theatre TORONTO
réžia: Edward Gilbert
1982 THE MERCHANT OF VENICE Toronto Free Theatre TORONTO
réžia: Edward Gilbert
1982 THE PHILADELPHIA STORY Bayview Theatre TORONTO
réžia: Edward Gilbert
1989 HELLO DOLLY ! Limelight Theatre TORONTO
réžia: Adolf Toman

INÉ DIELA: V období 1968 do 1998

Plagáty - Slovak World Congress
Interiéry reštaurácií - Toronto, Hamilton
Pavilón BRATISLAVA v Toronte pre CARAVAN

Architektúra - concepty na úvodné projekty:

Townhouses - Complex - Oshawa
Shopping Plaza - Pickering
Mosque (Moslimský kostol) - Ottawa
Sport Stadium - Johannesburg, South Africa
Daredevil's Museum - Niagarské Vodopády

Olympijské hry:

1988 XV. Winter Olympic Games (Zimné Olympijské Hry) v Calgary.
Otvárací a Záverečný Ceremoniál - Concept.

LITERÁRNA ČINNOSŤ
Je autorom troch učebníc (textbooks):

TELEVISION AS AN EXPRESSIVE MEANS – (Televízia ako vyjadrovací prostriedok.)
prvé vydanie 1977 - vydavateľ Canadian Broadcasting Corporation
druhé vydanie 1986 - vydavateľ Toronto Agency International

The Knowledge And Skill of
BRINGING THE IDEA TO THE SCREEN – (Vedomosť a zručnosť prinášania ídei na obrazovku) / 1987 -vydavateľ International Seminars - Toronto /
2002 – CD-versia, 2005 – CD- nova versia
druhé vydanie 2007 - vydavateľ International Seminars

EXPAND YOUR POTENTIAL – (Rozšír svoj potenciál)
2008 - vydavateľ International Seminars

Články v časopisoch:

1981 THEATRE CRAFT - Americký mesačník, názov článku:
The Scenographic Approach To TV Production Design.
(Scenografický prístup k návrhu produkcie)

1981 THEATRE DESIGN & TECHNOLOGY - Americký mesačník, názov článku:
An Approach To Teaching Television Design.
(Prístup k učeniu televízneho výtvarníctva).

VYSTAVOVANIE:

CANADA - Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver
USA - Seattle, Kansas City, Honolulu
JAPAN - Tokyo

záujmy

Ako väčšinu chlapcov v mladom veku aj jeho zaujímalo aktívne športovanie. Od gymnastiky v Sokole, cez basketbal, volejbal, atletiku, hokej až po futbal, kde to 'dotiahol' až na reprezentačného brankára Stredoslovenského kraja.
V gymnaziálnych rokoch sa šport musel deliť o slávu s hudbou. Hrával v profesionálnom jazzovom orchestri G-48 v Banskej Bystrici trumpetu, saxofón a husle.
Za používanie cvičnej sály museli hrávať v Mestskom symfonickom orchestri, čo sa im zdalo ako za trest. V hudbe to 'dotiahol' až do Filmového orchestra v Bratislave v roku 1952, kedy sa s hudbou rozlúčil aby sa mohol venovať najväčšej záľube, ľudovému tancu.
Od roku 1952 až do roku 1960 bol členom tanečnej zložky známeho vysokoškolského Umeleckého Súboru Lúčnica, kde sa zoznámil aj s Magdou Chmúrnou, svojou budúcou (a prítomnou) manželkou. Za tie roky precestovali (možno povedať pretancovali) svet od Južnej Ameriky až po Moskvu v dobe, keď cestovanie na Západ bolo ešte veľkou raritou.
Jeho záujmami sú tiež lietanie, lyžovanie, hudba (saxofón a husle, - trubka je už len dekorácia na krbe), maľovanie a písanie (nepretržite pracuje na revíznej verzii jeho učebnice.)

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: podľa biografie uloženej v Biografickom ústave Matice Slovenskej v Martine


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS