o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ivan Hrivňák / technika / prírodné vedy

Ivan Hrivňák

Ivan Hrivňák
vedec z oblasti materiálového inžinierstva a zvárania

* 23.12.1931 Komárno
vzdelanie

po ukončení reálneho gymnázia študoval na SVŠT, ktorú ukončil v roku 1954.
Profesorom fyzikálnej metalurgie a materiálového inžinierstva bol menovaný na Technickej univerzite v Košiciach v r. 1987. Čestný titul Dr.h.c. mu udelila TU v Košiciach v r. 2001.

životopis

Spočiatku pracoval ako technik vo vtedajšom Vodohospodárskom ústave, neskôr ako učiteľ na gymnáziu v Modre a v Bratislave. V rokoch 1955-1991 pôsobil vo Výskumnom ústave zváračskom ako vedeckovýskumný pracovník. Súčasne prednášal na SVŠT ako externý pedagóg. Pracovníkom Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa stal v r. 1991 a vzápätí aj rektorom tejto poprednej slovenskej technickej univerzity. V rokoch 1994 – 2006 pôsobil na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Dnes je na zaslúženom odpočinku, naďalej sa však zapája do odborného života.

Prof. I. Hrivňák sa v r. 1979 stal členom – korešpodentom Slovenskej akadémie vied a Česko-slovenskej akadémie vied, v roku 1982 akademickom SAV, o dva roky neskôr akademikom ČSAV – prvým v oblasti technických vied na Slovensku. V roku 1989 ho zvolili za predsedu SAV a prvého podpredsedu ČSAV. Stal sa aj členom Newyorskej akadémie vied, Anglickej metalurgickej spoločnosti a Ukrajinskej akadémie vied. V 90-tych rokoch bol úspešným predsedom Spoločnosti vedeckých pracovníkov a Spoločnosti pre vedeckotechnické parky. Vychoval viac ako 50 doktorandov.

Prof. I. Hrivňák je spoluzakladateľom československej elektrónovej mikroskopie (s virológom Dr. Jozefom Bystrickým). Venoval sa problému starnutia nízkouhlíkových konštrukčných ocelí, aplikoval moderné metódy fyzikálnej metalurgie do teórie zvariteľnosti, spolupracoval na unikátnych inžinierskych aplikáciách materiálov, zvárania a tepelného spravovania v jadrovej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, pri stavbe produktovodov atď. Úzko spolupracoval s renomovanými priemyselnými firmami na najzávažnejších technických problémoch.

Prof. I. Hrivňák aktívne pracoval v Medzinárodnom zváračskom inštitúte(IIW), od roku 1964 ako slovenský a československý delegát v komisii IX-Zvariteľnosť, neskôr ako predseda niektorých subkomisií, podpredseda komisie IX a v roku 1988 jej predseda. V rokoch 1991 – 1994 bol viceprezidentom IIW. V rámci bývalej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v združení Svarka bol predsedom 19. komisie – Zvariteľnosť vysokopevných ocelí. Bol členom viacerých vládnych komisií, napr. Rady vlády pre vedu a techniku a Rady vlády pre životné prostredie.

Za vynikajúcu prácu IIW dostal najvyššie odborné ocenenie – cenu profesora Yoshiakiho Aratu. Mal tú česť predniesť aj úvodnú prednášku na výročnom kongrese IIW v Dubline v roku 1978 na tému „Vzájomný vzťah a závislosti medzi vývojom v metalurgii ocelí a technológiou zvárania“. Za vyriešenie problematiky opravy uskladňovacích nádrží v Slovnafte dostal ocenenie z Veľkej Británie – Lillicarpovu cenu.

tvorba

Je autorom nespočetného radu publikácií v našich a zahraničných časopisoch, prednášok na medzinárodných kongresoch a konferenciách, dokumentov IIW a vysokoškoslkých učebníc. Spracoval 14 monografií, o.i. Zvariteľnosť ocelí (1979), Teória zvariteľnosti kovov a zliatín (1989) – viaceré z nich boli vydané aj v Rusku, Anglicku, Holandsku a Juhoslávii. Pod vedením prof. Hrivňáka vznikli v IIW aj monografie „Odporúčanie na zváranie a zvariteľnosť vysokolegovaných a zušľachtených ocelí“, „Odporúčanie na zváranie a zvariteľnosť kryogénnych ocelí“ a „Odporúčanie na zváranie a zvariteľnosť nehrdzavejúcich ocelí“.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.mtf.stuba.sk, Zváranie-Svařování, roč. 56, č. 3, s. 93.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.05.  Karol Iždinský
  24.05.  Ján Slezák
  24.05.  Eugen Prochác
  24.05.  Mikuláš Schneider - Trnavský
  24.05.  Ján Iša
  24.05.  Ivan Krajíček
  24.05.  Juraj Horil
  25.05.  Ján Gašperan
  25.05.  Pavol Minárik
  25.05.  Ján Gábor
  25.05.  Pavel Langer
  25.05.  Miroslav Holienka
  25.05.  Pavol Horov
  25.05.  Ján Bahýľ
  25.05.  Eva Poláková
  25.05.  Juraj Droba
  25.05.  Marián Vanko
  26.05.  Ján Svák
  26.05.  Miloš Bátovský
  26.05.  František Kardoš
  26.05.  Peter Bú

  Dnes má meniny
  Ela

  Zajtra má meniny
  Urban    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS