o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Anna Černochová / spisovatelia

Anna Černochová

Anna Černochová
spisovateľka a publicistka, dlhoročná funkcionárka Slovenského Červeného kríža

* 04.07.1947 Karlove Vary (ČR)
04.02.2012
vzdelanie

1962 - 1966 Stredná priemyselná škola strojnícka, Nové Mesto nad Váhom

životopis

Anna Černochová, rodená Krištofíková sa narodila v Karlových Varoch v roku 1947. Jej rod pochádza z Čachtíc, doložený je od roku 1765. V tejto obci ukončila spisovateľka aj základné vzdelanie. Po absolvovaní SPŠS v Novom Meste nad Váhom pracovala ako technicko-hospodárska pracovníčka (konštruktér, technológ) v rôznych podnikoch Trenčianskeho kraja (1966 - 1990).
Okrem profesie bola vrcholovou dobrovoľnou funkcionárkou Slovenského Červeného kríža, najmä v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. V rokoch 1991 - 2004 pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, z toho v rokoch 2000 - 2004 pracovala v lekárskej knižnici. Ako členka okresného predsedníctva sa 25 rokov zúčastňovala schôdzkovej činnosti organizácií Slovenského Červeného kríža, bola inštruktorkou prvej predlekárskej pomoci, rozhodovala v porotách rôznych zdravotníckych súťaží pre deti a mládež a po obciach organizovala nábor bezpríspevkových darcov krvi, ktorí tvorili platformu Plazmaferetického centra NsP v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1994 - 1999 chodilo do centra darovať krv a plazmu 4500 darcov ročne. Denne to bolo viac ako tridsať bezpríspevkových darcov krvi a plazmy.
Okrem týchto činností je Anna Černochová činná aj spisovateľsky. Publikovať začala od roku 1978 najskôr sporadicky, neskôr cielene v Trenčianskych novinách. Doposiaľ publikovala viac ako 900 článkov v rôznych novinách a časopisoch (Pravda, Slovenská republika, Trenčianske noviny, Slovenka, Zdravie, Kopaničiar express, Novomestský spravodajca, Úder, Hlas ľudu, Kocúrkovo, najviac v Kopaničiar express). Za dopisovateľskú činnosť získala viacero novinárskych ocenení. Je členkou Únie slovenských novinárov a Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. O literatúre a tvorbe prednášala na desiatkach besied na základných školách, v Jednote dôchodcov, na Akadémie III. veku a inde.
Jej kniha Tajomný kočiš (1995) sa zaradila medzi najpredávanejšie knihy roka.
Pri tvorbe kníh spolupracovala s významnými umelcami, ako bol akademický maliar, univerzitný profesor Karol Ondreička, výtvarník a karikaturista Miroslav Ďurža a výtvarník a humorista Milan Stano.
Spisovateľka je zaradená v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia (zostav. A. Maťovčík, SSS a SNK, 2001).
Publicistka Anna Černochová bola tiež členkou porôt v súťaži Prednes poézie a prózy Koyšove Ladce. Pôsobí aj ako dlhoročná členka okresných a krajských hodnotiacich porôt súťaže slovenských povestí Šaliansky Maťko, v prednese žiakov Podjavorinskej Bzince. Je dlhoročnou členkou poroty literárnej tvorby súťaže bez rozdielu veku Novomestské rozlety.
Anna Černochová má rozvetvenú rodinu, dve dcéry, ktoré vychovala s manželom Jozefom.

Pôsobenie:

1994 - 2001 Členka Koordinačnej rady Klubov darcov krvi na Slovensku pri SÚV SČK v Bratislave
Členka Krajskej rady ÚS SČK v Trenčíne (dlhoročne)
Členka komisie kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ Nové Mesto nad Váhom
Členka redakčnej rady Novomestský spravodajca

Ocenenia:

1987 Najlepší pracovník n. p. Strojstav Bratislava
1999 Zlatá medaila Červeného kríža na Slovensku (1919 - 1999) - 80. výročie SČK
2002 Pamätná plaketa Doc. MUDr.Vladimíra Krišla, CSc. Za rozvoj darcovstva krvi na Slovensku, odovzdaná prezidentom SR R. Schusterom
2007 Medaila VI. Európsky deň rodičov a škôl - Tr. Teplice, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR a Slovenská rada rodičovských združení
2007 Významná osobnosť mesta Nové Mesto nad Váhom
2008 Významná osobnosť Podjavoriny (Klub podjavorinských rodákov Bratislava a Nové Mesto n.V.)

Novinárske ocenenia:

1987 III. cena v kategórii dopisovatelia (v Stálej novinárskej súťaži SČK v Bratislave)
1991 I. cena v kategórii dopisovatelia (v Stálej novinárskej súťaži SČK v Bratislave, za systematickú propagáciu aktivít SČK)
1992 II. cena v Stálej novinárskej súťaži SČK v Bratislave
2001 Čestné uznanie Najlepšie genealogické práce - SGHS Matica slovenská
2000 Víťazka krajskej súťaže v prednese vlastnej tvorby Vansovej Lomnička Trenčín, postup do celoslovenskej súťaže a účasť v Starej Ľubovni (2000)
2001 Mimoriadna cena za prezentáciu vlastnej tvorby – Koyšove Ladce
2001 Cena diváka za zhudobnený text básne Chodníček do Považian

tvorba

1995, 1996, 1997 Tajomný kočiš (Alfa press Bratislava)
1996 Odkryté poklady (Alfa press Bratislava)
1997 Hviezdny prach (Alfa press Bratislava)
2000 Krajina návratov (vl. nákladom)
2002 Uličky našej mladosti (vl. nákladom)
2005 Záhadný posol (ŠHaS Milan Stano Bratislava)
2007 Vášne a križovatky (Tising Nové Mesto n.V.)
2009 90 rokov včelárstva v okrese Nové Mesto nad Váhom (Tising Nové Mesto n.V.)

- spoluautorka dvoch zborníkov prác Literárneho klubu pri Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom:

2004 S vetrom vo vlasoch
2006 V kútiku dúhy

Spoluautorstvo:

1997 111 úsmevných medicínskych príbehov (s Vladimírom Krišlom, Alfa press Bratislava)
2000 Klenotnica Považian (s Ottom Kubicom, Matica slovenská Nové Mesto n.V.)
2005 Podolie - história obce (zostavovateľ J. Karlík, OcÚ Podolie)
2010 Nové Mesto nad Váhom - monografia (zostavovateľ PhDr. Jozef Karlík) Vydavateľ: Tising, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.

Výber - Staršie články a záznamy v časopisoch, bulletinoch a knihách:

Spolu 265 záznamov o tvorbe autorky. MsK v Trenčíne chystá t.č. jej bibliografiu.

"Výsledky stálej novinárskej súťaže SV ČSČK za rok 1990". Zdravie, č.roč. 47/10/1991.
"Radostné dobytie Beckova." Učiteľské noviny č.21, 23.5.1996.
"Najpredávanejšie knihy - slovenské". Knižná revue-VI. roč.,č.16-17 z 14.8.1996.
"Výberová bibliografia pôvod. slov. tvorby za r. 1995."
Literika, roč. I. č.1/1996.
"Chvíle s knihou pre mnohých sviatkom." Trenčianske noviny roč.37, č. 28, 9.7.1996.
Berková, Eva: "Anna Čenochová-personálna bibliografia."
Mestská knižnica L.V.Riznera v Novom Meste n.V. 1997.
Junas Ján a kol.: "80 rokov činnosti Červeného kríža na Slovensku." Vydavat. Finest Bratislava. 1999.
"Tajomstvo spisovateľkinej duše." Hlas ľudu.r.46, č.15.
Srnenská, Dagmar: "Karol Ondreička." Bibliofília.
Vydavateľstvo Tatran, 2000.
"Odkryté poklady". Zdravie, č.5, máj 2002.
"XVI. Historický seminár Karla Nejdla". Zborník prednášok. Karlové Vary, 2007., str.91-97.
Machala, Drahoslav: "Literárna víla..." Kopaničiar expres, r.XI., č. 28 z 10.7.2007.
"Župan prijal významných literátov TSK." Kop.expres roč. XIII., č. 17 z 25.4.2009.
"Prvý erb základnej organizácie". Včelárstvo, 10/2009.doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Anna Černochová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS