o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Žmindák / technika

Milan Žmindák

prof. Ing. Milan Žmindák PhD.
profesor na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra aplikovanej mechaniky, zástupca vedúceho katedry

* 24.12.1954 Podhorany, okr. Kežmarok
vzdelanie

1974 Stredná priemyselná škola strojnícka, Poprad
1979 Strojnícka fakulta České vysoké učení technické (ČVUT) Praha, odbor Aplikovaná mechanika, Ing.
1992 Ústav materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV Bratislava, CSc.
1995 Strojnícka fakulta Vysoká škola dopravy a spojov (VŠDS) Žilina, doc.
2008 Stavebná fakulta ŽU Žilina, prof.

životopis

1979 - 1983 Slovenská akadémia vied, Ústav materiálov a mechaniky strojov - pracovisko Martin. Samostatný výskumný pracovník.
1983 - 1991 Ústav pre racionalizáciu a výrobu ložísk v Žiline, Oddelenie numerických metód.
6. 5. 1992 Obhajoba dizertačnej práce " Analýza Elastohydrodynamických efektov radiálnych klzných ložísk" v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave.
5. 6. 1992 Udelenie vedeckej hodnosti CSc. V odbore 39-01-9 mechanika pevných a poddajných telies.
Od 1. 9. 1991 odborný asistent na VŠDS, Strojnícka fakulta, katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.
Od 1. 12. 1995 docent v odbore Aplikovaná mechanika.
Od 1. 3. 2003 na funkcii profesora v študijnom odbore Aplikovaná mechanika.
Od 15. 1. 2008 riadny profesor v odbore Aplikovaná mechanika

Hlavné vedecké a výskumné aktivity:

Výpočtová mechanika: metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy.

- Dynamika konštrukcií
- Optimalizácia konštrukcií v spojení s metódou konečných prvkov
- Analýza konštrukcií z kompozitných materiálov
- Kontakt telies
- Vývoj MKP/Metódy hraničných prvkov (MHP) pre analýzu lokálnych efektov (kontakt telies)

Najvýznamnejšie projekty a aktivity:

Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ projektov udelených APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)

Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom na základe bezpečnostných predpisov, 2005 - 2007.

Hodnotenie spoľahlivosti extrémne tepelne namáhaných železobetónových konštrukcií v blízkosti jadrového reaktora, 2006 – 2008.

Tvorba nanoštruktúr v kovových materiáloch pomocou intenzívnych objemových plastických deformácií a ich vzťah k fyzikálno-mechanickým vlastnostiam, 2005 - 2007.

Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ projektov udelených agentúrou VEGA (Vedecká grantová agentúra ministerstva školstva)

Optimálny návrh kontaktných telies v interakcií s tekutinami, 1999 - 2002.
Efektívne formulácie pre riešenie problémov viactelesového kontaktu v návrhu valivých ložísk, 2002 - 2005.
Vývoj bezsieťových metód pre analýzu kompozitných materiálov, 2005 - 2007.

Zodpovedný riešiteľ KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra ministerstva školstva SR) - Aplikácie nových prístupov v kmitaní mechanických sústav, 2006 - 2008.

Spoluúčasť na riešení zahraničných projektov

Projekt Slovensko-Kanada: VŠDS - University Ontario – Zlepšenie výučby na vysokých školách technického smeru. Žilina, 1994.
Projekt IESC (International Executive Service Corps: Nové technológie v ložiskovom priemysle, Žilina, 1995.
Projekt CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies): Analysis of Elastomers and Creep and Flow of Glass and Metals: Computer Modelling, Žlina August 19-30, 1996.
Projekt DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst): Efektívne riešenie lokálnych problémov v konštrukciách, 2003-2004.
Projekt HLSC (High Level Scientific Conferences): 3rd International Workshop/Euroconference: TREFFTZ METHOD: Development and Applications in Computational Mechanics. 16-18 th September 2002, Exeter, UK.
Učiteľská mobilita (ERASMUS/COCRATES), VŠB Strojnícka fakulta TU Ostrava, šk. r. 2004/2005

Ocenenia:

Člen vedeckého výboru a odborný garant domácich a zahraničných konferencií
- III European Conference on Computational Mechanics, LINEC - Lisabon, Portugalsko, 2006.
- Konferencia VŠB TU, Strojnícka fakulta pri príležitosti založenia fakulty, Ostrava, 2005.
- Numerical Methods in Continuum Mechanics, Žilina, 2005.
- TRANSCOM 2003 a TRANSCOM 2005, ŽU Žilina.
- Numerical Methods in Continuum Mechanics, Žilina, 2003.
- An euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, Miskolc, Hungary, 2002.
- Numerical Methods in Continuum Mechanics, Liptovský Ján, 2000.
- Numerical Methods in Continuum Mechanics, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 1998.
- Letná škola (Summer School): Analysis of Elastomers and Creep and Flow of Glass and Metals, Žilina, 1996.
- Numerical Methods in Continuum Mechanics, High Tatras, 1996.
- Organizačný a vedecký garant pracovného seminára: Aproximačné koncepcie v optimálnom navrhovaní., Stará Lesná,1991.
- Odborný a oraganizačný garant pracovného seminára: MKP v nelineárnej analýze konštrukcií, Starý Smokovec, 1990.
- Člen vedeckého a prípravného výboru pracovného seminára: Náhodné procesy a identifikácia mechanických dynamických systémov,“89. Poprad Hotel Grand, 1989.
- Člen vedeckého a prípravného výboru konferencie: Numerické metódy v mechanike. Vrátna dolina,1989.
- Organizačný a odborný garant pracovného seminára: Analýza a optimalizácia mechanických dynamických systémov 88, Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 1988.
- Matematické metódy v technických vědách, Karlovy Vary,1986.
- Výpočty tenkostenných konštrukcií, optimalizačné a kontaktné problémy v mechanike, Vysoké Tatry, 1985.

Organizovanie konferencií

Numerical Methods in Continuum Mechanics (NMCM 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005)

An Euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, Miskolc, Hungary, 2002

CMNS 2007 (Conference on Computational Modeling and experiments of the Composite materials with Micro- and Nano- Structures), Liptovský Mikuláš, 2007

Členstvo v odborných spoločnostiach

* Stredoeurópska spoločnosť pre počítačovú mechaniku (Central European Association for Computational Mechanics - CEACM).
* Slovenská spoločnosť pre mechaniku (SSM).
* Združenie Vedecko-technickej spoločnosti (VTS) pri Žilinskej univerzite.
* Česká společnost pro mechaniku
* Člen vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Členstvo v organizáciách:

Člen odborového združenia pracovníkov školstva a vedy, Žilinská univerzita v Žiline.

Iné:

Člen akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
Zlatá medaila za zásluhy pri budovaní TU Košice. Košice 2002


tvorba

Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - Modelovanie v ANSYSe. VTS ŽU, 2004.

GRAJCIAR, I. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Základy mechaniky telies I. Mechanika tuhých telies. Strojnícka fakulta ŽU, 2003.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - KAUKIČ, M.: Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilinská univerzita, 1997.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I.: Heat Transfer with Phase Changes, Proceedings of Summer School Analysis of Elastomers and Creep and Flow of Glass and Metals, Žilina, 1996, s.333-358.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: The Modelling of Hyperelastic Materials, Proceedings of Summer School Analysis of Elastomers and Creep and Flow of Glass and metals, Žilina, 1996, s.359-380.

Monografie:

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických sústav. VTS ŽU, 2004, ISBN 80-969165-2-1.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav. Vydavateľstvo EDIS ŽU. Žilina, 2000.

Recenzované vedecké články v časopisoch:

v domácich časopisoch :

Žmindák, m. - Mazúr, j. - melicher, r. - novák, p.: Príspevok k citlivostnej analýze nesymetrických tlmených mechanických systémov. Acta Mechanica Slovaka, 4-A/2007, 6. medzinárodná vedecká konferencia Optimalizácia mechanických sústav a zariadení, 26. - 28. 9. 2007 Košice, pp. 281-288, ISSN 1335-2393.

MELICHER, R. - ŽMINDÁK, M. – MAZÚR, J. – EISNER, I. – LIZOŇ, I.: Dynamická analýza hriadeľa prevodovej skrine pomocou IVS MKP. Acta Mechanica Slovaca, 4-B2006, ISSN 1335-2393.

EISNER, I. - LIZOŇ, I. - MELICHER, R. - ŽMINDÁK, M.: Experimentálno-numerický postup návrhu konštrukcie autobusu. Acta Mechanica Slovaca 1/2006, s.93-100, ISSN 1335-2393.

SÁGA, M. - DEKÝŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - MAZÚR, J. - KOCÚR, R.: Príspevok k analýze kumulácie únavového poškodenia pri viacosovom namáhaní. Acta Mechanica Slovaca 1/2006, s.475-484, ISSN 1335-2393.

SAPIETOVÁ, A. - SÁGA, M. - DEKÝŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - VAŠKO, M.: Optimálny návrh unášača vozíkového dopravníka triesok. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, s. 183-188, ISSN 1335-2393.

MAZÚR, J. - HANDRÍK, M. - KOCÚR, R. - DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M. : Optimalizácia prierezových parametrov konštrukcie lisu. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, s. 137-142, ISSN 1335-2393.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M. - HRČEKOVÁ, A. : Structural Optimization by Finite Element Method. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, 2005, s.61-67, ISSN 1335-2393.

ŽMINDÁK, M. - BARAN, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Eigenvalues Sensitivities of Hybrid-Trefftz Displacement Finite Element Formulation. Acta Mechanica Slovaca 2/2002. ISSN 1335-2393.

ŽMINDÁK, M. - TVARUŽEK, J.: Pevnostné analýzy - významný predpoklad spoľahlivosti kvality strojárskeho výrobku, Strojníctvo 1/99 a 2/99, s.36 a s.50-52, ISSN 1335-2938.

ŽMINDÁK, M.: Aplikácie metódy konečných prvkov v mazaní klzných ložísk. Technický spravodajca ZVL, č.1, 1989., s.18-21.

ŽMINDÁK, M.: Vlastnosti povrchových vrstiev a únavové poškodzovanie pri cyklickom kontaktnom zaťažovaní. Technický spravodajca ZVL, č.3, 1987., s.19-21.

ŽMINDÁK, M.: Analýza vlastných hodnôt zložitých tlmených dynamických systémov diskretizovaných použitím metódy konečných prvkov, Strojnícky časopis, 35, 1984, č.1-2., s.195-202. ISSN 0039-2472.

v zahraničných časopisoch:

ŽMINDÁK, M. - MELICHER, R. - NOVÁK, P.: Numerical simulation of thermal process in welding, 24. - 26. 5. 2007 Jelgava, Lotyšská republika, 6th International Scientific Conference Engineering For Rural Development 2007, pp. 221, ISSN 1691-3043.

Žmindák, m. - novák, p. - melicher, r.: New continuum formulations for modellig of fiber reinforced composites. Machine Dynamics Problems 2006, Vol. 30, No 4, pp. 190, Warsaw University of Technology, Poľsko, ISSN 0239-7730.

KOMPIŠ, V. - ŠTIAVNICKÝ, M. - KOMPIŠ, M. - ŽMINDÁK, M.: Trefftz interpolation based multi-domain boundary point method. Engineering Analysis with Boundary Elements 29, (2005), pp. 391.

SAGA, M. - KOCÚR, R. - DEKYŠ, V. - ŽMINDAK, M.: Contribution to discrete structural optimisation. Scientific Bulletin, Volume XIX, Serie C, North university Baia Mara, pp. 231-240, 2004.

KOMPIŠ, V. - TOMA, M. - ŽMINDÁK, M. - HANDRIK, M.: Use of Trefftz Functions in Non-Linear BEM/FEM. Computers and Structures, 82 (2004), pp. 2351.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I.: Simulation of the Aquaplane problem. Computers & Structures. Vol.64, No.5/6, 1997, pp.1155.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Modelling of Local Effects by Hybrid Displacement FE. Journal of Computational and Applied Mathematics, 64, 1995., pp.265.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M.: Hybridná formulácia MKP, Inženýrska mechanika 4, 1993, s.1-6.


Najvýznamnejšie recenzované vedecké články v zborníkoch:

v domácich zborníkoch:


ŽMINDÁK, M. - MELICHER, R. - ŠTEFANIČIAK, M.: Riešenie kontaktných problémov použitím medzerových konečných prvkov. In: 6th International Conference ApliMat – Part IV Open Source Software In Research And Education, Bratislava 2007. ISBN 978-80-969562-7-2.

Melicher, r. - žmindák, m. - mazúr, j.: Three-dimensional numerical simulation of the external flow field around the cars. In. TRANSCOM 2007, 7-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENCE WORKERS, Section 7, Žilina, 2007 pp. 159, ISBN 978-80-8070-696-8.

Melicher, r. - mazúr, j. - žmindák, m.: Identifikácia materiálových vlastností ojnice pomocou modálnej a spektrálnej analýzy. In: Nekonvenčné technológie 2007, Strečno, 2007, ISBN 978-80-8070-699-9.

NOVÁK, P. - žmindák, m. - Melicher, r.: Modelovanie zvárania v ANSYSe. In: Nekonvenčné technológie 2007, Strečno, ISBN 978-80-8070-699-9.

MELICHER, R. - ŠTIAVNICKY, M. - ŽMINDÁK, M.: Numerické modelovanie vtrúsenín v materiálových štruktúrach. In: Nekonvenčné technológie 2006, Žilina, 2006.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Príspevok k modálnej analýze nekonzervatívnych systémov. In: DYN-WIND, Vrátna dolina 2005, pp 180.

LETRICH, M. - NOVÁK, P. - ŽMINDÁK, M.: Elastický viactelesový kontakt - tuhostná charakteristika valčekového ložiska. In: Zborník z konferencie CO-MAT-TECH 2004, Trnava 2004.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: Estimation of Mechanical Properties and Microstructure of Weld by FEM Simulation. In: Numerical methods in Continuum Mechanics, Žilina, 2003.

ŽMINDÁK, M. - KONKOĽ, F. - JANKECHOVÁ, K.: Finite element applications for rolling bearings design. In: 5. vedecká konferencia SjF ŽU, Žilina, 2002.

ŽMINDÁK, M. - ŠTIAVNICKÝ, M.: Použitie programu ADINA na Modelovanie Problémov Lomovej Mechaniky. In: Konferencia: TRANSFER 2001, Trenčín, 2001.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: Numerická simulácia interakcie tekutiny s poddajnými telesami. In: XII medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia Experimentálnych a Numerických Metód v Mechanike Tekutín, Rajecké Teplice, 2000.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - SÁGA, M.: Computer modeling of the fluid-structure interactions. In.: 4. th Scientifiv Conference of Faculty of Mechanical Engineering, Žilina, 1999.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - GUTTEN, R.: Ohýbanie tenkých oceľových plechov použitím programu MARC/Autoforge, In: Strojné inžinierstvo 99, Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, s.193.

ŽMINDÁK, M. - NOVÁK, Š. - ORAVEC, J.: Použitie špeciálnych konečných prvkov pri návrhu mechatronických systémov. In: International symposium MECHATRONIKA 99, Vrátna, 1999.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M.: Structural Optimization of Trusss Structures for Deterministic and Nondeterministic Lodas Using MATLAB, In: Proceedings of the VII th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, High Tatras, 1998, pp.368.

ŽMINDÁK, M. - KOMPIŠ, V.- GRAJCIAR, I. - BÚRY, J.: Finite Element Modelling a Reinforced Rubber Tire Using Shell Elements, In: 3rd Scientific Conference of the faculty of Mechanical Engineering, Žilina, 1997, pp.86.

ŽMINDÁK, M. - KOMPIŠ, V. - GRAJCIAR, I.: Rolling Contact of Tire by Large Displacements in Interaction with Fluid, Algoritmy 97, In: 14th Conference on Scientific Computing, West Tatra mountains-Zuberec, Slovakia, 1997.

BÚRY, J. - ŽMINDÁK, M.: Arc-Length Method and Modelling of Rubber, Transcom 97, Žilina, pp.237.

ORAVSKÝ, V. - ŽMINDÁK, M.: Contribution to Non-dimensionalisation of the Governing Equations of the Fluid, In: Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, High Tatras, 1996, pp.339.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: On Efficient Approach for Investigation of Aquaplane Problems. In: Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, High Tatras, 1996, pp.331.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I.: Development of the hybrid FEM formulations. In.: 2nd Scientific Conference of Faculty of mechanical Engineering. Žilina, 1995.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Local Effects in Hybrid-Displacement FE Formulation, In.: Numerical Methods in Continuum Mechanics, Stará Lesná - Slovakia, September, 1994, pp.152.

ŽMINDÁK, M.: Aproximačné koncepcie v optimálnom navrhovaní konštrukcií. In.: KOMPIŠ, V. a kol., eds.: Optimalizácia konštrukčných návrhov v spojení s MKP, Stará Lesná, 1991.

DANIŠOVIČ, S. - ŽMINDÁK, M. - KOLLÁR, V.: Aplikácia metódy konečných prvkov pri návrhu valivých uložení veľkorozmerových ložísk, In.: Vývojové smery vo výrobe valivých ložísk, Žilina, 1989.

ŽMINDÁK, M.: Výpočet tlakových polí hydrodynamicky mazaných klzných ložísk. In.: Numerické metódy v mechanike, Vrátna dolina, 1989, pp. 108-116.

DOMINÍK, J. - ŠKUTA, F. - ŽMINDÁK, M.: Fyzikálno-metalurgické a pevnostné aspekty spracovania funkčných plôch valivých ložísk laserom. In.: Využitie lasera a elektrónového lúča pri tepelnom spracovaní ocelí, Žilina, 1988.

ŽMINDÁK, M.: Optimálny návrh konštrukcie s ohľadom na pasívnu vibroizoláciu. In.: Interaktívny výpočtový systém, Banská Bystrica, 1988.

ŽMINDÁK, M.: SSPACE - Analýza vlastných hodnôt metódou iterácie podpriestoru. In.: Knižnica algoritmov VII. diel – Algoritmy 83. Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 1983.

ŽMINDÁK, M.: Analýza vlastných hodnôt modifikovaných konštrukcií. In.: Interaktívny systém MKP, Zvolen, 1982.

v zahraničných zborníkoch:

ŽMINDÁK, M. - NOVÁK, P. - MELICHER, R.: New continuum formulations for modelling of fiber reinforced composites, In.: XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design – COSIM 2006, Krynica Zdrój, Poľsko,

EISNER, I. - LIZOŇ, M. - MELICHER, R. - ŽMINDÁK, M.: The application of interactive computational system (ICS FEM) in engineering. In: Engineering mechanics 2006, Ždár nad Sázavou, Czech Republic, 2006.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - KOMPIŠ, M. - KIREITSEU, M.: Dipole Models for Micro- and Nano-Composities. In: 6th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Czestochowa 2005, Poland, 2005.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2005, pp. 311.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Some Aspects of Structural Optimization by Finite Element Method. In: Innovation and Utilization in the Visegrad fours. Nyíregyháza 2005, Hungary, 2005.

ŽMINDÁK, M. - MELICHER, R. - MAZÚR, J: Modelovanie cyklickej plasticity použitím MKP. In: Výpočty konstrukcí MKP, Plzeň, Česká Republika, 2005. s. 65

LETRICH, M. - ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - BELAN, J. - LABANC, P.: Riešenie kontaktnej úlohy metódou fundamentálnych riešení. In: Applied Mechanics, Hrotovice, 2005.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I.: Niektoré aspekty modelovania procesov tvárnenia. In: Výpočty konstrukcí MKP, Praha 2004.

GRAJCIAR I. - ŽMINDÁK, M.- ŠIPOŠ, M. : The Temperature Distribution Around the Automobile Tire in Service. In: proc. Of the 3rd International Congres on Thermal Stresses 99, Third International Congress on Themal Stresses, Cracow, Poland, 1999, pp.631.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK M. - JAKUBOVIČOVÁ, L.: Error Estimation in Multi-Domain BEM (Reciprocity Based FEM). In: ECCM 99, European Conference on Computational Mechanics, Munchen, Germany, 1999.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I.: Simulation of Aquaplane .Problem of Automobile Tire. XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznan, Poland, 1997, pp.1455.

ŽMINDÁK, M.: Analýza elastohydrodynamických efektov radiálnych klzných ložísk. In: Dynamika, pevnost a pružnost strojních konstrukcí, Svratka, 1992.

ŽMINDÁK, M. - BARYSZ, I.: Effect of Elastic Deformations of Journal Bearing, influence of Flexible Shell on Hydrodynamic Performance Characteristics. In: Engineering Aero-hydroelasticity, 2nd International Conference, Pilsen , Czech republic, 1994.

KOMPIŠ, V. - VAVRO, J. - ŽMINDÁK, M.: Vibration Analysis of Lapping Whell used for Ultrasonic Machining of Rolling Bearing Balls. In.: Vibrations in Physical Systems, XVI th symposium, Poznaň Blažejewko - Poland, 1994.

ŽMINDÁK, M.: Numerické riešenie optimálneho návrhu elastických telies v kontakte, In.: Matematické metódy v technických vědách, Karlovy Vary, 1986, Czech Republic.

Citácie na vedecké a odborné publikácie:

Najcitovanejšia práca podľa SCI: : ZMINDAK M, GRAJCIAR I : Simulation of the aquaplane problem . COMPUTERS & STRUCTURES 64 (5-6): 1155-1164 SEP 1997.

citované v:

ONG, G. P. - FWA, T. F.: Transverse pavement grooving against hydroplaning. I: Simulation model. JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERINING-ASCE 132 (6): 441-448 JUN 2006.

ONG, G. P. - FWA, T. F. - GUO, J.: Modeling hydroplaning and effects of pavement microtexture. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD (1905): 166-176 2005.

SHIM, E.B. – YEO, J.Y. – KO, H.J.: et al. Numerical analysis of the three-dimensional blood flow in the Korean artificial heart. ARTIFICIAL ORGANS 27 (1): 49-60 JAN2003.

SHIM, E.B. – KAMM, R.D.: Numerical simulation of steady flow in a compliant tube or channel with tapered wall thickness. JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES 16 (8): 1009-1027 DEC 2002.

BENEDETTO A: A decision support system for the safety of airport runways: the case of heavy rainstorms. TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 36 (8): 665-682 OCT 2002.

MACKERLE, J.: Fluid-structure interaction problems, finite element and boundary element approaches A bibliography (1995-1998). Finite Elements in Analysis and Design 31 (1999) 231-240.

domáce vedecké a odborné publikácie:

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav, Vydavateľstvo EDIS ŽU, Žilina, 2000. Citované v: REICH, Š. - HRONCOVÁ, D.: Optimalizácia a porovnanie pasívneho, aktívneho a semiaktívneho odpruženia polovičného modelu vozidla pri prechode cez deterministickú prekážku. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, 2006, s. 287.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Local Effects in Hybrid-Displacement FE Formulation, In.: Numerical Methods in Continuum Mechanics, s. 152-158, Stará Lesná , Slovakia, 1994. Citované v: KORMANÍKOVÁ, E.: Doska vystužená náhodne orientovanými krátkymi vláknami. Staticko - konštrukčné a stavebno - fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 2005.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav. Vydavateľstvo EDIS ŽU. Žilina, 2000. Citované v: GADUŠ, J. - HAJDU, Š.: Hmotnostná optimalizácia prútovej konštrukcie. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, s. 149-154, 2006.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - KAUKIČ, M.: Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. ES ŽU, Žilina, 1997. Citované v: ŠTIAVNICKY, M. - KÁPOLKA, P.: The analysis of the sealing ring, NMCM 2005, Žilina, 2005.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Príspevok k modálnej analýze nekonzervatívnych systémov. In: DYN-WIND, Vrátna dolina 2005, pp. 180. Citované v: MAZÚCH, T.: The exact reconstruction of nonconservative vibrating system, Numerical Methods in Continuum Mechanics 2005, Žilina, 2005.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: Numerická simulácia interakcie tekutiny s poddajnými telesami. In: XII medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia

Experimentálnych a Numerických Metód v Mechanike Tekutín, Rajecké Teplice, 2000. Citované v: SEGĽA, Š. - HRONCOVÁ, D. - POLÁKOVÁ, Z.: Optimalizácia statického vyváženia zdvíhacieho mechanizmu, Acta Mechanica Slovaca, 3-C/2004, Košice, 2004.

GRAJCIAR I. - ŽMINDÁK, M.- ŠIPOŠ, M. : The Temperature Distribution Around the Automobile Tire in Service. In: proc. Of the 3rd International Congres on Thermal Stresses 99, Third International Congress on Themal Stresses, Cracow, Poland, 1999, pp.631-634. Citované v: SEGĽA, Š. - HRONCOVÁ, D. - POLÁKOVÁ, Z.: Optimalizácia statického vyváženia zdvíhacieho mechanizmu, Acta Mechanica Slovaca, 3-C/2004, Košice, 2004.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Local Effeects in Hybrid-Displacement FE Formulation, In.: Numerical Methods in Continuum Mechanics, str. 152-158, Stará Lesná - Slovakia, September, 1994. Citované v: KORMANÍKOVÁ, E.: Doska vystužená náhodne orientovanými krátkymi vláknami, Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 2005.

GRAJCIAR, I. - BÚRY, J. - ŽMINDÁK, M.: Contact of the Multilayered Tire Structures, 5. ANSYS Users Meeting, ČR a SR, Křtiny, 1997, str.41-46. Citované v: ĎURAJ, J. - KORMANÍKOVÁ, E.: Analýza viacvrstvovej sendvičovej dosky, Proceeding of the 4th international conference on new trends in statics and dynamics of buildings 2005, Bratislava, 2005.

ŽMINDÁK, M. - MORAVČÍK, M.: Dynamická lomová mechanika zváraného spoja, MARC - 4.setkání užívatelu MARC v ČR, pp.107-114., 1999, Czech Republic. Citované v: SLÁDEK, J. – SLÁDEK, V. – JAKUBOVIČOVÁ, L.: Application of Boundary Element Methods in Fracture Mechanics, VTS v ŽU, ISBN 80-968823-0-9, Žilina, 2002.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK M. - JAKUBOVIČOVÁ, L.: Error Estimation in Multi-Domain BEM (Reciprocity Based FEM). In: ECCM 99, European Conference on Computational Mechanics, Munchen, Germany, pp.1.-15., 1999. Citované v: SLÁDEK, J. – SLÁDEK, V. – JAKUBOVIČOVÁ, L.: Application of Boundary Element Methods in Fracture Mechanics, VTS v ŽU, ISBN 80-968823-0-9, Žilina, 2002.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - KAUKIČ, M.: Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilinská univerzita, 1997. Citované v: BENČA, Š.: Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky, STU v Bratislave 2004.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav, Vydavateľstvo EDIS ŽU. Žilina, 2000. Citované v: CHOVANEC, M. – LEITNER, B.: Optimalizácia parametrov mechanických konštrukcií ako proces minimalizácie rizík ich zlyhania, Vede a krízové situácie, Žilina, 2004.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, pp. 311-316, Czech Republic, 2005. Citované v: MAZÚR, J. - SÁGA, M. - TOTH, Ľ.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií s ohľadom na nízko cyklovú únavovú životnosť. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, 2006, s.239.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, pp. 311, Czech Republic, 2005. Citované v: HANDRIK, M. - HOĽKOVÁ, Z. - MAZÚR, J. – SAPIETOVÁ, A.: Napäťová a teplotná analýza kužeľového ložiska. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, s. 169-176, 2006.

ŽMINDÁK, M. - MELICHER, R. - MAZÚR, J: Modelovanie cyklickej plasticity použitím MKP. In: Výpočty konstrukcí MKP. pp. 65-76, Plzeň, Česká Republika, 2005. Citované v: KOCÚR, R. - HANDRIK, M. - MAZÚR, J. - TOTH, Ľ.: Zlepšenie užitkových vlastností konštrukcie. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, 2006, s.219.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - Modelovanie v ANSYSe. VTS ŽU, 2004. Citované v: MAZÚR, J. - DEKÝŠ, V. - MELICHER, R.: Aplikácia optimalizačných metód pri identifikácii materiálových vlastností. Acta Mechanica Slovaca, 4-B/2006, 2006, s.229.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, pp. 311-316, Czech Republic, 2005. Citované v: KOCÚR, R. - SÁGA, M. - MAZÚR, J.: Význam optimalizácie v konštrukčnom procese rámov traťových vozidiel. SETRAS, 2006.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M. - HRČEKOVÁ, A. : Structural Optimization by Finite Element Method. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, 2005, s.61. Citované v: ONDROVÁ, Z. -LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza dynamických vlastností koľajového vozidla pri jazde po reálnej koľaji. SETRAS, 2006.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Modelling Local Effects by Hybrid Displacement FE. Journal of Computational and Applied Mathematics, 64, 1995., s.265-269. Citované v: FRAŠTIA, Ľ. - HANDRIK, M.: Numerický výpočet kontaktu elastických telies pomocou MKP s využitím Trefftzových funkcií, Nekonvenčné technológie 2006, Žilina, 2006.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M.: Structural Optimization of Trusss Structures for Deterministic and Nondeterministic Lodas Using MATLAB, In: Proceedings of the VII th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, High Tatras, 1998, pp.368. Citované v: SÁGA, M. – VAŠKO, M. – KOCÚR, R. – TOTH, Ľ. – KOHÁR, R.: Aplikácia optimalizačných algoritmov mechanike telies. VTS pri ŽU, 2006.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav, Vydavateľstvo EDIS ŽU. Žilina, 2000. Citované v: SÁGA, M. – VAŠKO, M. – KOCÚR, R. – TOTH, Ľ. – KOHÁR, R.: Aplikácia optimalizačných algoritmov mechanike telies. VTS pri ŽU, 2006.

ŽMINDÁK, M.: Optimálny návrh konštrukcií s ohľadom na dynamickú ozvu. In.: Automatizácia inžinierskych prác v elektrotechnike a strojárstve, Banská Bystrica, 1987. Citované v: SÁGA, M. - CHOVANEC, M. - KOCÚR, R. - DEKÝŠ, V. MEDVECKÝ, Š.: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu prútových konštrukcií aplikovaním multikriteriálnej funkcie. Acta Mechanica Slovaca, 3-B/2005.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - Modelovanie v ANSYSe. VTS ŽU, 2004. Citované v: MAZÚR, J. - TOTH, L. - DEKÝŠ, V. - SÁGA, M.: Určenie multiaxiálnej únavovej životnosti pomocou nájdenia kritickej roviny. Nekonvenčné technológie, Žilina, 2006.

SAGA, M. - KOCÚR, R. - DEKYŠ, V. - ŽMINDAK, M.: Contribution to discrete structural optimisation. Scientific Bulletin, Volume XIX, Serie C, North university Baia Mara, pp. 231, 2004. Citované v: GERLICI, J. - LACK, T.: Vyhodnotenie geometrických charakteristík železničného dvojkolesia a koľaje pri neštandardných tvaroch jazdného profilu kolesa a profilu hlavy koľajnice, SETRAS 2005, Žilina, 2005.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - KOMPIŠ, M. - KIREITSEU, M.: Dipole models for micro- and nano-composites, Proc. Computer Methods in Mechanics, Czestochowa, 2005. Citované v: MURČÍNKOVA, Z. Applications of the Method of External Finite Element Approximation for Composite Structures. The proceedings of the conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics and 4th workshop on Trefftz Methods. Žilina, Slovak Republic, 2005.

ŽMINDÁK, M.: Aproximačné koncepcie v optimálnom navrhovaní konštrukcií. In.: Optimalizácia konštrukčných návrhov v spojení s MKP, Stará Lesná, 1991. Citované v: SÁGA, M.: Analýza pevnostného navrhovania podvozkov koľajových vozidiel, SETRAS ´98, Žilina, 1998.

ŽMINDÁK, M.: Optimálny návrh konštrukcií s ohľadom na dynamickú ozvu. In.: Automatizácia inžinierskych prác v elektrotechnike a strojárstve, Banská Bystrica, 1987. Citované v: SÁGA, M.: Analýza pevnostného navrhovania podvozkov koľajových vozidiel, SETRAS ´98, Žilina, 1998.

ŽMINDÁK, M.: Numerické riešenie optimálneho návrhu elastických telies v kontakte, In.: Matematické metódy v technických vědách, Karlovy Vary, 1986, Czech Republic. Citované v: SÁGA, M.: Analýza pevnostného navrhovania podvozkov koľajových vozidiel, SETRAS ´98, Žilina, 1998.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - Modelovanie v ANSYSe. VTS ŽU, 2004. Citované v: MAZÚR, J. - TOTH, L. - DEKÝŠ, V. - SÁGA, M.: Určenie multiaxiálnej únavovej životnosti pomocou nájdenia kritickej roviny, Nekonvenčné technológie 2006, Článok 28/06, Žilina.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických sústav. VTS ŽU, 2004. Citované v: MAZÚR, J. - TOTH, L. - DEKÝŠ, V. - SÁGA, M.: Určenie multiaxiálnej únavovej životnosti pomocou nájdenia kritickej roviny, Nekonvenčné technológie 2006, Článok 28/06, Žilina.

KOMPIŠ, V. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Modelling of Local Effects by Hybrid Displacement FE. Journal of Computational and Applied Mathematics, 64, 1995., s.265-269. Citované v: KONKOĽ, F. - JAKUBOVIČOVÁ, L. – VAŠKO, M.: Errors in isoparametric and reciprocity based FEM, TRANSCOM ´99, Žilina, 1999.

ŽMINDÁK, M.: Optimálny návrh konštrukcií s ohľadom na dynamickú ozvu. In.: Automatizácia inžinierskych prác v elektrotechnike a strojárstve, Banská Bystrica, 1987. Citované v: SÁGA, M.: Contribution to dynamic strength dimension of railway vehicles frames, Communications on the Edge of the Millenniums, Žilina, 1998.

ŽMINDÁK, M.: Aproximačné koncepcie v optimálnom navrhovaní konštrukcií. In.: Optimalizácia konštrukčných návrhov v spojení s MKP, Stará Lesná, 1991. Citované v: SÁGA, M.: Contribution to dynamic strength dimension of railway vehicles frames, Communications on the Edge of the Millenniums, Žilina, 1998.

ŽMINDÁK, M.: Optimálny návrh konštrukcií s ohľadom na dynamickú ozvu. In.: Automatizácia inžinierskych prác v elektrotechnike a strojárstve, Banská Bystrica, 1987. Citované v: SÁGA, M. - CHOVANEC, M. - KOCÚR, R. – DEKÝŠ, V. – MEDVEDCKÝ, Š.: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu prútových konštrukcií aplikovaním multikriteriálnej funkcie, Acta Mechanica Slovaca, 3-B/2005, Košice, 2005.

ŽMINDÁK, M. - SÁGA, M. - TVARUŽEK, J. - HUSÁR, Š.: Optimalizácia mechanických sústav, Vydavateľstvo EDIS ŽU. Žilina, 2000. Citované v: SÁGA, M.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií vzhľadom na predpísanú únavovú životnosť, Acta Mechanica Slovaca, 2/2002, Košice, 2002.

zahraničné vedecké a odborné publikácie:

SCI citácie:

Najcitovanejšia práca: ZMINDAK M, GRAJCIAR I : Simulation of the aquaplane problem. COMPUTERS & STRUCTURES 64 (5-6): 1155-1164 SEP 1997.

ONG, G. P. - FWA, T. F.: Transverse pavement grooving against hydroplaning. In: Simulation model. JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERINING-ASCE 132 (6): 441-448 JUN 2006.

ONG, G. P. - FWA, T. F. - GUO, J.: Modeling hydroplaning and effects of pavement microtexture. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD (1905): 166-176 2005.

SHIM, E.B. – YEO, J.Y. – KO, H.J.: et al. Numerical analysis of the three-dimensional blood flow in the Korean artificial heart. ARTIFICIAL ORGANS 27 (1): 49-60 JAN2003.

SHIM, E.B. – KAMM, R.D.: Numerical simulation of steady flow in a compliant tube or channel with tapered wall thickness. JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES 16 (8): 1009-1027 DEC 2002.

BENEDETTO A: A decision support system for the safety of airport runways: the case of heavy rainstorms. TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 36 (8): 665-682 OCT 2002.

MACKELE, J.: Fluid-structure interaction problems, finite element and boundary element approaches A bibliography (1995-1998). Finite Elements in Analysis and Design 31 (1999) 231-240.

Citácie v časopisoch a zborníkoch:

ŽMINDÁK, M.: Výpočet tlakových polí hydrodynamicky mazaných klzných ložísk. In.: Numerické metódy v mechanike, pp. 108-116, Vrátna dolina, Slovenská republika, 1989. Citované v: ZAPOMĚL, J.: Procedure for analysis of nonlinear vibration and chaotic behaviour of rotors supported by cavitated long fluid film bearing loaded by force and kinematic effects. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp. 705.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Comparison study of reliability and fuzzy sets approach to solve the mechanical systems. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2005. Citované v: SAPIETOVÁ, A. – MAZÚR, J. – VAŠKO.: Dynamická analýza sústavy telies s poddajným členom v prostredí ADAMS/AutoFlex. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp. 529.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických sústav. VTS ŽU, 2004. Citované v: SAPIETOVÁ, A. – MAZÚR, J. – VAŠKO.: Dynamická analýza sústavy telies s poddajným členom v prostredí ADAMS/AutoFlex. Computational Mechanics 2006, pp. 529, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp.529.

GRAJCIAR, I. - ŽMINDÁK, M.: Estimation of Mechanical Properties and Microstructure of Weld by FEM Simulation. In: Numerical methods in Continuum Mechanics, Žilina, 2003. Citované v: DEKÝŠ, V. - MELICHER, R. - MEŠKO, J. - RUSNAČKO, V. - ŠKYBRAHA, J.: Experimentálne určenie a numerické modelovanie teplotného poľa pri zváraní. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp.107.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, pp. 311-316, Czech Republic, 2005. Citované v: KOPAS, P. – HANDRIK, M. – SÁGA, M. – VAŠKO, M.: Modelovanie a anylýza napätosti v štruktúre liatin s guľôčkovým grafitom. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp.273.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - Modelovanie v ANSYSe. VTS ŽU, 2004. Citované v: MELICHER, R. – NÁMEŠNÝ, A.: Analýza MKP príčin poškodenia a porušenia piestnice turbíny. Výpočty Konstrukcí metodou konečných prvků 2006, Brno, Česká republika, 2006, pp.61.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Some Aspects of Structural Optimization by Finite Element Method. In: Innovation and Utilization in the Visegrad fours, Nyíregyháza, Hungary, 2005, pp.605. Citované v: ONDROVÁ, Z. - LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza dynamických vlastností koľajového vozidla v pohybe. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad Labem, Česká republika, 2006, s.155.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M. - HRČEKOVÁ, A. : Structural Optimization by Finite Element Method. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, 2005, s. 61. Citované v: ONDROVÁ, Z. - LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza dynamických vlastností koľajového vozidla v pohybe. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad Labem, Česká republika, 2006, s. 155.

SAGA, M. - KOCÚR, R. - DEKYŠ, V. - ŽMINDAK, M.: Contribution to discrete structural optimisation. Scientific Bulletin, Volume XIX, Serie C, North university Baia Mara, 2004, p. 231. Citované v: ONDROVÁ, Z. - LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza dynamických vlastností koľajového vozidla v pohybe. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad labem, Česká republika, 2006, s.155.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Some Aspects of Structural Optimization by Finite Element Method. In: Innovation and Utilization in the Visegrad fours. Nyíregyháza, Hungary, 2005, pp.605. Citované v: LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza napätí v kontakte železničného kolesa a koľajnice. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad labem, Česká republika, 2006. s.117.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M. - HRČEKOVÁ, A. : Structural Optimization by Finite Element Method. Acta Mechanica Slovaca, 3-B2005, 2005, s. 61. Citované v: LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza napätí v kontakte železničného kolesa a koľajnice. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad Labem, 2006, s.117.

SAGA, M. - KOCÚR, R. - DEKYŠ, V. - ŽMINDAK, M.: Contribution to discrete structural optimisation. Scientific Bulletin, Volume XIX, Serie C, North university Baia Mara, 2004, p. 231. Citované v: LACK, T. - GERLICI, J.: Analýza napätí v kontakte železničného kolesa a koľajnice. Dynamika tuhých a deformovatelných tĕles 2006, Ústí nad Labem, 2006, s. 117.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických sústav. VTS ŽU, 2004. Citované v: SOJČÁK, D. - LUKÁČ, M.: Statická pevnostná a tuhostná analýza konštrukcie PKP 25/20I - časť 2. vplyv zavesenia bremena. In: 47. Medzinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, Praha, 2006.

ŽMINDÁK M. - NOVÁK, S. - ORAVEC, J.: Použitie špeciálnych konečných prvkov pri navrhu mechatronických systémov. Mechatronika´99, Vrátna, Slovensko, 1999. Citované v: DEKÝŠ, V. - SAPIETOVÁ, A. - KOCÚR, R.: On the reliability estimation of the conveyer mechanism using the Monte-Carlo method, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, 2006.

ŽMINDÁK M. - ŠTIAVNICKÝ, M. - RUŽIČKA, K. - SEDLÁČEK, E.: Finite element modelling of rotary shaping with the use of an elastic medium. In: An euro Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics, Miskolc, Hungary, 2002. (abstrakt). Citované v: DEKÝŠ, V. - SAPIETOVÁ, A. - KOCÚR, R.: On the reliability estimation of the conveyer mechanism using the Monte-Carlo method, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, 2006.

ŽMINDÁK M. - EISNER, I. – LIZOŇ, I.: Development of Interactive Computing System in Engineering Design. In: Numerical Methods on Continuum Mechanics, Žilina, 2005. Citované v: DEKÝŠ, V. - SAPIETOVÁ, A. - KOCÚR, R.: On the reliability estimation of the conveyer mechanism using the Monte-Carlo method, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, Poľsko, 2006.

ŽMINDÁK, M.: Numerické riešenie optimálneho návrhu elastických telies v kontakte, In.: Matematické metódy v technických vědách, Karlovy Vary, 1986. Citované v: SÁGA, M. - DEKÝŠ, V. - KOCÚR, R. - MALCHO, M.: Contribution to mass minimizing of the shell structures subjected to cumulative damage, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, Poľsko

BÚRY, J. - ŽMINDÁK, M.: Arc-Length Method and Modelling of Rubber. Transcom 97, Žilina, 25.-26.6.1997, str. 237-241, Slovenska Republika, 1997 Citované v: SÁGA, M. - DEKÝŠ, V. - KOCÚR, R. - MALCHO, M.: Contribution to mass minimizing of the shell structures subjected to cumulative damage, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, 2006.

ŽMINDÁK, M. - GRAJCIAR, I. - NOZDROVICKÝ, J.: Príspevok k modálnej analýze nekonzervatívnych systémov. In: DYN-WIND, p. 180-183, Vrátna dolina, 2005, pp.180. Citované v: DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - KOCÚR, R.: Comparison study of the reliability and fuzzy sets approach to solve the mechanical systems, 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 2005.

DEKÝŠ, V. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických sústav. VTS Žilinská univerzita, 2004. Citované v: MAZÚR, J. - TOTH, Ľ.: Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti pri viacosovom namáhaní. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, 2006, pp. 335.

ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the conference on occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, 2005, pp.311. Citované v: MAZÚR, J. - TOTH, Ľ.: Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti pri viacosovom namáhaní. Computational Mechanics 2006, Hrad Nečtiny, Česká republika, 2006, pp.335.

ŽMINDÁK, M. - NOVÁK, Š. - ORAVEC, J.: Použitie špeciálnych konečných prvkov pri návrhu mechatronických systémov. In: International symposium MECHATRONIKA 99, Vrátna, June 1.-3.1999, Slovenská Republika, 1999. Citované v: DEKÝŠ, V. - SAPIETOVÁ, A. - KOCÚR, R.: On the reliability estimation of the conveyer mechanism using the Monte-Carlo method, XI. International Conference Computer Simulation in Machine Design - COSIM 2006, Krynica Zdrój, 2006.

ŽMINDÁK, M.: Výpočet tlakových polí hydrodynamicky mazaných valcových klzných ložísk. Citované v: ŽMINDÁK, M - MELICHER, R. - DEKÝŠ, V.: FEM Modelling and Testing of Cyclic Plasticity of Materials. In: Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2005, pp. 311.

Najdôležitejšie výskumné úlohy riešené pre prax:

MORAVČÍK, M. - ŽMINDÁK, M.: Dynamické posúdenie zakladania strihacieho stroja typu SLO 24 [Výskumná správa pre Konštruktu Trenčín], Žilina, 2006.

ŽMINDÁK, M. – HANDRIK, M. – MELICHER, R.: Napäťová analýza piesta servomtora kaplanovej turbíny Vodné dielo Žilina, Žilina, 2005.

KOMPIŠ, V. – ŽMINDÁK, M. – GRAJCIAR, I.: Vývoj hodnotenie akvaplaningu automobilových pneumatík, [Výskumná správa pre Matador Púchov], Žilina, 1997.

KOMPIŠ, V. - GRAJCIAR, I. - KAUKIČ, M. - ŽMINDÁK, M.: Zmiešaná a hybridná formulácia MKP [Záverečná správa grantovej úlohy A04/93]. Žilina, 1994.

ŽMINDÁK, M. – HUSÁR, Š.: Statický a pevnostný výpočet hydraulckej pracovnej plošiny typ SH 1200 [ Zmluva o dielo č- 02/93], Žilina, 1994.

ŽMINDÁK, M.: Metodika hodnotenia prípustnosti defektov v zariadeniach primárneho okruhu JE V-213, [ Zmluva o dielo č- 01/93], Žlina, 1993.

ŽMINDÁK, M. Metodiky hodnotenia zvyškovej životnosti a prípustnosti vád v komponentoch primárneho okruhu JE s VVER-440 [Výskumná správa pre EGU Bratislava], Žilina, 1993.

ŽMINDÁK, M. - DANIŠOVIČ, S.: Elastohydrodynamické efekty v analýze radiálnych klzných ložísk [Výskumná správa 2730-VL-1409-90], ZVL VURAL, Žilina, 1990.

ŽMINDÁK, M. a kol. : Návrhy klzných uložení použitím metódy konečných prvkov. [Výskumná správa 2542-VL1298-87], ZVL VURAL, Žilina, 1987.

KOMPIŠ, V. - ŽMINDÁK, M. - HLAVÁČOVÁ, H. - DANIŠOVIČ, S.: CAD uložení-správa za rok 1985, [Výskumná správa 2340-VL1780-85], ZVL VURAL Žilina, 1985.

ŽMINDÁK, M. - DANIŠOVIČ, S. - KOMPIŠ, V.: Analýza napätosti a deformácii skrine prevodovky typu Z16045 traktora Zetor UR-II, [Výskumná správa- 2304-VL],ZVL VURAL, Žilina, 1985.

KOMPIŠ, V. – ŽMINDÁK, M.: Príprava vstupných údajov pre statický a dynamický výpočet prúdových strojov, [Výskumná správa 2098-VL 1023-80], ZVL VURAL, Žilina, 1983.

ŽMINDÁK, M.: Použitie MKP v dynamickej analýze zložitých tlmených systémov, [Výskumná správa S-824012] ÚMMS SAV, Martin,1982.

KUDLČKA, J. – ŽMINDÁK, M. – ŠLÍŽEK, P. – HOLIČ, P.: Správa o stave riešenia úlohy “Analýza dynamického namáhania konštrukcií strojov z hľadiska optimálneho dimenzovania a spoľahlivosti za rok 1981“, [Výskumná správa ZVVP SAV a ZŤS 17/81], ZVVP SAV a ZŤS, Martin, 1981.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Prof. Ing. M. Žmindák, PhD.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS