o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Korec / funkcionári vedy a vzdelania

Ján Korec

Ing. Ján Korec CSc.
jadrový energetik

* 20.05.1948 Zlaté Moravce
23.02.2001
vzdelanie

1954 - 1963 ZDŠ Veľké Uherce
1963 - 1966 SVŠ Partizánske
1966 - 1971 SVŠT EF Bratislava so špecializáciou Automatizácia a regulácia
1976 - 1980 odborná stáž - FMPE Praha - Riadenie rozvoja vedy a techn. rezortu
22. 11. 1983 SVŠT EF - technická kybernetika (vedecká ašpirantúra)

životopis

Ján Korec patril k významným odborníkom v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. V rokoch 1973 - 1977 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice. Od založenia VÚJE Trnava, a.s. v roku 1994 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Rozhodujúcim spôsobom prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VUJE na výskumno – vývojovú, projektovú a inžiniersku spoločnosť európskeho významu.
Pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách a bol vedúcim významných výskumných projektov v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. Od roku 1997 bol predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky. Od roku 2000 bol prezidentom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.
V oblasti jadrovej energetiky pracoval viac ako 26 rokov. Tragicky zahynul 23.2.2001.

Na jeho pamiatku vznikla 22. apríla 2003 Nadácia Jána Korca (NJK). Ing. Ján Korec bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. NJK vznikla ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. NJK bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci.
Počas svojej dvojročnej existencie podporila NJK viac než 30 projektov vo všetkých oblastiach svojho zamerania.

Priebeh zamestnaní:

1. 1. 1972 - 31. 8. 1973 Slovenský štatistický úrad Bratislava
1. 9. 1973 - 22. 2. 2001 VUJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia (predchádzajúce názvy - Výskumný ústav jadrových elektrární; Atómové elektrárne Bohunice EBO
1. 1. 1977 delimitácia z EBO

Priebeh funkcií vo VUJE:

1. 9. 1973 prevádzkový programátor - analytik
1. 6. 1977 vedúci oddelenia projektovania a realizácie ASR
1. 2. 1982 vedúci odboru výskumu a realizácie metód riadenia
1. 12. 1983 vedúci odboru projektovania a realizácie ASR
1. 3. 1993 vedúci strediska informatiky a riadiacej techniky
1. 11. 1994 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu jadrových elektrární Trnava, a.s.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen Kolégia ministra hospodárstva SR
- predseda Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky
- prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.
- člen Vedeckej rady na MTF STU Trnava


tvorba

Najvýznamnejšie publikácie:

Výskumné správy

Anna FRIMMELOVÁ , Ján MITOŠINKA, Jozef ROVNÝ, Silvia FAGUĽOVÁ, Ján KOREC, Branislav MESÍK, Ján ULICKÝ Projekt rozvoja systému riadenia jadrových elektrární. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198006, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 6.1980. - 12 s., 1 príl. Správa obsahuje zhrnutie výsledkov dosiahnutých v priebehu riešenia dielčej úlohy

Ján KOREC Automatizovaný systém riadenia JE; Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198112 , Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1981. - 8 s., 2 príl., V správe sú popísané základné charakteristiky výsledkov riešenia dosiahnutých pri vypracovávaní technického projektu podsystému Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov JE. Je tu stručne popísaná charakteristika zadania úlohy, postup prác pri riešení, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi

Ján MITOŠINKA, Anna FRIMMELOVÁ, Ján KOREC, Ján ULICKÝ, Karol ROVNÝ, Viera GANEVOVÁ, Mária ŽEMLOVÁ Správa o prieskume a analýze JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198112 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1981. - 121 s., 3 príl. Predložená správa obsahuje popis jednotlivých činností subsystému Výrobno-technologického v rámci Rozvoja systému riadenia jadrových elektrární

Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Ivan DZIDA Automatizovaný systém riadenia JE; Správa pre záverečné hodnotenia HE-08 Technické projekty vybraných podsystémov technicko-ekonomických a DÚ-03 Technické projekty podsystémov. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198312 /, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1983. - 42 s., 4 obr., Správa obsahuje charakteristiku zadania etáp. Je vypracovaný rozbor nákladov na riešenie spolu s udaním odhadu ekonomickej efektívnosti, ktorá sa dosiahne zavedením ASR do užívania na JE V-1

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému bezpečnosť a kontrola výroby. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198403, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1984. - 13 s., 13 príl. V správe pre záverečné hodnotenie sú popísané základné charakteristiky riešenia hlavnej etapy, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi a tiež návrh na realizáciu výsledkov riešenia

Daniela NADASKÁ, Pavol JEMELKA, František KRUŽÍK, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Karel METZL, Jiří PEŠKA [a i.] Automatizovaný systém riadenia JE; Starostlivosť o pracujúcich v Ra-prostredí. Prevádzková príručka. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198403 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1984. - 137 s., 1 príl., Skupina úloh SÚ-1 sa zaoberá výpočtom a evidenciou dávok a dávkových rezerv pracovníkov KP JE, vyhodnocovaním prác na príkaz "R" a operatívnym povolovaním prác na príkaz "R"

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Radoslav LAURINEC, Ivan DZIDA, Boleslav BUCHWALDEK, Alexander WINKLER, Svatopluk ZDEBSKI Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému Riadenie výroby v JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198411, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 11.1984. - 19 s., 4 príl. V správe sú popísané základné charakteristiky hlavnej etapy, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi a tiež návrh na realizáciu výsledkov riešenia. Technická správa, ktorá je prílohou tohoto materiálu obsahuje prevádzkovú a užívateľskú príručku vykonávacieho projektu podsystému riadenie výroby a komplexný príklad aplikácie použitia vypracovaného programového vybavenia na automatizované spracovanie vyriešených úloh

Mária KOVÁČOVÁ, Ján ULICKÝ, Mária VANČOVÁ Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Daniela NÁDASKÁ, Alexander WINKLER Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému riadenia Elektroprevádzky. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198412, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1984. - 7 s., 2 príl. V správe pre záverečné hodnotenie hlavnej etapy sú pripravené základné charakteristiky riešenia etapy, popis dosiahnutých výsledkov, ich programovanie s plánovanými cieľmi a návrh na realizáciu výsledkov riešenia

Silvia FAGUĽOVÁ, Ján ULICKÝ, Marta ONDREJIČKOVÁ, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA Automatizovaný systém riadenia; Riadenie chemickej prevádzky. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198503 Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1985. - 7 s., 2 príl.

Jozef KUBÁNYI, Milan MIKUŠ, Ján KOREC, Imrich ČINČURA, Katarína CHMELOVÁ Racionalizácia, zvýšenie bezpečnosti a prevádzky spoľahlivosti JE typu VVER; Výpočtový program STROP pre hodnotenie spoľahlivosti technologických systémov JEZ. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 1985 ,Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 1985. - 28 s., 8 obr., 5 príl. Správa obsahuje popis a praktickú aplikáciu výpočtového programu STROP pre kvalitatívne a kvantitatívne (pravdepodobnostné) hodnotenie spoľahlivosti (bezporuchovej činnosti) technologických systémov jadrových energetických zariadení metódou stromu porúch. Aplikácia je vykonaná na časti elektrického systému zaisteného napájania II. kategórie s dieselgenerátormi

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Ivan DZIDA, Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt automatizovaného informačného systému pre vedúcich pracovníkov JE. Trnava: VÚJE, 198506 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Trnava: VÚJE, 6.1985. - 47 s.

Ján KOREC, Pavol ZACHAR Automatizovaný systém riadenia JE; Správa pre záverečné hodnotenie HE-03 počítačové siete pre jadrové elektrárne DÚ -06 technické prostriedky ASR JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198511, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 11.1985. - 21 s., 1 príl.

Jozef KUBÁNYI, Bohumil MARKECH, Pavol DUBROVČÁK, Ján KOREC, Gabriela KRIŽANOVÁ, Dagmar SEKEREŠOVÁ, Dana STOJKOVÁ Racionalizácia, zvýšenie bezpečnosti a prevádzky spoľahlivosti JE typu VVER; Hodnotenie spoľahlivosti systému vyvedenia výkonu z reaktorového bloku VVER-440/V-230 do elektrizačnej sústavy. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198610, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 10.1986. - 56 s., 10 obr., 5 tab., 1 výkr. Správa obsahuje kvantitatívne (pravdepodobnostné) a kvalitatívne hodnotenie spoľahlivosti systému vyvedenia výkonu z reaktorového bloku VVER-440/V-230 do elektrizačnej sústavy

Ján ULICKÝ, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu SEP; Inovácia a rozvoj AIS pre potreby riadenia výroby v EBO. Trnava: VÚJE, 198706, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. Trnava: VÚJE, 6.1987. - 10 s., 9 sam. príl. V správe sú popísané základné charakteristiky zadania etapy, popis postupu riešenia, inovácia jednotlivých podsystémov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi

Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Pavol ZACHAR, Vojtech ŽARNOVIČAN, Ján ULICKÝ
Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu ČEZ; Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu ČEZ. Trnava: VÚJE, 198812 , Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. Trnava: VÚJE, 12.1988. - 29 s. Správa zahŕňa výsledky riešenia úlohy oborového plánu za celé obdobie riešenia so zameraním na jednotlivé dielče úlohy

Ján KOREC... [a i.] Spracovanie rizikových faktorov vo vzťahu na kvalitu životného prostredia. Trnava: VÚJE, 1993 /, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. - 4129. Trnava: VÚJE, 1993. - 92 s., 1 príl.: Vplyv kvality životného prostredia radiačných a chemických rizikových faktorov na výskyt zhubných nádorov. Štúdia týkajúca sa odhadu koincidencie medzi prevádzkou jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a výskytom zhubných nádorov u obyvateľstva v jej okolí


Články z časopisov a zborníkov

Štefan KAČMÁRY, Ján KOREC: Výsledky riešenia rezortnej úlohy "Automatizovaný systém riadenia jadrových elektrární" a ďalšie perspektívy. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.8-16.
Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov jadrových elektrární ako integrujúca zložka ASR JE. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.20-25. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Perspektívy a možnosti nasadzovania mikropočítačov v rámci ASR JE. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.31-34. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Možnosti využitia mikropočítačov pre kontrolu a chránenie zariadení v jadrových elektrárňach [Possibilities of microcomputer utilization for monitoring and protection of apparates in nuclear power plant]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 1, s. 31-36. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Metódy pre návrh algoritmov chránenia elektrických zariadení v jadrových elektrárňach na 2. úrovni chránenia [Methods for proposal of algorithms designed to protection of electrical equipment at the second level of protection]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 6, s. 214-220. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Metódy pre návrh algoritmov chránenia elektrických zariadení na 1. úrovni chránenia [Method for proposal of algorithms designed to protection of electrical equipment at the first level of protection]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 8, s. 286-289. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Funkcie automatizovaného systému riadenia výroby v ETE. - In: Aplikácie počítačov v jadrovej elektrárni. - Trnava: ČSVTS pri Výskumnom ústave jadrových elektrární, 1990. - s. 82-101.
Článok zo zborníka

Ján KOREC, Pavol ZACHAR, Vladimír MICHALICA: Návrh technických a programových prostriedkov pre havarijný informačný systém. - In: Nadprojektové havárie jadrových elektrární. - (1991), s.203-209. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Návrh využitia výpočtovej techniky v JE Temelín. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 38 (1992), č. 2, s. 46-52. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Milan GOLÁNY: Automatizovaný informačný systém jadrovej elektrárne A1 [Automation information system of NPP A1]. - In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 1993, (39), č. 6, s. 209-212. Článok z periodika

Ján KOREC: VÚJE Trnava, a.s. - história, súčasnosť a perspektívy VÚJE Trnava Inc. - History, the Present and Perspective]. Praha a Bratislava: Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR a Úrad jadrového dozoru SR, 1997 - In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085 - Roč. 1997, (5), č. 1/2, (1997), s. 3-7.

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Nadácia Jána Korca
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.jankorec.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS