o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Karol Ondreička / výtvarné umenie

Karol Ondreička

Prof. Karol Ondreička
akademický maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

* 23.04.1944 Čachtice
10.11.2003 Bratislava
vzdelanie

1958 – 1962 Stredná škola poľnohospodársko-technická, Trnava
1962 – 1966 Pedagogická fakulta, Nitra, slovenský a ruský jazyk
1968 – 1974 VŠVU, Bratislava, ilustrácia a knižná tvorba
1984 Loughborough University School of Art, East Middlands (štúdijný pobyt)
1989 VŠVU Bratislava, habilitácia, titul docent
1989 Akadémia umení, Atény
1991 VŠVU Bratislava, menovaný profesorom

životopis

Vysokoškolské štúdium začal na Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch 1962 – 1966, vybral si kombináciu slovenský a ruský jazyk. V rokoch 1968 – 1974 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Na oddelení ilustrácie a knižnej tvorby ho viedol profesor Albín Brunovský. K. Ondreička sa tak zaradil k jedným z najstarších a najvýznamnejších odchovancov grafickej špeciálky Albína Brunovského. Vysokú školu ukončil diplomovou prácou - ilustrovaním bibliofílie M. Válka “Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“.
Od roku 1979 pôsobil na VŠVU ako pedagóg na katedre grafiky. V rokoch 1989 – 1990 zastával pozíciu rektora na VŠVU a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora. Vo svojej pedagogickej činnosti potom pokračoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na katedre výtvarného umenia.
V roku 1997 vypracoval Projekt rozvoja ľudovo-umeleckých remesiel pre Ministerstvo školstva SR.
Významný predstaviteľ slovenského výtvarného umenia Karol Ondreička sa venoval grafickej tvorbe, knižnej ilustrácii a maľbe. K dvom základným líniám jeho tvorby patrili mystérium bytia, ktoré najčastejšie spájal s motívom ženy, a druhou líniou bol vzťah človeka k prírode. Významnou polohou tvorby akademického maliara K. Ondreičku boli tiež metamorfózy človeka a prírody s množstvom symbolov a alegórií.
V jeho tvorbe zastáva významné miesto aj ilustrátorská tvorba. Maliar ilustroval takmer dvesto knižných titulov, ktoré ho ovplyvnili aj v jeho grafickej a maliarskej tvorbe.
Život a rozsiahle dielo Karola Ondreičku zmapovala v biografii o slovenskom maliarovi historička umenia Dagmar Srnenská. V monografii, ktorá vyšla v roku 2000, okrem iného píše: "Do svojej tvorby vniesol nový vzťah človeka a spoločnosti, jedinca a prírody, jako aj nové postavenie ľudskej bytosti a vecí, ktoré v Ondreičkových grafikách a maľbách nadobúdajú nadčasové a asociatívne väzby. Jeho umelecká tvorba je charakteristická imaginatívnym vnímáním človeka a světa, zdôrazňovaním emotívnosti, lyrizmu a fantázie. Obrazové spojenia vychádzali z popretia skutočne existujúcich zákonitostí a ich zdanlivých podôb - sna, fikcie a mýtu. V grafických listoch rád kombinuje rozmanité techniky, predovšetkým lept, akvatintu, mezzotintu a suchú ihlu. Ich spojením zvýrazňuje zamatové prechody svetla a tieňa. Nevšedným spôsobom dosahuje poetické a magické vyznenie diela, čím prehlbuje jeho umelecký význam."
Akademický maliar Karol Ondreička bol členom Spolku slovenských výtvarníkov, členom Slovenského spolku exlibristov a členom skupiny grafikov G-BOD. Žil a tvoril v Bratislave.

Ceny a vyznamenania (výber):

1974 – Cena Matice Slovenskej za bibliofilné vydanie básne Miroslava Válka: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, Bratislava,
1975 – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Jana Otčenáška: Keď v raji pršalo, Tatran, Bratislava
1976 – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Andreja Plávku: Testament, Tatran, Bratislava
1978 – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Endre Adyho: V mladých srdciach žijem, Tatran, Bratislava
1979 – Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Zsigmonda Móricza: Motýlik, Smena, Bratislava
1980 – Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Alúšer Navóí: Farchad a Šírin, Tatran, Bratislava
1982 – 1. cena vydavateľstva Smena za ilustrácie knihy Jána Buzássyho: Pláň hory, Smena, Bratislava
1982 – Čestné uznanie vydavateľstva Príroda za ilustrácie knihy Domová pokladnica, Príroda, Bratislava
1983 – Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry za rozvoj čiernobieleho výtvarného prejavu – ilustrácie v knihách
1984 – Diplom v medzinárodnej súťaži Ex libris Frederikshavn, Dánsko – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Jána Ondrusa: Vajíčko, Smena, Bratislava
1986 – Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ za dlhoročnú ilustrátorskú činnosť, Bratislava
1987 – Cena vydavateľstva Mladé letá za ilustrácie knihy A.S.Puškina: Kapitánova dcéra, Mladé letá, Bratislava
1989 – Čestné uznanie za súbor grafických listov na Bienále grafiky, Banská Bystrica
1989 – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka za ilustrácie knihy Pieseň piesní, Kazateľ, Tatran, Bratislava
1990 – Cena vydavateľstva Tatran za ilustrácie k antológií nemeckej poézie Šibeničné piesne, Tatran, Bratislava
1991 – Čestné uznanie v súťaži Ex libris (Prvý let), Pardubice, Česká republika
1991 – Cena ministra spojov za známkovú tvorbu, Bratislava
1991 – Hlavná cena Ex libris Comenius, Praha, Česká republika
1992 – Cena Ľudovíta Fullu za ilustrátorskú činnosť, Bratislava
1992 – Čestný diplom v medzinárodnej súťaži Ex librisu Šport, Barcelona, Španielsko
1992 – Grand Prix medzinárodnej súťaže Ex libris Comenius, Praha, Česká republika
1992 – Diplom za ilustrácie knihy J.A.Komenského: Jak dovedně užívati knih..., Zlín, Česká republika
1992 – 1. cena v súťaži na výtvarné riešenie cenín. Investiční banka, Praha, Česká republika
1993 – 1. cena na medzinárodnej súťaži Ex libris mesta Oss, Holandsko
1992 – Čestná cena primátora mesta Oss za kolekciu Ex librisov, Holandsko
1994 – Hlavná cena Ex aequo, medaila XV. Bienále Ex librisu za kolekciu ex librisov, Malbork, Poľsko
1994 – 1. cena XV. Bienále Ex librisu za Ex libris venovaný 450. výročiu Biblioteki gdańskej, Malbork, Poľsko
1995 – Čestné uznanie za Ex libris na 1. Trienále Ex librisu, Bratislava
1995 – Cena Zväzu slovenských výtvarných umelcov za dlhoročnú ilustračnú činnosť, Bratislava
1996 – Prijs Broedelschool, cena za Ex libris, Sint-Niklaas, Belgicko
1996 – Six artistes finalistes L’ex-libris Fęte Verlaine (100. výročie smrti P. Verlaina), Paríž, Francúzsko
1997 – 1. cena na medzinárodnej súťaži Ex librisu poriadanej AIE, Pro Loco di Roccalbegna, Miláno, Taliansko
1998 – 1. cena na medzinárodnej súťaži Ex librisu Pocta M. C. Escherovi, Baarn, Holandsko
1998 – Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Ex librisu 50. výročie Izraela, Nadácia Tzedaka, Buenos Aires, Argentína
1998 – Artistes finalistes. Medzinárodná súťaž Ex librisu Pocta Felixovi Buhotovi, Paríž, Cherbourg, Francúzsko
1999 – Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Ex librisu Gallarte, Taliansko
2000 – Silver Scenes Purchase Prize na 4. medzinárodnej britskej výstave grafickej miniatúry, Londýn, Veľká Británia
2001 – Čestné uznanie za kolekciu Ex libris na 3. Trienále ex libris, Bratislava
2001 – Bronze Prize na medzinárodnej výstave Print Biennial Peking 2001, Čína
2002 – Čestná plaketa SSPE na III. Trienále Havířov, Česká republika
2003 – Čestné uznanie na I. medzinárodnej súťaži Ex libris Bibliotéka Bodio Lomnago 2003, Taliansko
2003 – Excellent Award na medzinárodnej súťaži Print Biennial Peking 2003, Čína

tvorba

výber:

1975 – Good Afernoon Mister A (lept, suchá ihla)
1975 – The Black Song of a White Dream (lept, suchá ihla)
1978 – Oltárik (lept, suchá ihla)
1978 – Vernisáž (lept, suchá ihla)
1988 – Túžba (lept, mezzotinta, akvatinta)
1988 – Útek z rámu (lept, akvatinta, suchá ihla)
1990 – Krajina s dvomi kameňmi (lept, akvatinta, mezzotinta)
1992 – ExLibris Jos van Waterschoot (lept, suchá ihla)
1994 – Rabelesus (lept, suchá ihla)
1996 – Princeznička, Ex Libris Vassilis Zevgolis (lept, suchá ihla)
1997 – Dav, Ex Libris Dante Fangaresi (lept, mezzotinta, akvatinta, suchá ihla)
1997 – Ex Libris Leo Bednárik (lept, suchá ihla)
1998 – Hry (lept, mezzotinta, akvatinta, suchá ihla)

Samostané výstavy (výber):

1978 – Pieseň žene. Maľba. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1979 – Grafika a ilustrácia. Sobotka, Česká republika
1983 – Galéria Zlatá ulička. Praha, Česká republika
1984 – Maľby a grafiky. Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1985 – Grafika. Bukurešť, Rumunsko
1987 – Grafiky. Vadúz, Lichtenštajnsko
1988 – Ilustrácie. Vydavateľstvo Odeon, Praha, Česká republika
1990 – 1991 – Slovak Contemporary Prints. Americké univerzity, USA
1991 – Grafika a ilustrácia. Nové Mesto nad Váhom
1992 – Moje najmilšie. Grafika, maľba. Galéria Artotéka, Bratislava
1994 – Grafika. Stála misia SR pri UNO, Ženeva, Švajčiarsko
1996 – Grafika a maľba. Slovenský kultúrny inštitút, Viedeň, Rakúsko
1996 – Grafika a ilustrácia. Gallery of Art, Cairo Opera House, Káhira, Egypt
1997 – Grafika. Draškovičovský kaštieľ, Čachtice
1998 – Grafika. Slovenská národná galéria, Berlinka, Bratislava
1999 – 4 grafici (A. Brunovský, R. Brun, R. Jančovič, K. Ondreička). Galéria Slovenskej sporiteľne, a.s., Banská Bystrica
2000 – 4 grafici (A. Brunovský, R. Brun, R. Jančovič, K. Ondreička). Galéria Slovenskej sporiteľne, a.s., Modrá guľa, Bratislava
2001 – Grafika. Galéria Epreuve d’Artiste, Antverpy, Holandsko
2001 – Maľba. Výstavná sieň – Prezidentský palác, Bratislava
2002 – Grafika. Galérie Navrátil, Praha, Česká republika
2002 – Grafika a maľba. Galéria Nova, Bratislava
2003 – Grafika. Galéria Artgraph., Nagoya, Japonsko
2004 – Hommage ŕ Karol Ondreička. GMB – Pálffyho palác, Bratislava
2004 – “Spomienka na Karola”. Grafika. Galéria Heffner, Bratislava
2005 – Rovnodennosť. Grafika. Galéria Artotéka, Bratislava
2008 Ex librisy. Porto San´t Elpidio, Taliansko

Kolektívne výstavy (výber):

1977 – Mladí slovenskí umelci. Bratislava, Alžír, Lisabon
1978 – IV. bienále grafiky. Výstavná sieň Preto, Florencia, Taliansko
1979 – ART 79. Kunstmesse, Bazilej, Švajčiarsko
1980 – Učitelia umeleckých akadémií AVU, VŠUP, VŠVU. Karolinum, Praha, Česká republika, Dom umenia, Bratislava
1981 – Slovenská knižná ilustrácia. Slovenská národná galéria, Bratislava
1982 – Mladí pedagógovia Vysokej školy výtvarných umení, Umelecká beseda, Bratislava
1983 – Grafická tvorba. Frechen, Nemecko
1983 – 20 slovenských grafikov. Civitanova-Marche, Rím, Taliansko
1985 – Bienále umenia. Škola A. Brunovského. Benátky, Taliansko
1985 – Slovenská a česká grafika. Čína, Vietnam, Kórea, Nemecko
1987 – XI. bienále ilustrácií. Dom umenia, Bratislava
1988 – 1989 – Albín Brunovský et son école. Bourges, Foix, Nanterre, Francúzsko
1988 – Súčasné slovenské umenie. GMB, Mirbachov palác, Bratislava
1989 – Dialógy. Dom slovenskej kultúry, Praha, Česká republika
1989 – XX rokov slovenskej grafiky. Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, GMB Mirbachov palác, Bratislava, Galerie Modrý pavilón, Praha, Česká republika
1990 – A. B. School. Théâtre-Esch-Galerie, Esch sur Alzette, Luxembursko
1991 – Salon d’ Automne. Grand Palais, Paríž, Francúzsko
1991 – 1992 – Súčasná slovenská grafika. Putovná výstava. Americké univerzity: Southwest State University, Marshall, Whipple Gallery, Minnesota, Nobles County Art Center, Worthington, Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, USA
1992 – Ex Libriss World Exhibition. Gallery Daimaru Fuji, Sapporo, Japonsko
1992 – Medzinárodná výstava exlibrisu Sport. Barcelona, Španielsko
1992 – Grafika. Galerie u Lorety, Praha, Česká republika
1992 – Slovenské výtvarné umenie. BKH Fine Arts Gallery, Santa Monica, USA
1993 – Ie Internationale grafiek Biennale. Stichting International Museum von Exlibris en Kleingrafiek, Maastricht, Holandsko
1993 – 20 najkrajších kníh roka. Památník národního písemníctví, Praha, Česká republika
1993 – Grafikk. Albin Upp Galleri, Oslo, Nórsko
1993 – XIV. bienále ilustrácií. Dom umenia, Bratislava
1994 – Pocta grafickým priateľstvám. Záhorská galéria, Senica
1994 – Východoeurópsky ex libris. Galleria San Bernardo, Janov, Taliansko
1995 – Trienále grafiky ’94. Consumenta ’95. Norimberg, Nemecko
1995 – 8. bienále grafiky Varna ’95. Varna, Bulharsko
1996 – Medzinárodné bienále exlibrisu. Malbork, Poľsko
1996 – Medzinárodná súťaž exlibrisu Rozprávka. Exlibriszentrum, Sint-Niklaas, Belgicko
1996 – Medzinárodná súťaž Paul Verlaine. Metz, Francúzsko
1997 – Európsky ex libris ’97. Galerij van de Kredietbank, Brusel, Belgicko
1997 – Traja slovenskí grafici. Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad, Praha, Česká republika
1997 – Medzinárodná výstava a súťaž ex librisu Pro loco di Roccalbegna, Miláno, Taliansko
1997 – Grafické združenie G-BOD. Europazentrum, Graz, Rakúsko
1997 – Slovenská grafická škola. Regensburg, Nemecko
1997 – Slovenská grafika 20. storočia. Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Zvolen
1998 – Slovenské umenie. Ludwigshafen, Nemecko
1998 – Bratislavská grafická škola. Dom umenia, Bratislava
1998 – III. Concurs International de Gravat. Výstava grafiky, Olot, Španielsko
1998 – Súčasné slovenské umenie. Artgalerie, Mníchov, Nemecko
1998 – Rozpamätávanie. GMB – Mirbachov palác, Bratislava
1998 – Grafické združenie G-BOD. Mariánské Lázně, Česká republika
1998 – Slovenská grafika. Paríž, Francúzsko
1998 – Slovenskí umelci. Rada Európy, Štrassburg, Francúzsko; Medzinárodný menový fond, Washington, USA; Ottawa, Kanada
1999 – Grafická tvorba v zbierke Slovenskej sporiteľne. Galéria na námestí, Topoľčany
1999 – 19. bienále ex librisu. Exlibriszentrum, Sint-Niklaas, Belgicko
1999 – Svetová súťaž a výstava ex librisu. Výstavná sieň Civica Galleria d’arte moderna, Gallarte, Taliansko
2000 – 4. medzinárodná britská výstava grafickej miniatúry. Galéria Banksside, Londýn; City Gallery, Leicester; Aberystwyrth Arts Centre, Aberyswyth; St. Rarbe Museum, Lymington; Oriel Myrrdin, Carmarthen, Veľká Británia
2001 – Grafické združenie G-BOD. Galéria Michalský dvor, Bratislava
2001 – Grafické združenie G-BOD. Galéria Danubiana, Bratislava
2003 – Grafické združenie G-BOD. Galerie u Zvonu, Praha, Česká republika
2004 – Slovenská grafika. Galéria Umeleckej besedy, Bratislava

Ilustrované knihy (výber):

Newerly, I.: Chlapec zo Salských stepí. Smena, Bratislava, 1972
Válek, M.: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. VŠVU, Bratislava, 1974 (bibliofília)
Petöfi, S.: Pamätnica. Tatran, Bratislava, 1974
Alexy, J.: Ondrejko. Mladé letá, Bratislava, 1974
Húževka, M.: Žobrákov poklad. Mladé letá, Bratislava, 1974
Slach, M.: Mariáš s diablom. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1975
Zlatý kantár – Mongolské rozprávky. Mladé letá, Bratislava, 1975, 1978
Danilov, G.: Deti sa hrajú vonku. Mladé letá, Bratislava, 1975
Očenášek, J.: Keď v raji pršalo. Tatran, Bratislava, 1975
Ševčovič, P.: Tretinový chlap. Mladé letá, Bratislava, 1976
Kováčik, P.: Jablká nášho detstva. Mladé letá, Bratislava, 1976
Habaj, I.: Veľké stepné vtáky. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1977
Rudolf, S.: Nežne háčkovaný čas. Mladé letá, Bratislava, 1977
Pado, J.: Hudba diaľok. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1977
Straka, J.: Zlatý poklad pod Babou. Mladé letá, Bratislava, 1977
Bandzragč, N.: Cesta. Tatran, Bratislava, 1977
Dônčová, Z.: Ondrejova kráľovná. Tatran, Bratislava, 1977
Navóí, A.: Farchad a Šírin. Tatran, Bratislava, 1977
Móricz, Z.: Motýlik. Smena, Bratislava, 1978
Páral, V.: Radosť až do ráma. Tatran, Bratislava, 1978
Sládkovič, A.: Marína. Tatran, Bratislava, 1978
Ady, E.: V mladých srdciach žijem. Tatran, Bratislava, 1978
Nikolová, A.: Priatelia Bon a Bona. Mladé letá, Bratislava, 1978
Legrisová, D.: Taká som sa narodila. Mladé letá, Bratislava, 1978, 1980, 1983
Szabóová, M.: Tri dievčatká na skrini. Mladé letá, Bratislava, 1978
Lenčo, J.: Čarodejník z Atén. Mladé letá, Bratislava, 1978
Ausbryová, C.: Mladý Fabre. Mladé letá, Bratislava, 1978
Priležajevová, M.: Zelená májová vetvička. Mladé letá, Bratislava, 1978
Válek, M.: Tri spevy. Opus, Bratislava, 1978
Tatay, S.: Pušky a holuby. Mladé letá, Bratislava, 1979
Koyš, P.: Rosa. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1979
Kemal, J.: Zbojník Indže Memed. Pravda, Bratislava, 1979
Němcová, B.: Podhorská dedina. Mladé letá, Bratislava, 1979
Matuteová, A. M.: Paulína. Mladé letá, Bratislava, 1979
Waltari, M.: Komisár Palmu. Smena, Bratislava, 1979
Húževka, M.: Čarokrásna Ruca. Mladé letá, Bratislava, 1979
Andruška, P.: Dvaja zo strieborného lesa. Mladé letá, Bratislava, 1980
Otčenáš, L.: Ako hviezdy padajú. Opus, Bratislava, 1980
Rúfus, M.: Zlatá muzika. Opus, Bratislava, 1980
Fielding, H.: Najdúch Tom Jones I – II. Tatran, Bratislava, 1980
Zelinka, M.: Slamienky z Makova. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1980
Clementová, C.: Dievča odinakiaľ. Mladé letá, Bratislava, 1981
Ferková, H.: Honzíkove husličky. Mladé letá, Bratislava, 1981, 1984
Rúfus, M.: Básne. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1981
Ferko, M.: Bohatier v býčej koži. Mladé letá, Bratislava, 1981
Rybák, J.: Umění a život. Lyra pragensis, Praha, 1981
Lenko, J.: Nostalgia. Tatran, Bratislava, 1982
Tallo, J.: Ohnivý šarkan I – II. Tatran, Bratislava, 1982
Gorkij, M.: Dievča a smrť. Tatran, Bratislava, 1983
Horák, J.: Povesti a divy. Mladé letá, Bratislava, 1983
Válek, M.: Básne. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1983
Mihálik, V.: Vzbúrený Jób. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1983
Čechov, A. P.: Platonov. Tatan, Bratislava, 1983
Domová pokladnica. Príroda, Bratislava, 1983
Kosztolányi, D.: Krvavý básnik Nero. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1983
Zlatna ptica i druge priče
. Mladosť, Zágreb, 1983
Ondruš, J.: Vajíčko, Smena, Bratislava, 1984
Vášová, A.: 7,5 stupňov Celzia. Mladé letá, Bratislava, 1984
Vadkerti-Gavorníková, L.: Pohromnice. Tatran, Bratislava, 1984
Feldek, Ľ.: Milovanie pred usnutím. LITA, Bratislava, 1985, Légendes des Montagnes. Slovart, Bratislava, 1985
Buzássy, J.: V hline, v dreve, v piesni. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1985
Tajovský, J. G.: Ženský zákon. Mladé letá, Bratislava, 1985
Beňo, J.: Naučil som sa mlčať. Mladé letá, Bratislava, 1985
Holka, P.: Leto na furmanskom koni. Mladé letá, Bratislava, 1986
Žrebci poézie. Antológia arabskej poézie
. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1986
Puškin, A. S.: Kapitánova dcéra. Mladé letá, Bratislava, 1986
Beňo, J.: Až príde veľryba. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1986
Roblés, E.: Úsvit. Smena, Bratislava, 1987
Ruark, R. Ch.: Medárky. Smena, Bratislava, 1987
Balsac, H. de: Rozmarné poviedky. Pravda, Bratislava, 1987
Otčenášek, J.: Pokušenie Katarína. Tatran, Bratislava, 1987
Hudec, I.: Záhadný úsmev štrbavého anjela. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1987
Tisíc a jedna noc I. Tatran, Bratislava, 1987
Mihálik, V.: Neha. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1987
Obor z kamenných hôr – rozprávky. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1988
Héros Populaires de Tous les Temps. Slovart, Bratislava, 1988
Beňo, J.: Zrkadlenie. Tatran, Bratislava, 1988
Turčány, V.: Zrkadlová sieň. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1988
Ševčovič, P.: Maturita ako remeň. Mladé letá, Bratislava, 1989
Pieseň piesní. Kazateľ. Tatran, Bratislava, 1989
Vilikovský, P.: Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Smena, Bratislava, 1989
Jančová, M.: Prvá láska. Mladé letá, Bratislava, 1989
Salgari, E.: Čierny korzár. Mladé letá, Bratislava, 1989
Gerbóc, J.: Ľudské veci. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990
Beňo, J.: Výkrik. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990
Andruška, P.: Nočná jazda. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990
Šibeničné piesne. Tatran, Bratislava, 1990
Čižmárik, R.: Akordy krvavých strún. Smena, Bratislava, 1990
Salgari, E.: Kráľovná Karibov. Mladé letá, Bratislava, 1990
Köttner-Benigni, K.: Aus der Slowakei. Roetzer, Eisenstadt, 1990
Fülöp, I.: Stvorenie sveta. Pressfoto, Bratislava, 1990
Daudet, A.: Krásna Niverňanka. Mladé letá, Bratislava, 1991
Popoluška a iné rozprávky. Bradlo, Bratislava, 1991
Marec, A.: Zlato pod Kriváňom. Mladé letá, Bratislava, 1991
Habovštiak, A.: Poklad nad iné poklady. Lúč, Bratislava, 1991
Dobšinský, P.: Zakliaty zámok. Ediposs, Bratislava, 1991
Salgari, E.: Dcéra čierneho korzára. Mladé letá, Bratislava, 1991
Čárska, L.: Sibirôčka. Práca, Bratislava, 1992
Beňo, J.: Starý husár a nočný čert. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1992
Zpráva (bibliofília). Emdé, Zlín, 1992
Hudec, I.: Z mýtov a bájí starých Slovanov. Slovart, Bratislava, 1993
Cvetajevova, A.: Hora (bibliofília). R+Ž, Praha, 1993
Šupšáková, B.: Od čiary k písmenkám. Gradient, Bratislava, 1994
Černochová, A.: Tajomný kočiš. Alfapress, Bratislava, 1995
Habovštiak, A.: Der Schatz aller Schätze. EOS, St. Otitilien, 1996
Černochová, A.: Hviezdny prach. Alfapress, Bratislava, 1997
Beňo, J.: Dobrunka a Popolvár. Odkaz, Bratislava, 1997
Čižmárik, R.: Vôňa tela, vôňa slov. Miro, Bratislava, 1999

Známková tvorba:

Téma: Kriváň. 1991
Téma: Atentát na Heydricha (1942). 1992
Téma: Českí a slovenskí piloti vo Francúzsku a Veľkej Británii (1939 – 1945). 1992
Téma: Tobruk (1941). 1992
Téma: Dunkerque (1944 – 1945). 1992
Téma: Vynálezca padáka A. Banič. 1994
Téma: Rímske légie na Slovensku (Europe). 1997

Zdroj: http://www.artoteka.sk/bu17.html

záujmy

literatúra, odhaľovanie starých civilizácií, záhradkárčenie

články linky
  Karol Ondreička bol mág imaginácie
  Karol Ondreička tvoril so zvedavosťou
  Karol Ondreička: ex librisy v Taliansku

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 13.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.04.  Jozef Lohyňa
  13.04.  Karol Karovič
  13.04.  Mikuláš Krajkovič
  13.04.  Jaro Šulek
  14.04.  Ivan Chodák
  14.04.  Igor Hrušovský
  14.04.  Jozef Oklamčák
  14.04.  Štefan Kužma
  14.04.  Anton Petrák
  14.04.  Viera Bombová
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov

  Dnes má meniny
  Aleš

  Zajtra má meniny
  Justína    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS