o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Michal Bosák / manažéri v biznise

Michal Bosák

Michal Bosák
bankár, signatár na amerických 5, 10, 20 dolárových bankovkách

* 10.12.1869 Okrúhle (dnes okres Svidník)
18.02.1937 Scranton (USA)
vzdelanie

ľudová škola v Radome

životopis

Michal Bosák sa narodil 10. decembra 1869 v obci Okrúhle, ktorá sa nachádza v bývalej Šarišskej stolici (teraz okres Svidník) medzi mestami Giraltovce a Svidník. Bol najstarším synom Michala Bosáka a Anny rod. Tokárskej. Život Michala Bosáka bol už od útleho veku vyplnený prácou. Na školské vzdelanie zostávalo málo času. Štyri zimy, pretože v lete musel pomáhať doma pri práci, chodil Bosák do školy v Radome, nosiac so sebou tabuľku, katechizmus, čítanku a aj polienka na zakúrenie. V škole sa naučil čítať, písať i počítať.
V lete roku 1886, keď mal Michal Bosák 16 a pol roka, zatúžil po novom a tajnom svete, kde sa ľahšie zarobí peniaz, po Amerike. Otec a mama ho vystrojili na cestu a strýko mu strčil do vrecka jeden dolár so slovami: "Možno sa ti zíde, až ti bude veľká núdza." Za dedinou mu otec ešte povedal : "Nikdy sa neopi syn môj, staršiemu úctu daj a Boha sa drž." Do Ameriky odchádzal ako väčšina jeho rodákov s vedomím, že sa ešte vráti.
Po troch týždňoch plavby loďou prišiel do Ameriky s jedným dolárom vo vrecku. Hneď prvý večer v Amerike mu v nocľahárni v Castle Garden v New Yorku, ukradli zlodeji tento jediný dolár. Na šťastie, cestovný lístok mal do Hazletonu v Pensylvánii, kde žilo mnoho jeho rodákov. A tak bez groša, s holými rukami začal Michal Bosák nový život v meste Hazleton.
Ako mnohí slovenskí prisťahovalci, aj on začínal preberaním a triedením uhlia. Za túto prácu dostával 75 centov denne. Neskôr zostúpil pod zem, do hĺbky uhoľnej bane, kde zarobil 90 centov denne a potom 1,25 dolára denne.
Nebola to však práca pre neho, hľadal si iné zamestnanie. V roku 1888 Michal Bosák už ako smenár pri stavbe novej železnice zarábal 1,5 dolára denne. Ale jeho povaha ho hnala do iného zamestnania.
V roku 1890 sa presťahoval do blízkeho Freelandu. Zamestnanie si našiel u obchodníka Michala Zemányho. Rozvážal pivo po okolí. Takto sa Bosák dostával do styku skoro so všetkými vysťahovalcami v silnej slovenskej kolónii vo Freelande. Tu stretol Zuzanu Hudákovú, s ktorou sa v roku 1891 oženil. Zemány si chválil Bosákovu prácu, lebo bol neobyčajne talentovaný obchodník. Ale aj Bosák zistil, že zlepšený obchod Zemányho je predovšetkým jeho zásluhou. Ambície byť lepším a "sedliacky rozum" mu hovorili, aby si vytvoril vlastný obchod a nie pre niekoho pracoval. Uzrel v ňom plán, že sa osamostatní.
S malými úsporami sa pustil v roku 1893 do obchodu v Olyphante, kde odkúpil malý bar, krčmu. Michal Bosák vedel vo svojej malej krčmičke vytvoriť slovenské stredisko, kde sa stretávala celá slovenská kolónia.
Bosák vycítil, že školské vzdelanie získané na ľudovej škole v Radome, nestačí pre široký svet a pre veľké plány, ktoré sa v jeho duši rodili. Vo voľných chvíľach si dopĺňal svoje vzdelanie a usilovne sa učil anglicky. Čoskoro svojou prirodzenou inteligenciou a usilovnosťou získal také vedomosti, že vynikal. Slovenskí vysťahovalci sa začali obracať na "Majka", ako ho volali, o radu a pomoc, najmä pri rozličných finančných transakciách. Nechávali si u neho peniaze, aby im ich ochraňoval. Chceli, aby im zabezpečil lodné lístky pre seba a rodinných príslušníkov. Takto sa malá krčmička začala meniť aj na lodnú agentúru.
V roku 1897 z malej krčmičky už bol veľkoobchod s liehovými nápojmi. Zároveň si Bosák otvoril súkromnú banku, MICHAL BOSAK PRIVATE BANK a agentúru lodných spoločností.
Nárast Bosákovho bankového podniku bol pozoruhodný. V porovnateľne krátkom čase sa stal známou osobnosťou. V roku 1902, vtedy mal Bosák 33 rokov, pomohol organizovať CITIZENS BANK a v tom istom roku FIRST NATIONAL BANK v Olyphante.
Veľmi rád rozprával, ako sa dostal do predstavenstva First National Bank v Olyphante. Keď sa mestečko Olyphant rozrastalo, rástol aj počet našich rodákov a zároveň aj ich vplyv na obchodný stav banky. Bosák mal slušný vklad v banke a mal mnoho priateľov, ktorých mohol banke ako vkladateľov odporúčať. Preto akcionári banky zvolili Michala Bosáka za člena predstavenstva. Bosák hovoril:
"Čo som ja vedel o bankovom obchode? Na prvej schôdzi som takmer ničomu nerozumel. Myslel som si, že sa tomu nikdy nenaučím. Konečne aj moja angličtina bola obmedzená. Tým menej som rozumel technickým výrazom bankovníckeho obchodu. Ale chodieval som na každú schôdzu, počúval a zapisoval som si, aby som si to lepšie zapamätal. Na druhý rok som bol zase zvolený. Potom som sa tu a tam aj ozval. Ale vždy s obozretnosťou, aby som neurobil nejaký omyl, aby ma tí druhí členovia nevysmiali. Konečne som veci ovládal práve tak, ako iní členovia správy. Mojou žiadosťou teraz už bolo, aby som sa ja stal prezidentom tejto banky."
Čoskoro sa stal najväčším účastinárom Olyphanskej First National Bank a neskôr jej prezidentom. Svoje meno preslávil tak, ako sa to žiadnemu Slovákovi nepodarilo. V jeho dobe americká vláda povoľovala národným bankám vydávať doláre. Aj First National Bank dostala toto povolenie a tak podpis Michala Bosáka sa dostal na americký dolár. Ako prezident tejto národnej banky sa jeho meno objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách, ktoré boli vydané 25. júna 1907. Vyznamenanie, ktoré sa mu dostalo podpisom na dolároch, si veľmi vážil.
Časom malý Olyphant nestačil veľkorysým plánom Michala Bosáka, preto sa v roku 1908 presťahoval s rodinou do blízkeho Scrantonu. Aj tu si otvoril súkromnú banku a cestovnú agentúru.
V roku 1912 sa odvážil na smelý plán, vo Wilkes-Barre založil štátnu banku Slavonic Deposit Bank. Boli to väčšinou peniaze slovenských prisťahovalcov. 1. novembra 1915 Michal Bosák ako 46 ročný, založil v Scrantone banku so stotisícovým kapitálom, ktorá niesla názov Bosak State Bank. To už bol taký rozlet, že ho bolo už ťažko zastaviť. Bosákove banky a podniky sa rozrastali. Okrem spomínaných bánk bol zainteresovaný v Miners Savings Bank v Olyphante, Reading Liberty Bank v Readingu, American Bank and Trust Co. v Hazletone a v ďalších. American State Bank v Pittsburghu založil s 200.000 dolárovým kapitálom.
Ale Bosák nebol len bankárom. Od začiatku bol jedným z najagilnejších organizátorov a podporovateľom ušľachtilých vecí. Bol dlhoročným pokladníkom a neskôr predsedom finančnej komisie Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Počas prvej svetovej vojny, v máji 1917 zorganizoval miliondolárovú zbierku "na agitáciu za samostatnosť Slovenska".
Bez Michala Bosáka sa prakticky nekonala ani jedna zo slovenských národných akcií v Amerike. Zúčastnil sa na pittsburghských rokovaniach v máji 1918 a jeho podpis je na známej Pittsburghskej dohode, ktorá bola základom pre vznik Československa po 1.svetovej vojne.
Michal Bosák bol človek veľkých ideálov a myslel aj na budúcnosť amerických Slovákov. Uvedomoval si, že zárukou pokroku slovenských prisťahovalcov budú ich školy. Pre tento cieľ bola založená v roku 1927 v Danville, Slovenská katolícka Matica školská. Michal Bosák bol jej predsedom.
V roku 1920 pri svojej prvej ceste na Slovensko od odchodu za more, sa zastavil aj v Ríme, kde ho prijal Svätý otec, pápež Benedikt XV. Odovzdal mu dar Prvej slovenskej katolíckej jednoty a k nemu pripojil svojich 500 dolárov v zlate.
Pri návšteve rodného kraja chcel veľmi pomôcť svojim blízkym. V Okrúhlom dal na mieste krčmy v roku 1925 postaviť školu s podmienkou, že v Okrúhlom nebude viacej krčma. Túto prvú novostavbu štátnej ľudovej školy na území Československa po 1.svetovej vojne potom za symbolickú korunu daroval štátu. Dal aj opraviť rímsko-katolický kostol v Prešove. Na obnovu vojnou zničeného kostola v Stropkove prispel sumou 474.000 korún. Známa je aj jeho finančná pomoc Červenému krížu.
Michal Bosák založil 31. augusta 1920 Americko-slovenskú banku. Sídlo banky bolo v Bratislave na Dunajskej ulici č. 9 a 60-percentný podiel v nej mala Bosak State Bank. Americko-slovenská banka okrem sídla v Bratislave mala 12 filiálok po celom Slovensku - Prešov, Bardejov, Holíč, Veľké Leváry, Malacky, Nitra, Nové Zámky, Šaštín, Uhorská Skalica, Užhorod, Veľké Topoľčany - a v Prahe II., Na Příkopech 12. Novú budovu v Prešove dal postaviť Michal Bosák v roku 1923. Architekt Glasz ju postavil v secesnom slohu. Ešte aj dnes je to jedna z najkrajších budov v meste, známa medzi ľuďmi na okolí ako „Bosákova banka“. Táto budova bola zaradená medzi historické pamiatky na Slovensku.
Budova „Bosákovej banky“ dňa 9. mája 2003 obdržala v Palais d´Egmont, Brusel, od medzinárodnej spoločnosti Europa Nostra, ktorá ma sídlo v Bruseli, prestížne ocenenie European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Awards 2002.
Hodnota Bosákových podnikov v tom čase sa odhadovala až na 15 miliónov dolárov. Rozvoj a rozmach Bosákových bánk zastavila všeobecná hospodárska kríza. Americký bankový krach v rokoch 1929 - 1932 bol najväčším finančným krachom, aký dejiny hospodárskeho života poznajú. Bosák dopadol ako mnohí iní. 5. septembra 1931 bola Bosak State Bank v Scrantone zatvorená. Mnohí jeho nepriatelia si vylievali na ňom žlč, a tak sa Bosákov prípad dostal pred porotu súdu, kde mu bola dokázaná jeho nevina.
Posledným verejným činom Michala Bosáka bola jeho účasť na audiencii u prezidenta USA, Franklina D. Roosevelta. Delegáciu amerických Slovákov prijal prezident 3. februára 1937. Odovzdali mu trinásť kusov slovenskej keramiky a anglický preklad hymnickej piesne ´Kto za pravdu horí´. O pár dní, 18. februára 1937, Michal Bosák zomrel v čakárni zubného lekára v Scrantone. Zomrel ako 67 ročný. Je pochovaný na cintoríne sv. Kataríny v Moscow, Pa, USA.
V roku 1976 pri príležitosti dvestoročnice USA Michala Bosáka zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.

Originál americkej 10 dolárovky s podpisom Michala Bosáka slávnostne odovzdal Barry Bosak, vnuk Michala Bosaka, počas výstavy v Bratislave v roku 1999 viceguvernérovi Národnej banky Slovenska Ing. Jozefovi Mudríkovi a je uložený v Archíve Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Kniha Michal Bosák – americký bankár zo Šariša zachytáva životnú cestu prvého amerického bankára zo Slovenska. Autormi sú Martin a Rudolf Bosák.
Michal Bosák je jeden z tých, ktorí opúšťajú Slovensko a odchádzajú hľadať šťastie do Ameriky. Do Ameriky prišiel chudobný, ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvnou osobnosťou. Bol čas, keď sa k menu Michal Bosák zároveň pripájalo – najbohatší Slovák.

V roku 2007 upynulo 100 rokov od jeho podpisu na amerických 5, 10 a 20 dolárovkách.

Spoločnosť Michala Bosáka organizuje pre žiakov škôr vedomostné súťaže:

Vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl s názvom Bosáková desaťdolárovka

Súťaž o Cenu Michala Bosáka pre študentov stredných a vysokých škôl v riešení podnikateľských plánov, zámerov, ekonomických projektov

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.bosak.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS