o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vladimír Pavol Čobrda / cirkev

Vladimír Pavol Čobrda

Dr. Vladimír Pavol Čobrda
evanjelický kňaz a generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

* 20.07.1880 Smrečany
02.09.1967 Smrečany
životopis

Vladimír Pavol Čobrda patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku v 20. storočí. Bol synom Pavla Čobrdu (1845-1931). Študentské roky prežil na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Sarvaši, kde v roku 1899 zmaturoval. Teológiu začal študovať v Prešove, no po vylúčení dokončil štúdium v Bratislave a v Erlangene.
V rokoch 1904 až 1908 pôsobil ako kaplán v Liptovskom Mikuláši. Obdobie rokov 1908 – 1920 prežil ako evanjelický farár v rodných Smrečanoch, staral sa tak o duchovný život zboru, ako aj o rozvoj hospodárstva a kultúry.
Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z roku 1918. Počas rokov 1918 až 1920 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia ČSR. V rokoch 1920 – 1931 bol farárom v Ružomberku a v roku 1930 bol zvolený za biskupa Východného dištriktu, ktorý sídlil najskôr v Ružomberku, neskôr v Prešove.
Čobrda vo svojej inštalačnej reči v ružomberskom evanjelickom kostole vyhlásil:
„...Stojím na stanovisku nášho Augsburského vyznania ako najvernejšieho vysvetľovania slova Božieho, najdokonalejšieho chápania kresťanstva a najideálnejšieho svetového názoru na živo vôbec, na časnosť i večnosť. Pri tomto vyznaní mi nejde, opakujem a prízvukujem to i pri dnešnej príležitosti, len o mŕtvu literu, ktorá zabíja, - ide mi o viac; ide mi o ducha, ktorý oživuje; o ducha, ktorý živil a udržal našu cirkev v ohni vyše 300-ročného útlaku, potupovania a prenasledovania a ktorý jedine ju môže oživiť a udržať i dnes proti novým i starým, vnútorným i vonkajším nepriateľom sprava i zľava. V tomto duchu chcem byť i sám živým a výrečným svedkom evanjelia Kristovho ako moci Božej, ktorá môže preporodiť a spasiť hriešne duše, a dbať o to, aby v tomto duchu bolo kázané evanjelium v chrámoch, aby v tomto duchu bolo vyučované v školách a aby sa v tomto duchu vzdelávala naša mládež v skutočné dietky Božie v spolkoch – to mi bude jedna z najprvších a najhlavnejších starostí. A je to i dnes jedna z mojich najsrdečnejších prosieb na všetkých bratov v úrade kňazskom i v povolaní učiteľskom.“ (zdroj: http://www.ecav.sk/?p=info/INFHist%C3%B3ria/osobnosti/%C4%8Cobrda_vladimir_pavel)

V roku 1933 bol menovaný za generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, v tejto funkcii zotrval do roku 1953. Hodnosti generálneho biskupa sa vzdal v roku 1951, hodnosti dištriktuálneho biskupa sa vzdal v roku 1953.
Počas svojho života bol Dr. Vladimír Pavol Čobrda väznený, v rokoch 1944, 1962, dokonca v roku 1962 ho ako 82. ročného uväznili na pätnásť mesiacov.
Jeho aktivity sa spájali aj s prekladmi žalmov a Novej zmluvy, publikáciou v náboženských časopisoch. Redigoval časopisy: Evanjelický kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a Cirkevné listy. V rokoch 1911 – 1921 bol podpredsedom spolku Tranoscious a predsedal aj Hurbanovej literárnej spoločnosti. Taktiež bol jedným zo zakladajúcich členov obnovenej Matice Slovenskej. Pôsobil v Slovenskej lige, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Štúrovej spoločnosti a ako spoluautor pastierskeho listu z mája 1942 odsúdil režim Slovenského štátu a perzekúciu Židov.

Ocenenia:
1935 čestný doktorát udelený Husovou evanjelickou fakultou v Prahe
1939 vyznamenaný čs. vojnovým krížom

tvorba

1900 – Biblické histórie pre školy ev. a. v., Lipt. Mikuláš
1902 – Cirkevný rok, jeho nedele, sviatky a slávnosti, ako i pamätné dni sv. apoštolov a evanjelistov, Lipt. Mikuláš
1911 – O kresťanskej výchove dietok, Lipt. Mikuláš
1912 – Či je Boh?, Lipt. Mikuláš
1929 – Čobrdov Malý katechizmus Dr. Martina Luthera, Lipt. Mikuláš
1933 – Zpráva generálneho biskupa ev. a. v. cirkvi na Slovensku pre generálny konvent 1933, Prešov
1944 – Nová postila, Prešov

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS