o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Stanislav Stolárik / cirkev

Stanislav Stolárik

Mons. doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD., mimoriadny profesor
pomocný biskup Košickej arcidiecézy a titulárny biskup Barikský

* 27.02.1955 Rožňava
vzdelanie

Vyrástol v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza. Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

životopis

Narodil sa 27. 02. 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmich detí rodičov Štefana a Júlie r. Kočišovej. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Krášovnej pokoja (1995), a od roku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove.

V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry, je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronických médiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) v Košiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove. V r. 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnej odborovej komisie (SOK), od r. 2003 je členom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako i členom niekoľkých ďalších VR fakúlt univerzít na Slovensku. Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorvátčiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicae Universitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave); Verba theologica (TF KU v Ružomberku).

Dňa 8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.) a 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika).

tvorba

Prírodné vedy a viera vo svetle encykliky Jána Pavla II. Fides et Ratio. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 2002 s. 340-352.

Médiá v službe kultúry života. V: Orbis Communicationis Socialis 2002. Medzinárodný teologický zborník o otázkach spoločenskej komunikácie z Medzinárodnej vedeckej konferencie o spoločenských komunikačných prostriedkoch v živote Katolíckej cirkvi v Prešove 3.-4. decembra 2002, GBF PU, Prešov 2002, s. 41-57.

Sekularizácia z hľadiska dynamiky religiozity. Verba theologica. Roč.1 (2002), s. 7-19.

Teologicko-filozofický pohľad na človeka v encyklikách Jána Pavla II. Redemptor hominis a Evangelium vitae. V: Záhady vesmíru, života a človeka. Zborník prednášok z konferencií a seminárov o vede a viere. 2. Časť. ÚSKI, Bratislava 2003, s. 73-88.

Motivácia záujmu Jana Patočku o prirodzený svet. In: Filozofia bliższa życiu. Tom II. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu. Warszawa : Wyżsa Szkoła Finan´éw i Zarządzania w Warszawie 2005, s. 306-315.

[Príhovor]. In: Liturgické texty na tretí celoslovenský eucharistický kongres. Bratislava : Liturgická komisia KBS 2005, s.3.

Filozofia náboženstva. 2.vyd. Košice : TF KU, Seminár sv. K. Boromejského 2005, 90 s.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.rimkat.sk; foto: internet


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS