o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Andrej Maťašík / divadlo, film, TV

Andrej Maťašík

Andrej Maťašík
dramaturg, divadelný vedec

* 14.08.1953 Košice
vzdelanie

 • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
 • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
  Bratislava
 • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
  Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava
 • životopis

  Priebeh zamestnaní:

 • 1976-1978 - dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave

 • 1977-1978 - prezenčná vojenská služba

 • 1978 - 1981 - dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava

 • 1981 - 1982 - redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko

 • 1982 - 1999 - odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
  oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
  generálny riaditeľ)

 • 1999 - redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika

 • 1985 -1994 - opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU

 • 1998 - doteraz - pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
  umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
  slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU

 • 1999 - 2004 - redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
  Republika, Bratislava, denník Nový deň

 • od 2004 - odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
  divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

  Oblasť výskumného pôsobenia:

  Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
  avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
  storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

  Jazykové znalosti: český, ruský, poľský, aktívne, francúzsky čiastočne
 • tvorba

  A: Samostatné knižne vydané diela:

  MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

  B: Knižne vydané diela – spoluautor:

  POLÁK, Milan (ed): Stanislav Vrbka. Bratislava, 2005.
  ČERVENÁK, Andrej: Život a dielo Pavla Janíka. Nitra, 2005.
  POLÁK, Milan (ed.): Gustáv Valach – Herec pokory a vzdoru, Bratislava, 2004
  RYDLO, Jozef (ed.): Renovatio Spiritualis, Bratislava, 2003.
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed): Dnes a tu: Národná dráma – inšpiratívnosť a obmedzenia. Banská Bystrica, 2003.
  MICHELKO, Roman F. (ed): Slovensko v roku 2001. Martin, 2002.
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed): Desaťkrát desať. Bratislava, 2002.
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed.): Umelecké hodnoty 20. storočia, Bratislava, 2001
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed): Ružena Jariabeková – Moja divadelná cesta, Bratislava, 2000.
  MISTRÍK, Miloš a kolektív: Dejiny slovenského divadla 20. storočia, Bratislava, 1999.
  FERKO, Milan (ed): Sto slávnych Slovákov. Martin, 1995, 1997.
  FEJKO, Štefan (ed): Polstoročie Divadla Jonáša Záborského. Prešov, 1994.
  HALÁS, Štefan, MANKOVECKÝ, Peter, KOVÁČ, Peter (ed): Divadlo Slovenského národného povstania Martin 1944 – 1994. Martin, 1994.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Directions in Autors´Theatre. Bratislava, 1993.
  OĽHA, Štefan, FEJKO, Štefan: Štátne divadlo Košice – 45. rokov ŠDK. Košice, 1990.
  KAMENISTÝ, Ján (ed.): Estetické minimum. Bratislava, 1989.
  BENICKÁ, Hana, ŠMIHULA, Vladimír (ed): Štyridsaťpäť rokov Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Prešov, 1988.
  ŠTEVČEK, Pavol (ed): Slovenské socialistické umenie´87 (divadlo, film). Bratislava, 1988.
  ŠABÍK, Vincent (ed): Slovenské socialistické divadlo´85 – Kritika 3, Bratislava, 1987.
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed): Kritické reflexie. Bratislava, 1987.
  MAŤAŠÍK, Andrej (ed): Slovenské socialistické umenie´86 (divadlo, film, hudba). Bratislava, 1987.
  ŠABÍK, Vincent (ed): Aktuálnosť umeleckej kritiky. Bratislava, 1987.
  BOLEBRUCH, Štefan (ed): Slovenské socialistické umenie´84 (divadlo, hudba). Bratislava, 1985.

  C: časopisecky publikované štúdie a články (výber):

  MAŤAŠÍK, Andrej: Temperamentný majster ostrého pera, Slovenské divadlo, 54, 2006, č. 2
  MAŤAŠÍK, Andrej: Pavol Haspra a jeho divadlo vášní a emócií, Slovenské divadlo, 54, 2006, č. 1
  MAŤAŠÍK, Andrej: Návrat Petra Karvaša v réžii Pavla Haspru, Slovenské divadlo, 54, 2006, č. 1
  MAŤAŠÍK, Andrej: O vymývaní mozgov a Čistke (medzi dramatikmi?). Slovenské pohľady, 113, 1993, č. 8, s. 137-139.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Smutný príbeh jedného dobrého divadla, Nový deň, 5, č. 13-víkend, 17. januára 2003, s. 3.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Ešte zopár poznámok k voľbe a prvým krokom riaditeľa STV, Nový deň, V, č. 27, 3. februára 2003
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Machalova kniha Majstri slova, Nový deň, V, č. 28, 4. februára 2003
  MAŤAŠÍK, Andrej: Vrtichvosti v slovenských mediálnych klietkach, Nový deň, V, č. 32, 8. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Riaditeľ STV po mesiaci konštatuje: Televízia je v kríze. Nový deň, V, č. 38, 15. februára 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Kniha o slovenskej dráme, Nový deň, V, č. 38, 15. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: O tretinu viac zaplatíme za neobjektivitu a nevyváženosť?, Nový deň, V, č. 45, 24. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Knižka o prieniku a vzájomných vplyvoch, Nový deň, V, č. 46, 25. februára 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Festival ako hold chorvátskemu dramatikovi, Nový deň, V, č. 48, 27. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: O tom, čo si už nikto iný nepamätá, Nový deň, V, č. 56, 8. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Široké srdce, rozhľadená myseľ a tolerantnosť = Pavol Števček, Nový deň, V, č. 57, 10. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Aréna, to nie je obyčajné divadlo, Nový deň, V, č. 62, 15. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Patrí STV občanom, alebo tajnej skupine investorov, ktorí chcú zarobiť?, Nový deň, V, č. 66, 20. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Hojdačkový vzťah-nevzťah k dejinám, Nový deň, V, č. 68, 22. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: 27. marec - Medzinárodný deň divadla, Nový deň, V, č. 72, 27. 3. 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Dokumenty, ktoré ani po rokoch nedovolia zabudnúť, Nový deň, V, č. 77, 2. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Kto s kým vybabre, kto koho položí na lopatky a pre koho to bude víťazstvo, Nový deň, V, č. 78, 3. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Ani súčasnosť, ani perspektíva umeleckej tvorby nie je optimistická, Nový deň, V, č. 80, 5. apríla 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Text musí v tomto type inscenácií dominovať, Nový deň, V, č. 82, 8. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Posolstvo Jerguša Ferka (najmä) mladej generácii, Nový deň, V, č. 83, 9. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Veselé paničky možno Martinčanom iba závdieť, Nový deň, V, č. 91, 19. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Z bolestí zrodené hodnoty Andreja Žarnova, Nový deň, V, č. 98, 29. apríla 2003, s. 11.
  (ajk) = MAŤAŠÍK, Andrej: Medaily a reliéry, Nový deň, V, č. 98, 29. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Dlhy voči kultúrnym dejinám sú obrovské a riešenie musí byť systémové, Nový deň, V, č. 106, 10. mája 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Hamlet, na ktorého naložili gniaviacu povinnosť pomsty. Nový deň, V, č. 125, 2. júna 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Známy a neznámy Ján Jamnický, Nový deň, V, č. 133, 11. júna 2003, s. 12.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Zámocké hry zvolenské - vizitka kultúrnej vyspelosti mesta a regiónu, Nový deň, V, č. 137, 16. júna 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Genéza umiestnenia súsošia sv. Cyrila a Metoda, Nový deň, V. č. 157, 10. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Dráma v srdci Európy a dráma srdca Európy, Nový deň, V. č. 163, 17. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Džarkovia nechodili do sveta na diskotéky, ale tvrdo pracovať, Nový deň, V. č. 166, 21. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Pokus slovenskej kultúry uniknúť hrobárovi z lopaty, Nový deň, V. č. 167, 22. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Herecké techniky ako objekt výskumu, Nový deň, V, č. 220, 25. 9. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Chcete (si) kúpiť (alebo uchmatnúť) tri a pol miliardy? Nový deň, 5, č. 228, 4. októbra 2003, s. 11.
  (ajk) = MAŤAŠíK, Andrej: Pre malé ciele je aj malý domček priveľký, Nový deň, 5, č. 235, 13. októbra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: To nie je zápas o hŕbu betónu, ale o symbol národa a štátu. Nový deň, 5, č. 246, 25. októbra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Sólo pre flautu za hrmenia batérie činelov, Nový deň, V, č. 269, 24. novembra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Nedostavať Národné divadlo je blamáž ako osem nula v Barcelone, Nový deň, V, č. 255, 6. novembra 2003, s. 10.
  (am) = MAŤAŠÍK, Andrej: Ani sila vášní, ani zaujímavá myšlienková aktualizácia, Nový deň, 5, č. 6, 9. januára 2003, s. 11.
  (ajk) = MAŤAŠÍK, Andrej: Najlepšia česká divadelná inscenácia sezóny, Nový deň, 5, č. 17, 22. januára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Smutný príbeh jedného dobrého divadla, Nový deň, 5, č. 13-víkend, 17. januára 2003, s. 3.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Ešte zopár poznámok k voľbe a prvým krokom riaditeľa STV, Nový deň, V, č. 27, 3. februára 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Machalova kniha Majstri slova, Nový deň, V, č. 28, 4. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Vrtichvosti v slovenských mediálnych klietkach, Nový deň, V, č. 32, 8. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Riaditeľ STV po mesiaci konštatuje: Televízia je v kríze. Nový deň, V, č. 38, 15. februára 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Kniha o slovenskej dráme, Nový deň, V, č. 38, 15. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: O tretinu viac zaplatíme za neobjektivitu a nevyváženosť?, Nový deň, V, č. 45, 24. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Knižka o prieniku a vzájomných vplyvoch, Nový deň, V, č. 46, 25. februára 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Festival ako hold chorvátskemu dramatikovi, Nový deň, V, č. 48, 27. februára 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: O tom, čo si už nikto iný nepamätá, Nový deň, V, č. 56, 8. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Široké srdce, rozhľadená myseľ a tolerantnosť = Pavol Števček, Nový deň, V, č. 57, 10. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Aréna, to nie je obyčajné divadlo, Nový deň, V, č. 62, 15. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Patrí STV občanom, alebo tajnej skupine investorov, ktorí chcú zarobiť?, Nový deň, V, č. 66, 20. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Hojdačkový vzťah-nevzťah k dejinám, Nový deň, V, č. 68, 22. 3. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: 27. marec - Medzinárodný deň divadla, Nový deň, V, č. 72, 27. 3. 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Dokumenty, ktoré ani po rokoch nedovolia zabudnúť, Nový deň, V, č. 77, 2. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Kto s kým vybabre, kto koho položí na lopatky a pre koho to bude víťazstvo, Nový deň, V, č. 78, 3. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Ani súčasnosť, ani perspektíva umeleckej tvorby nie je optimistická, Nový deň, V, č. 80, 5. apríla 2003, s. 11.
  (ama) = MAŤAŠÍK, Andrej: Text musí v tomto type inscenácií dominovať, Nový deň, V, č. 82, 8. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Posolstvo Jerguša Ferka (najmä) mladej generácii, Nový deň, V, č. 83, 9. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Veselé paničky možno Martinčanom iba závdieť, Nový deň, V, č. 91, 19. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Z bolestí zrodené hodnoty Andreja Žarnova, Nový deň, V, č. 98, 29. apríla 2003, s. 11.
  (ajk) = MAŤAŠÍK, Andrej: Medaily a reliéry, Nový deň, V, č. 98, 29. apríla 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Dlhy voči kultúrnym dejinám sú obrovské a riešenie musí byť systémové, Nový deň, V, č. 106, 10. mája 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Hamlet, na ktorého naložili gniaviacu povinnosť pomsty. Nový deň, V, č. 125, 2. júna 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Známy a neznámy Ján Jamnický, Nový deň, V, č. 133, 11. júna 2003, s. 12.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Zámocké hry zvolenské - vizitka kultúrnej vyspelosti mesta a regiónu, Nový deň, V, č. 137, 16. júna 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Dráma v srdci Európy a dráma srdca Európy, Nový deň, V. č. 163, 17. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Džarkovia nechodili do sveta na diskotéky, ale tvrdo pracovať, Nový deň, V. č. 166, 21. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Pokus slovenskej kultúry uniknúť hrobárovi z lopaty, Nový deň, V. č. 167, 22. júla 2003, s.11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Herecké techniky ako objekt výskumu, Nový deň, V, č. 220, 25. 9. 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Chcete (si) kúpiť (alebo uchmatnúť) tri a pol miliardy? Nový deň, 5, č. 228, 4. októbra 2003, s. 11.
  (ajk) = MAŤAŠíK, Andrej: Pre malé ciele je aj malý domček priveľký, Nový deň, 5, č. 235, 13. októbra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: To nie je zápas o hŕbu betónu, ale o symbol národa a štátu. Nový deň, 5, č. 246, 25. októbra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Sólo pre flautu za hrmenia batérie činelov, Nový deň, V, č. 269, 24. novembra 2003, s. 11.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Nedostavať Národné divadlo je blamáž ako osem nula v Barcelone, Nový deň, V, č. 255, 6. novembra 2003, s. 10.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Sezóna Divadla národov - Varšava 1975. Slovenské divadlo, roč. 24, 1976, č. 1, s. 82-96.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Jiří Frejka – spoluzakladateľ českého socialistického divadla. Slovenské divadlo, roč. 25, 1977, č. 3, s. 374-411.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Na úvod. Slovenské divadlo, roč. 41, 1993, č. 1, s. 91-92. Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Referáty Andrej Ferko, Karol Horák, Blaho Uhlár, Emil Lehuta.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Dramaturgicko-režijné smerovanie činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove v posledných sezónach. Slovenské divadlo, roč. 41, 1993, č. 3, s. 299-308.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, PREŠOV 13.-14. 5. 1995. Na úvod. Slovenské divadlo, roč. 43, 1995, č. 3, s. 285-286. Referáty Pavol Palkovič, Ladislav Čavojský, Miloš Mistrík, Irena Bołtućová, Andrej Maťašík, Anton Kret, Ivo Osolsobě, Dagmar Podmaková, Marina Davydovová, Peter Himič, Ľubomír Gregor.
  MAŤAŠÍK, Andrej: O prirodzenej osobitosti ako podmienke príťažlivosti a o slivkách v susedovej záhrade, ktoré lepšie chutia. Slovenské divadlo, roč. 43, 1995, č. 3, s. 303-306. Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Od Salome k Posledným, od Borodáča k Párnickému. Slovenské divadlo, roč. 45, 1997, č. 1, s. 94-96.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Niekoľko úvah na úvod. Slovenské divadlo, roč. 45, 1997, č. 4, s. 271-273. Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Some Notes as an Introduction. Slovenské divadlo, roč. 45, 1997, č. 4, s. 365-367. Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Štvrťstoročie Trnavského divadla – hľadanie dramaturgickej orientácie. Slovenské divadlo, roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 125-131. Konferencia Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Diskusia. Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková. Slovenské divadlo, roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 158, 159. Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Cyklus, ktorý nemá páru. Slovenské divadlo, roč. 47, 1999, č. 4, s. 285-295. Kemu ce treba... v DJZ Prešov

  články linky
    Andrej Maťašík: Divadlo je zrkadlom svojej doby
    Môj život s ľahkonohou múzou

   Staršie články o osobnosti >>
    Kabinet divadla a filmu SAV
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Andrej Maťašík


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 14.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    14.07.  Peter Ponický
    14.07.  Milan Markovič
    14.07.  Otto Berger
    14.07.  Ľuboš Martinák
    14.07.  Oľga Nachtmannová
    14.07.  Viliam Pichler
    14.07.  Juraj Sarvaš
    14.07.  Miloslav Mojžiš
    15.07.  Eva Krížiková
    15.07.  Veronika Velez Zuzulová
    15.07.  Ľubomír Vážny
    15.07.  Zita Izakovičová
    15.07.  Július Šefránek
    15.07.  Jana Gantnerová
    15.07.  Vladimír Faič
    15.07.  Hana Ponická
    15.07.  Milan Očko
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian

    Dnes má meniny
    Kamil

    Zajtra má meniny
    Henrich      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS