o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Chalupka / spisovatelia / divadlo, film, TV

Ján Chalupka

Ján Chalupka
prozaik, satirik, dramatik, predstaviteľ obrodeneckej literatúry
PS: Anonymus Belae Regis Notarius; CLVI; chlk; Chlk; N. Ch.; P. P.

* 26.10.1791 Horná Mičiná
15.07.1871 Brezno
vzdelanie

1805 - 1814 štúdium v Levoči, Prešov a Blatný Potok (Sárospatak v Maďarsku)
1815 štúdium vo Viedni
1816 - 1817 teologické, filozofické a filologické štúdium v Jene

životopis

Narodil sa v rodine evanjelického farára. Ovládal 8 rečí a písal po latinsky, nemecky, maďarsky, česky, resp. silne slovenčiacou češtinou. Do literatúry vstúpil už ako 39-ročný.

Jeho hlavný význam pre slovenskú literatúru je v dráme. Uvedenie jeho prvej veselohry Kocúrkovo - 1830 v Liptovskom Mikuláši, sa stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Hry pôvodne písal po česky, všetky ich preložil do spisovnej slovenčiny. Všetky mali iba jedinú tému: Kocúrkovo. Z 9 hier sa 7 odohráva v tomto mestečku. Pod pojmom kocúrkovčina sa rozumelo všetko zvrátené, nezmyselné, na hlavu postavené – zápecníctvo, konzervativizmus, obmedzenosť, rodinkárstvo, nízke prízemné životné ciele, lokálpatriotizmus, ale aj nedostatok ľudskej hrdosti: filisterstvo, pätolízačstvo, opičenie sa po módnom.

Jeho diela sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť, najmä na národne ľahostajnú časť meštianstva a odnárodnené zemianstvo.
Vytvoril nový typ satirickej frašky. V prostredí slovenského malomesta dokázal vysmiať životný štýl remeselníckych majstrov, úradníkov a mešťanov. Robil si posmech z ríšskeho snemu, z novej ženskej módy a odsudzoval kartárstvo.

Kocúrkovo dodnes zostáva v repertoári ochotníckych i profesionálnych divadiel.
Angažoval sa za akcie slovenského povstania v rokoch 1848 - 49. Začiatkom 60. rokov sa zasadzoval o to, aby sa Brezno stalo sídlom Matice slovenskej. Počas kežmarského pôsobenia predniesol niekoľko slávnostných latinských príhovorov k žiakom a profesorom, ktoré vyšli sčasti v Solenniách (1818), neskôr knižne v Levoči (1826).

Mal prehľad aj v maďarskej dráme, od interlúdií školských hier až po diela súčasníkov K. Kisfaludyho a V. M. Csokonaia, a svoje znalosti svojsky využíval , často s polemizujúcim zámerom. Slovné spojenia, ktoré mali v kontexte maďarskej drámy a divadla získať divákove sympatie, stávajú sa u neho nástrojom irónie, ba výsmechu. Podobne je o aj s povahovými vlastnosťami. Čitateľa a diváka neraz provokoval k porovnávaniu rozličných životných aj umeleckých súvislostí, ale bez šovinistického zámeru.

Ako ľudovýchovný pracovník propagujúci sporiteľníctvo napísal v 40. rokoch na túto tému tri brožúry: po nemecky, v bibličtine a po maďarsky.

Pôsobenie
1814 - 1816 popri štúdiu pôsobil ako vychovávateľ, domáci učiteľ, Radvaň nad Hronom (dnes súčasť Banskej Bystrice)
1817 učiteľ, Kežmarok
1817-1818 učiteľ, latinské gymnázium v Ožďanoch
1818 - 1824 profesor na lýceu v Kežmarku (prednášal rétoriku a poetiku)
1824 evanjelický farár, Brezno
1842 člen delegácie slovenských národovcov, ktorá vo Viedni predložila Slovenský prestolný prosbopis
1850 - 1860 administrátor banskej, neskôr preddunajskej superintendencie)

tvorba

Dráma
1830 Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali
1832 Všecko naopak, aneb: Tesnošilova Anička sa žení a Honzík se vydáva (veselohra)
1833 Trasořítka, anebo: Stará láska se předce dočekala
1835 Třinácta hodina, aneb: Však se nahledíme, kdo bude hlásnikem v Kocourkově. Nový i starý vlastnecký kalendář
1835 A vén szerelmes, vagy a Tozházi négy völegény
1837 Starouš plesnivec, anebo Čtyřy svadby na jednom pohřebe v Kocourkově (veselohra)
1854 Dobrovoľníci
1862 Huk a Fuk anebo: Prvý apríl
1862 Černokňažník /kalendár a letopis)
1873 Juvelír

Próza
1836 Kocourkovo
1841 Bendeguz, Gyula Kolompos udn Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neusten Mode
Fraška
1874 Hrdá pýcha skrotla (vyšla po smrti v 3. zväzku jeho Dramatických spisov)

Tvorba - cirkevná tematika
1791 Geschichte der Generalsynoden beider evangelischen Konfessionen in Ungarn vom Jahre 1791 (Dejiny generálnych synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku od roku 1791; historická štúdia)
1841 Schreiben des Grafen Karl Zay, Generalalinspektors der evang. Kirchen und Schulen Augsb. Konf. In Ungarn, an die Prefoessoren zu Leutschau (List grófa Karola Zaya, generálneho dozorcu ev. a. v. cirkví a škôl v Uhorsku, profesorom v Levoči
1842 Zpěvník evanjelický aneb Písně duchovní staré i nové
1846 - 1847 Kázně nedělní a svátečné

Výber
1953 - 1954 Výber z diela v dvoch zväzkoch
Zobrané spisy
1871 - 1875 Dramatické spisy Jána Chalupky 1 – 5

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Kronika obce Oždany, spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS