o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Alexander Matuška / spisovatelia / novinári

Alexander Matuška PhDr., DrSc.
literárny vedec a kritik, esejista, publicista

* 26.02.1910 Vlkanová
01.04.1975 Bratislava
vzdelanie

1920 - 1928 gymnázium, Banská Bystrica
1928 - 1935 Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha (klasická filológia: latinčina - gréčtina, filozofia a moderné jazyky)
1934 doktorát filozofie
1964 hodnosť doktora vied

životopis

Alexander Matuška bol synom hospodárskeho správcu. Patrí k zakladajúcim osobnostiam modernej slovenskej literatúry, jeden z vrcholných predstaviteľov modernej literárnej kritiky a esejistiky na Slovensku v 20. storočí. Do literatúry vstúpil ako 20-ročný poslucháč filozofie v roku 1930 článkom Hra na fujaru a pokrok.
Literárnokritickú činnosť začal v roku 1930 v českých časopisoch Přítomnost, Legionářský týden a Slovenské hlasy v prílohe časopisu Národní osvobození. V 30. rokoch sa jeho meno zjavuje v DAV-e, neskôr písal do Tvorby, Živeny, Nového slova, Elánu, Kultúrneho života. V tlači uverejnil množstvo glos, rozhovorov, esejí, pričom zvýšenú pozornosť venoval dielu Ladislava Novomeského. Vystupoval proti malomeštiackemu filisterstvu a s tým súvisiacemu povrchnému vzťahu ku kultúre, proti frázovitému nacionalizmu, milujúcemu „veľké zjavy slovenskej minulosti“, proti rozkolísaniu slovenskej národnej povahy, nízkej intelektuálnej úrovni viacerých autorov i kritikov.
Okrem toho písal štúdie o ruských a francúzskych klasikoch. Literatúru chápal ako súčasť širšieho kontextu nielen ako súbor estetických, ale aj iných ideových a spoločensky dôležitých hodnôt. Na tejto báze si vybudoval vlastnú koncepciu literárnej kritiky. Jeho najvlastnejším žánrom sa stala esej.

Pôsobenie:

1935 - 1938 profesor na učiteľskom ústave, Levice
1938 - 1939 profesor na reálnom gymnáziu, Bratislava
1939 - 1941 v Michalovciach
1941 - 1944 profesor na učiteľskej akadémii, Banská Bystrica
1944 - 1945 zástupca vedúceho tlačového odboru pri SNR
1945 vedúci propagačného odboru na Povereníctve informácií
1945 - 1946 redaktor Národnej obrody
1947 - 1948 redaktor vydavateľstva Pravda
1949 - 1952 referent Povereníctva školstva
1953 - 1958 šéfredaktor Slovenských pohľadov
1959 - 1973 vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV
1968 - 1971 poslanec SNR a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
1973 Literárnovedný ústav SAV, Bratislava
1965 člen korešpondent SAV

Ocenenia:

1957 Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda
1964 nositeľ Radu práce
1969 titul národný umelec

tvorba

1934 Portréty slovenských spisovateľov
1946 Vajanský prozaik
1956 literárnokritické články v knihe Pre a proti
1946 Profily
1948 Štúrovci
1950 Nové profily
1953 Vavríny nevädnúce
1960 Medailóny
1967 Človek v slove
1971 Pripomienky a podĺžnosti
1973 O literatúre
monografie
1963 Človek proti skaze
1964 Rudolf Jašík
1970 Jozef Cíger Hronský

recenzie domácich autorov:

Plávku, Červeňa, Chrobáka, Gráfa, Gabaja, Švantnera

recenzie románov cudzích autorov:

Lagerlöfovej, Gudmundssona

Eseje a štúdie:

o Sládkovičovej Maríne, Jankovi Kráľovi, Štefánikovi, Dostojevskom, Nietzschem, Schopenhauerovi

Syntetické práce:

1956 Rozospievajme v našej poézii myšlienky a city nového človeka
1959 Od včerajška k dnešku

Edičná činnosť:

1953 - 1957 zredigoval 5 zväzkov Vybraných spisov Š. Krčméryho
spoluredigoval zborníky o jednotlivých osobnostiach slovenskej literatúry „v kritike a spomienkach“:
1955 Jesenský
1956 Tajovský
1957 Kukučín
1958 Timrava
1959 Jégé

články linky
  Alexander Matuška - Radikálny kritik s citlivou dušou

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 12.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  12.07.  Imrich Andrejčák
  12.07.  Miroslav Michalech
  12.07.  Ľubomír Závodný
  12.07.  Ivan Krasko
  12.07.  Ľudo Zúbek
  12.07.  Marián Kvasnička
  12.07.  Ivan Herčko
  13.07.  Nikoleta Stehlíková
  13.07.  László Köteles
  13.07.  Karol Kočík
  13.07.  Ján Hartel
  13.07.  Miloslava Zemková
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš

  Dnes má meniny
  Nina

  Zajtra má meniny
  Margita    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS