o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ilja Zeljenka / hudba

Ilja Zeljenka

Ilja Zeljenka
hudobný skladateľ

* 21.12.1932 Bratislava
13.07.2007
vzdelanie

popri gymnáziu študoval súkromne harmóniu a kontrapunkt u Jána Zimmera, klavír u Rudolfa Macudzińského
1951 – 1956 študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Jána Cikkera

životopis

V súčasnosti je v slobodnom povolaní
1996 vyučuje kompozíciu na VŠMU
1990 – 1991 predseda Slovenskej hudobnej únie a prezident Medzinárodného hudobného festivalu Melos Étos
1961 – 1968 dramaturg a lektor v Československom rozhlase
1957 – 1961 pôsobil ako dramaturg Slovenskej filharmónie

Ceny a vyznamenania:

1980 Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Symfónia č. 4 Baletná
2001 Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby - Musica slovaca
2001 Veľká cena SOZA za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre
2002 Cena ministra kultúry SR za celoživotnú tvorbu
2004 Krištáľové krídlo za celoživotné dielo

tvorba

Opera:

Bátoryčka (1994),TEXT Peter Maťo podľa Jonáša Záborského
Posledné dni Veľkej Moravy (1996),TEXT Peter Maťo, Paľo Smolík podľa Jonáša Záborského

Iné javiskové:

Syn človeka Slovenské pašie (1993)

Symfonický orchester:

Suita (1953)
Symfónia č. 1 (1953)
Dramatická ouvertura (1955)
Karikatúra (1956)
Revolučná predohra (1962)
Štruktúry (1964)
Meditácia (1969)
Variácie (1969)
Symfónia č. 3 (1972)
Svadba (1975)
Symfónia č. 4 Baletná (1978)
Epilóg (1979)
Ouvertura giocosa (1982)
Premeny lásky (1983)
Symfónia č. 5 (1985)
Hudba pre orchester (1987)
Zakliaty pohyb (1989)
Koncert pre orchester (1994)
Ouvertura festival (1997)
Symfónia č. 6 (1998)
Symfónia č. 8 (2001)
Symfonietta č. 3 (2001)
Symfónia č. 9 (2003)

Komorný orchester:

Symfónia č. 2 in C (1961)
Polymetrická hudba (Žalm) (1969)
Musica slovaca na ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova (1975) 6 ,ED. HF
Hudba pre Warchala (1987)
Symfonietta giocosa (1995)
Symfonietta pre komorný orchester (2000)

Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester:

Balada (1957) ,TEXT ľud.
Oświęcim (1959) ,TEXT M. Kováč
Hudba pre zbor a orchester (1965) ,TEXT bez textu
Spievať? (1974) ,TEXT Ján Botto
Dve svadobné piesne (1974) ,TEXT ľud.
Tri vianočné koledy (1974) ,TEXT ľud.
Slovo (1980) ,TEXT Miroslav Válek
Missa serena (1995) 35'
Psalmus 84 (1997) 13'
Symfónia č. 7 (1998) 35'
Benedictus est Dominus (1999) ,TEXT Biblia, Daniel 3, 52–56 15' ,ED. HF
Remedia Amoris (2000) ,TEXT Publius Ovidius Naso ,ED. HF

Zbor a orchester:

Zaklínadlá (1967) ,TEXT auor, lat.
Caela Hebe (1970)

Jeden sólový nástroj a orchester:

Koncert pre klavír a orchester č. 2
Klavírny koncert č. 1 (1966)
Elégia (1973) ,ED. HF
Concerto per violino solo ed archi (1974)
Musica per pianoforte ed archi (1975)
Klavírny koncert č. 2 (1981)
Rozhovory (1984)
Koncert (1989)
Concertino (1994)
Concerto grosso (1997
Concertino (1997) 22'
Mozartína (1998) 8'
Koncert (1998)
Koncert pre violončelo a komorný orchester (1999)
Concertino pre bicie a sláčikový orchester (1999) 14' ,ED. HF
Divertimento pre lesný roh a komorný sláčikový orchester (2001)

Dva sólové nástroje a orchester:

Dvojkoncert (1994)
Slovenské spevy (1998) 6'
Dvojkoncert pre organ, trúbku, sláčiky a bicie (1999) 25'

Tri sólové nástroje a orchester:

Koncert (1984)
Concertino (1988)

Inštrumentálne:

Komorná hudba (1972)

Sólový nástroj:

Tri monológy (1980) 11'
Tri skladby (1984) 6'
Tri kusy (1985) 11'
Poéma. Venované Milanovi Rúfusovi (1988) 10'
Hry pre jedného (1992) 25'
Monodráma. Venované pamiatke Tadeáša Salvu (1995) 11'
Polarity (1995) 10'
Kontrasty (1997) 12'
AFRO-DITA (1997) 10' ,ED. HF
Giocomobil (1997) 3'
Lesné jahody. Šesť skladieb pre akordeón (1998) 16'
Štyri miniatúry (1999) 5' 30''
Toccata (1999) 10' ,ED. HF
Prológ a Barbaro (1999) 10' ,ED. HF
Sonata – Elégia pre violu sólo (2000) 14'
Symetrie pre husle sólo (2001) ,ED. HF
Bagatelli per violino solo (2001) ,ED. HF
Sonata per violino solo (2002) ,ED. HF
Sonáta pre sólové violončelo venované Jánovi Slávikovi (2003)

Klavír a klavír 4-ručne:

Etudy č. 2
Na jeseň (1951)
Capriccio (1951)
Scherzo (1952)
Bagately (1954) 20'
Intermezzo (1954)
Karikatúra (1956)
Pastorále (1956)
Sonáta č. 1 (1957) 14'
Suita (1957)
Sedem kompozičných štúdií (1962)
Tri skladby (1965) 3'
Sonáta č. 2 (1974) 12'
Šesť aforizmov (1977)
Capriccio (1982) 5'
Sonáta č. 3 (1985) 10'
Toccata pamiatke J. S. Bacha (1986)
Malá suita (1988) 14'
Dve skladby (1988)
Päť etud (1988)
Album pre mladých klaviristov (1988)
Tri prelúdiá a fúgy (1989)
Sonáta č. 4 „17. november 1989“ (1989) 14'
Hry pre Biancu (1991) 11'
Tri skladby (1992)
Chvála rytmu (1993) 6'
31 klavírnych drobností pre deti (1993)
Päť detských skladieb (1994)
Šesť detských skladbičiek (1994)
Hallo, Mr. Finnisy (1995)
Sonatína (1997)
Hry pre Jordanku (1997)
Aforizmy (1997) 10'
32 invencií (1997) 30'
Fragment (1997) 7'
Toccata pre klavír štvorručne (1997)
12 prelúdií a fúg (1998) 40' ,ED. HF
7 klavírnych skladieb (1999)
Sonáta č. 5 (1999) 18' ,ED. HF
Sonáta č. 6 (1999) 14'
Sonáta č. 7 (1999) 15' ,ED. HF
Sonáta č. 8 (1999) 15'
Tri klavírne skladby pre ľavú ruku (1999) 7'
Tri prelúdiá (1999) 9'
Štyri klavírne skladby (1999) 12' ,ED. HF
Rozprávky o hudbe I. (1999) 17'
Rozprávky o hudbe II. (1999) 16'
Klavírne etudy II (1999) 12' ,ED. HF
Musica slovaca úprava pre klavír štvorručne (1999) ,ED. HF
Sonáta č. 9 (2000) 28'
Sonáta č. 10 (2000) 18'
Sonáta č. 11 (2000) 17'
Sonáta č. 1 pre klavír štvorručne (2001) 22'
Tri klavírne etudy (III). Lenke Dianovskej (2001)
Klavírne bagately II (2001)
Hry intervalov (2002) ,ED. HF
Sonáta č. 2 pre klavír štvorručne venovaná Klavírnemu duu Dezidera Kardoša (2002)
Sonáta č. 12 (2002)
Sonáta č. 15 (2003)
Sonáta č. 21- Otázky bez odpovedí (2004)

Organ:

Ligatúry pre organ (1965) 5'
Šesť štúdií (1976) 12' ,ED. HF
Reliéfy (1979) 10'
Listy priateľom (1984) 16'
Pulzácie (1992)
Toccata (1992)
Ostináto (1993) 9'
Prelúdiá a fúgy I., II., III. (1993) 15'
Hudba pre organ (1995) 33'
Helios-toccata (1995)
Sedem vianočných miniatúr (1996)
Malá organová hudba (1997) 8'

Dva nástroje:

Prelúdium a fúga (1973)
Tri skladby pre Nata Gabuniju (1978)
Husľové duetá (1981)
Hudba (1986)
Pastorále (1986)
Capriccio (1988)
Sonáta-balada (1988) ,ED. HF
Sonáta č. 1 (1992)
Fagotína (1993)
Mobília (1994)
Concertino (1995)
Marekánia (1995)
Flautové duettina (1996)
3 duetti B-Es-E (1997)
Sonatína (1998)
Sonáta (1998)
Americké capriccio (1998) 8'
Zwei Stücke für zwei Violoncelli (1999) 8' ,ED. HF
Duetá pre gitaru a akordeón (1999) 12'
Sonáta č. 2 (1999) ,ED. HF
Tri skladby (1999) 14' ,ED. HF
Sonatína pre flautu a klavír (2000) ,ED. HF
Dve skladby pre husle a klavír (2000) 7'
Malá hudba pre violu d’amore a klavír (2000) 7'
Tri skladby pre harmónium (akordeón) a klavír (2000) 12' ,ED. HF
Musica slovaca úprava pre husle a klavír (2000)
Sonáta č. 3 (2000) 13' ,ED. HF
Tri skladby pre flautu a bicie (2000) 10'
Prolog et allegro per clarinet in B e violoncello (2001)
Malá komorná hudba pre čembalo a cimbal (2001)
Sonáta pre flautu a klavír (2001)
Sonáta pre kontrabas a klavír (2002)

Dva klavíry:

Toccata (1994)

Tri nástroje:

Klavírne trio (1975)
Hudba (1985)
Dychové trio (1985)
Trio (1995) 18'
Klavírne trio č. 2 (1998) 18'
Sláčikové trio (2001)
Musica Slovaca úprava pre sláčikové trio (2001)
Trio (2001) 11' ,ED. HF
Sonata per 3 (2002) ,ED. HF

Štyri nástroje:

Kvarteto pre 4 klavírne hlasy polymetrické (1964)
Kvartetino semplice (1995)
Žobrácka pieseň (1997)
Posedenie v Daxe (1997) 3'
Prológ a humoreska (1997)
Sonatína per FIATI (2001)
Musica slovaca pre štyri violončelá (2003)

Sláčikové kvarteto:

Sláčikové kvarteto č. 1 (1963) 10' ,ED. Pa
Sláčikové kvarteto č. 2 (1976) 14' ,ED. O
Sláčikové kvarteto č. 3 (1979) 10'
Sláčikové kvarteto č. 4 (1986) 15'
Sláčikové kvarteto č. 5 (1988) 15'
Sláčikové kvarteto č. 7 pamiatke Beethovena (1992)
Kvartetino semplice (1995)
Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“ (1995) 13'
Sláčikové kvarteto č. 9 (1999) 16'
Sláčikové kvarteto č. 10 (2001) 18'
Musica slovaca úprava pre sláčikové kvarteto (2001) ,ED. HF

Päť nástrojov:

Klavírne kvinteto č. 1 (1953) 20'
Klavírne kvinteto č. 2 (1958) 9'
Musik für Leipziger Kammerviolen (1987)
Spomienka (1996)
Klavírne kvinteto č. 3 (1998) 22' ,ED. HF
Klavírne kvinteto č. 4 (1999) 14'
Deux morceaux pour TAL quintetto (2000) 10'
Klavírne kvinteto č. 5 s kontrabasom (2000) 23'

Dychové kvinteto:

Dychové kvinteto (1977)
Dychové kvinteto č. 2 (1993)
Dychové kvinteto č. 3 (1998)

Šesť nástrojov:

Hudba pre trúbky (6tr)

Osem nástrojov:

Okteto (1999) 12'

Vokálno - inštrumentálne:

Dunaju hlboký ,TEXT ľud.
Metamorphoses XV (1966) ,TEXT Ovidius
Dve uspávanky (1972) ,TEXT ľud.
Galgenlieder (1976) ,TEXT Christian Morgenstern
Tri uspávanky (1976)
Mutácie (1978)
K horám, slniečko, k horám (1979)
Rozmar (1983)
Musik für Morgenstern (1983) ,TEXT Christian Morgenstern
Aztécke piesne (1986) ,ED. HF
Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania“ (1988) ,TEXT R. Pandulová 20'
Sourire (1995) 11'
Aztécke piesne II (1997) 12'
Všetko má svoj čas (1999) ,TEXT Biblia, Kazateľ III 11'

Sólový hlas s klavírom:

Giocofónia (1997) 10'
Waka. Piesne na starú japonskú poéziu (1999) 12' ,ED. HF (klavírna úprava)

Zborové:

Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje (1968) (rev. 1980)

Miešaný zbor:

Intermezzá (1972)
5 miešaných zborov (1972)
Roztopaš (1972)
Tri madrigaly (1973)
Slovenské balady (1973)
Vajano (1974)
Tri bagately (1975)
Večer (1977) ,TEXT M. Válek
Hry a riekanky (1978)
Oráčske piesne (1983)
Lamentoso a Zborohra (1985)
Chvála spevu (1991)
Boh je môj pastier (2001) ,ED. HF

Ženský zbor:

Sonety Orfeovi pamiatke prof. Ladislava Záthureckého (2000) ,TEXT Reiner Maria Rilke 10'
Velena (2000) 7'

Detský zbor:

Čačky - hračky (1977)
Kde žijú vtáčiky (1980) ,TEXT M. Válek
Obrázky z prázdnin (1982)
Žart (1983)
Nežné deti novembra (1990)

Zbor a nástroje:

Hassleriana (1980)
Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (1980) ,TEXT Christian Morgenstern
Pieseň mladosti (1986) ,TEXT Bohdan Ihor Antonyč
Vokálna poéma (1988) ,TEXT Ján Botto
Cantate Domino (1994) ,TEXT Biblia, Žalm 99 8'
Fortuna (1994) 5'
Virtus (1995) 5'

Elektroakustické:

Štúdia 0,2 (1962)
Štúdia 0,3 (1962)
Polymetrická hudba (1992)
Polymetria II (1993)
Altamira II (1993)
Polymetria III (1995) 11'

Hudba k filmu:

Ring voľný RÉŽIA Vladislav Pavlovič
Pomsta starej dámy RÉŽIA K. Spišiak
krátkometrážny dokumentány film hore
Priehrštie vzdychov RÉŽIA J. Svoboda
Taký obyčajný deň RÉŽIA J. Svoboda
Mŕtve oči RÉŽIA Eduard Grečner
Drevorubači (1957) RÉŽIA Martin Slivka
Na vedľajšej koľaji (1957) RÉŽIA Martin Hollý
Tu kráčajú tragédie (1957) RÉŽIA Miroslav Horňák
Majster farby (1958) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Niekedy v novembri (1958) RÉŽIA Štefan Uher
Tak sme začínali (1958) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Leto v Západných Tatrách (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Na úsvite (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Peter Jilemnický (1959) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Premenená zem (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Interhelpo (1960) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Zbohom Péro (1960) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Poslovia svetla (1960) RÉŽIA Š. Köszeghi
Sezóna v Demänovej (1961) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Bratislava – Halle (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Čo videla kamera (1962) RÉŽIA Martin Slivka
Deň sv. Ladislava (1962) RÉŽIA Martin Horňák
Dukla (1962) RÉŽIA Maroš Černák
Hypnóza (1962) RÉŽIA Jozef Zachar
Slovenská stredoveká tabuľová maľba (1962) RÉŽIA Jozef Zachar
65 000 000 (1962) RÉŽIA Martin Horňák
4 600 km (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Žijú v budúcnosti svojho rodu (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Dáma v čiernom (1962) RÉŽIA Martin Horňák
Filmové kapitoly z dejín I.–IV. (1962) RÉŽIA M. Kubík
12 rozhnevaných predsedov (12 neúrodných rokov) (1963) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Chlapi z Gaderskej doliny (1963) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Ochranné pomôcky (1963) RÉŽIA K. Čalovka
Operácia X (1963) RÉŽIA Martin Horňák
Voda a práca (1963) RÉŽIA Martin Slivka
Vstupujeme do doby atómovej (1963) RÉŽIA Viktor Kubal
Každý týždeň sedem dní (1964) RÉŽIA Eduard Grečner
Duša kameňa (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Kto je bez viny (1964) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Láska-neláska (1964) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Muži vo výškach (1964) RÉŽIA Š. Kamenický
Nezabudnutá dedina (1964) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Také sme (1964) RÉŽIA Otakar Krivánek
Zotrvačnosť (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Štítnický objav (1964) RÉŽIA Vojtech Andreánsky
Koloman Sokol (1965) RÉŽIA Jozef Zachar
Kto nepracuje (1965) RÉŽIA Antonín Navrátil
Zlatý odkaz (1965) RÉŽIA M. Kubík
Maličká ríša (1965) RÉŽIA Antonín Navrátil
Dolina dvoch tvárí (1966) RÉŽIA P. Miškuv
Jeden z nás – človek (1966) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Premeny (1966) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Dvanásť storočí umenia (1967) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Mašinka (1967) RÉŽIA Karol Skřipský
Poklady Tutanchamónovej hrobky (1967) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Štyri dni Ľudovíta Čonku (1967) RÉŽIA Karol Skřipský
Metamorfóza vlákna (1968) RÉŽIA Martin Slivka
Odchádza človek (1968) RÉŽIA Martin Slivka
Spoveď (1968) RÉŽIA P. Sýkora
Bôle a nádeje (1969) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Lanzarotte (1969) RÉŽIA K. Skřipský
Obec plná vzdoru (1969) RÉŽIA Ladislav Kudelka
ABCD/Učiteľka (1969) RÉŽIA P. Sýkora
Roľníci (1969) RÉŽIA J. Pogran
Bratislavský Dóm sv. Martina (1970) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Bratislavský hrad (1970) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Maliar (1970) RÉŽIA I. Húščava
Národný umelec prof. K. Plicka (1970) RÉŽIA Martin Slivka
Nevera (1970) RÉŽIA P. Sýkora
Vyznavač snov (1970) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Galanda (1971) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Farebná sonáta (1972) RÉŽIA S. Strelinger
Ľudovít Fulla (1972) RÉŽIA Martin Slivka
Majster MS (1972) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Mária Rudavská (1973) RÉŽIA Martin Slivka
BIB (1975) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Spomienka na maliara (1976) RÉŽIA Martin Slivka
Albín Brunovský (1976) RÉŽIA Milan Milo
Labyrint sveta (1981) RÉŽIA Milan Milo

Strednometrážny hraný film:

Evička ide mestom (1958) RÉŽIA Dušan Kodaj

Dlhometrážny dokumentárny film:

Psychodráma (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Stretnutie (1965) RÉŽIA Vladimír Kubenko

Dlhometrážny hraný film:

Skaly a ľudia (1959) RÉŽIA Ján Lacko
My z deviatej A (1961) RÉŽIA Štefan Uher
Slnko v sieti (1962) RÉŽIA Štefan Uher
Kto si bez viny (1963) RÉŽIA Dimitrij Plichta
Nylonový mesiac (1965) RÉŽIA Eduard Grečner
Kryštál z Istanbulu (1966) RÉŽIA Vladislav Pavlovič
Panna zázračnica (1966) RÉŽIA Štefan Uher
Drak sa vracia (1967) RÉŽIA Eduard Grečner
Tri dcéry (1967) RÉŽIA Štefan Uher
Génius (1969) RÉŽIA Štefan Uher
Keby som mal pušku (1971) RÉŽIA Štefan Uher
Javor a Juliana (1972) RÉŽIA Štefan Uher
Dolina (1973) RÉŽIA Štefan Uher
Jano (1973) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Pozemský nepokoj (1992) RÉŽIA Eduard Grečner

Hraný televízny film [DTv]:

Kolíska (1964) RÉŽIA V. Korňák
Smrť Pavla Duchaja (1969) RÉŽIA E. Šinko
Brat (1970) RÉŽIA E. Šinko

články linky
  S Iljom Zeljenkom sa rozlúčili hudobníci a jeho priatelia
  Prezident SR vyjadril sústrasť manželke zosnulého skladateľa Ilju Zeljenku
  Slovenský rozhlas si uctí pamiatku Ilju Zeljenku
  Zomrel významný hudobný skladateľ Ilja Zeljenka

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Hudobné centrum


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS