o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 František Janíček / technika / funkcionári vedy a vzdelania

František Janíček

prof. Ing. František Janíček PhD.
prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

* 04.12.1954 Čadca
vzdelanie

1979-1984 Interná ašpirantúra v odbore Elektroenergetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
1974-1979 Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave
1970-1974 Stredná priemyselná škola v Handlovej
1961-1970 Základná deväťročná škola v Seredi

1979-2004 študijné a pracovné cesty do zahraničia

životopis

Profesor Janíček patrí k významným odborníkom v oblasti elektrických ochrán a vytvára podmienky pre aplikácie moderných systémov chránenia prvkov elektrizač­nej sústavy. V oblasti elektrických ochrán, elektrických staníc a na riešení problémov energetiky pracuje viac ako 20 rokov.

Priebeh zamestnaní:

1.2. 2000 - 2007 Dekan FEI STU
2007 - 2010 prorektor STU v Bratislave
2011 riaditeľ Ústavu elektroenergetiky FEI STU
1.6. 2012 zvolený do dozornej rady SEPS, a. s.
30. 9. 1999 Vymenovanie za profesora
1989 - 1999 Docent na KEE FEI STU
1987 - 1989 Odborný asistent na KEE EF SVŠT
1984 - 1987 Tajomník fakulty EF SVŠT a na tretinový úväzok odborný asistent na KEE
1979-1984 Asistent na KEE EF SVŠT

Pedagogické úspechy:

- vedúci diplomových prác cca 70 diplomantov a viac ako 30 záverečných prác v bakalárskom štúdiu
- školiteľ štyroch doktorandov (v súčasnosti vedie piatich doktorandov)
- školiteľ jedného kandidáta vied

Odborné aktivity v rámci fakulty:

od r. 1997 člen užšieho vedenia Spoločného pracoviska FEI STU a Slovenských elektrární, a. s.
1996 odborný garant medzinárodného kola ŠVOČ pre oblasť elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky konalo na FEI STU v Bratislave
od r. 1993 predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU Košice
1992 aktívne sa zapojil do prípravy a vytvorenia podmienok pre vstup SR do Svetovej energetickej rady (WEC) so sídlom v Londýne
1987-1990 predseda rady ŠVOČ na FEI STU, v oblasti ŠVOČ pracoval nepretržite do r. 1997
1990 člen štátnicových komisií v odbore Elektroenergetika a Jadrová energetika, v súčasnosti v odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo na FEI STU

- predseda Vedeckej rady FEI
- predseda (člen) komisií na ukončenie bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v
- odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
- zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ piatich projektov VEGA a viacerých vedecko-technických projektov
- člen mnohých programových výborov a garant vedeckých konferencií zameraných na elektroenergetiku a elektrotechniku

Funkcie mimo fakulty:

1994-2000 štatutárny zástupca Združenia EE
1994 spoluzakladateľ odborného časopisu EE pre elektrotechniku a energetiku

- spoluzakladateľ projektu INFELEN – informácie o elektroenergetike
- aktívna účasť na Svetových energetických kongresoch v Tokiu, Houstone a Sydney

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen Kolégia ministra hospodárstva SR
- člen Komisie pre reštrukturalizáciu a privatizáciu slovenskej energetiky
- podpredseda Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 26-34-9 Elektroenergetika
- spoluriešiteľ resp. oponent viacerých významných projektov, ako sú napr. Energetická koncepcia SR, Nadštandardná certifikácia energeticky úsporných spotrebičov a i.
- člen Vedeckej rady na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne,
spoluzakladateľ periodika EE – odborného časopisu pre elektrotechniku a energetiku, v súčasnosti člen jeho redakčnej rady
- predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU v Košiciach a na EF ŽU v Žiline
- člen odbornej komisie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

Ocenenia:

- čestný občan mesta Sereď
- Pamätná plaketa SAV
- bronzová medaila SVŠT

Navrhnutý na Čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

Je ženatý (manželka Beata) a má štyri deti (František, Michal, Beata, Martin)

tvorba

27 článkov v časopisoch,
55 príspevkov na medzinárodných a 29 na domácich konferenciách,
13 vysokoškolských učebníc a skrípt,
66 výskumných správ a štúdií
4 odborné monografie
- publikácie sú v desiatkach prípadov citované ďalšími autormi

Najvýznamnejšie publikácie:

2004 JANICEK,F., CHLADNÝ,V.,BELAŇ,A., ELESCHOVA,Ž.,: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Vydavateľstvo STU Bratislava, 385 s., monografia.
2004 JANICEK,F., SIMUNEK, P., FECKO, S., BREZA J., HANZEL A.: Electrical Power System Sustainability through Demand Side Management and Technology Fore­sight. 19th-World Energy Council. Sydney, WEC.
2004 JANÍČEK, F., BREZA, J., MURGAŠ, J., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Technolo­gické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky. In: Zborník medzinárodnej konferencie Riadenie v energetike – CPS 2004, STU FEI, Bratislava.
2001 BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., JANÍČEK, F.,VARGA, F.: Selected Problems of Tur­bogenerators Protection. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 216 –220.
2001 JANÍČEK, F., ARNOLD, A., GORTA, Z.: Elektrické stanice. Vydavateľstvo STU Bra­tislava, 286 s., monografia.
2001 JANÍČEK, F., MURÍN, J., LELÁK, J.: Load Conditions and Evaluation of the Rise Temperature in an Enclosed Conductor. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 210 –216.
2000 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., POHÁNKA, J.: Electric Protections for the Case of Loss or Failure of Excitation of Generators.In: Proceedings of the 4th Int. Conference on Control of Power Systems, Bratislava, pp. 242-247.
1998 FECKO, Š., JANÍČEK, F., ŠIMUNEK, P.: The Concept of Sustainability in the De­velopment of Electroenergetics. 17th Congress of the World Energy Council. Ho­uston, Texas USA, Pp. 87 – 102.
1998 FERENC, M., JANÍČEK, F., BELÁŇ, A.: Qualification of Electrical Equipment of NPP. In: Proceedings of the 12th International Conference Dielectric and Insula­ting Systems in Electrical Engineering. Bratislava, s. 66 - 69.
1997 FECKO, Š., JANÍČEK, F., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Electric Energy in Slo­vak Republic. Perspectives in Energy, volume 4, No. 1, pp. 47-55.
1996 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., KATUŠČÁK, J.: New Systems for Control of Protec­tions with Automatic Control System. Proceeding of the 2nd International Scienti­fic Conference on Control of Power System 96, STU Bratislava , pp. 11 - 15.
JANÍČEK, F., JASENEK, J., JURIŠICA, L., SMIEŠKO, V., SMOLA, A.: Transformácia systému štúdia na FEI STU v Bratislave v kontexte vývoja európskeho univerzitného vzdelávania. Bratislava, STU 2001. 161 s. ISBN 80-227-1585-9.

záujmy

záhrada, šport

články linky
  František Janíček: Kde sú hranice závislosti

 Staršie články o osobnosti >>
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská technická univerzita - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.02.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák
  25.02.  Ján Štrasser
  25.02.  Imrich Karvaš
  25.02.  Jozef Bendžala
  26.02.  Attila Komzsík
  26.02.  Alexander Matuška
  26.02.  Jozef Adamec

  Dnes má meniny
  Matej

  Zajtra má meniny
  Frederik/Frederika    za február 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS