o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter Danišovič / technika

Peter Danišovič

Dr. h. c. prof. Ing. Dr. techn Peter Danišovič
Prof. Danišovič stál pri zrode najvýznamnejších vodných diel na Slovensku.

* 01.06.1907 Boleráz
vzdelanie

1944 riadny profesor
1939 mimoriadny profesor SVŠT
1935 Dr. techn. ČVUT Praha
1932 Ing. ČVUT Praha

životopis

Svoje celoživotné dielo rozvíjal v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby s dôrazom na hydrotechnické problémy, konštrukcie a diela. Jeho vedeckovýskumná aktivita bola zameraná najmä na problémy vodohospodárskeho, energetického a stavebného využívania štrkonosných tokov s konkretizáciou na Dunaj a Váh a na štúdium regulačných stavieb na veľkých štrkonosných tokoch.
Presadzoval myšlienku energetického využitia Dunaja a zlepšenia plavebných podmienok na ňom.

1939 - 1947 pôsobil ako prednosta I. ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, neskôr ako prodekan a dekan Odboru inžinierskeho staviteľstva

Na SVŠT prednášal hydrauliku, hydrológiu, úpravy tokov a vodárenstvo pre poslucháčov inžinierskeho staviteľstva, vodné právo a vodné staviteľstvo pre študentov zememeračstva a lesníctva.
Bol zakladateľom vedného odboru hydrotechnika na Slovensku.

Spolu s prof. Bellom patrí k tvorcom vedeckých základov vodohospodárskej teórie i praxe a k tvorcom slovenskej školy odboru vodné hospodárstvo a vodné stavby. Dodnes patrí k vynikajúcim predstaviteľom vodohospodárskej praxe.

Pracoval v Hydroprojekte, neskôr v Hydroconsulte a bol autorom a spoluautorom mnohých štúdií a projektov na vodohospodárske diela.

Je pôvodcom myšlienky a spoluautorom projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji.

Od r. 1950 sa venoval plánovaniu, koordinácii a vyhodnocovaniu rozsiahleho prieskumu a výskumu prírodných podmienok v záujmovej oblasti, neskôr sa venoval vypracovaniu podrobných vedecko-technických a ekonomických analýz pre výber optimálneho variantu sústavy vodných diel a expertnej činnosti v Dunajskej komisii. Vytvoril potrebnú vedeckú dokumentáciu o sústave vodných diel.

Zrealizovaná časť vodného diela Gabčíkovo - Čunovo získala titul Stavba 20. storočia v kategórii vodohospodárske stavby.

Prof. Danišovič sa významnou mierou pričinil o prípravu prvej vysokoškolsky vzdelanej vodohospodárskej generácie na Slovensku a položil tak vedecké základy rezortu vodného hospodárstva.


Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
- člen skúšobných komisií pri obhajobách diplomových prác ale aj ako
vedúci diplomových prác
- externe prednášal vybrané state niektorých predmetov
- vedecké kolégium SAV
- vedecké kolégium ČSAV

Ocenenia:

2006 Zlatá medaila Matice slovenskej za prínos v oblasti aplikácie dlhoročného vodohospodárskeho výskumu, vedúceho k výstavbe Vodného diela Gabčíkovo

2003 plaketa akademika Bellu za celoživotné dielo a významný príspevok k rozvoju Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Ďakovný list rektora STU za prácu, ktorú vykonal pre rozvoj a zviditeľnenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

tvorba

Prof. Danišovič je autorom mnohých originálnych myšlienok, ktoré pozitívne ovplyvnili rozvoj teoretických poznatkov vo vodnom hospodárstve a najmä v hydrotechnike.

Získané poznatky z vedeckej práce boli publikované vo viac ako 80 vedeckých, odborných a popularizačných článkoch a publikáciách, boli mnohokrát využité pre konkrétne riešenia a návrhy vodohospodárskych zásahov a pri príprave vodných diel na Dunaji a Váhu.

články linky
  Peter Danišovič: Stále snívam o Nagymarosi
  Peter Danišovič: Staviteľ storočia

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Foto: web.svf.stuba.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS