o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Štefan Osuský / politici minulosti

Štefan Osuský

JUDr. Štefan Osuský
politik, právnik, diplomat, pedagóg, publicista

* 31.03.1889 Brezová pod Bradlom
27.09.1973 Herndo­n (USA)
vzdelanie

Vzdelanostný základ dostal na bre­zovskej evanjelickej škole, ktorý chcel rozvíjať na bra­tislavskom lýceu. Nebolo mu to umožnené, lebo sa vysťahoval do USA.
1906 - 1910 štúdium teológie, Springfield
1910 - 1913 štúdium filozofie, Springfield
1913 - 1915 štúdium práva, Chicago
1916 získal doktorát

životopis

Pochádzal z chudobnej garbiarskej rodiny, ktorá nemohla svojim trom de­ťom dať hmotný blahobyt, ale vštepovala im poklady ducha, z ktorých národný cit a vedomie boli na najvyššom mieste. Aj vďaka tomu sa stal výnimočnou osob­nosťou v európskej i svetovej politike. Mal vrodený diplomatický talent umoc­nený vzdelaním, inteligentné a kultivo­vané vystupovanie. Jeho víziou bola zjednotená Európa, Európa bez vojen, demokratická a slobodná.

Patril k najskúsenejším a najinformova­nejším československým diplomatom, udržiavajúcim blízke kontakty s domá­cimi a zahraničnými politickými špička­mi. Počas pôsobenia v Paríži sa odmietol podrobiť nátlaku Ber­lína, nerezignoval na post vyslanca a udr­žal úrad v činnosti. Ba navyše, po abdi­kácii a odchode Beneša do zahraničia, rozvinul úspešné diplomatické úsilie.

Spolu s francúzsko-slovenským generálom Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom, ktorý sa neskôr stal prezidentom, pripravovali v Paríži rozbitie zastaranej monarchie a na jej troskách založenie Československej republiky.

V roku 1919 sa zúčastnil ako generálny tajomník československej delegácie na mierovej kon­ferencii v Paríži. Uvedomoval si, že pre rodiace sa Československo bolo životne dôležité stabilizovať a zakotviť štát v rámci vznikajúcej mapy novej Európy v súlade s po­stojom víťazných mocností. Spolu s Benešom (ministrom zahraničných vecí) podpísali 4. júna 1920 Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Československej republiky. Štefan Osuský vtedy povedal: "Keď som o trištvrte na päť dňa 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno 'Trianon’ napísal svoje meno, vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa. A také vyúčtovanie je večné."

Výrazne sa angažoval v prospech rozvoja vzájomných francúzsko-slovenských vzťahov a v medzivojnovom období bol výnimočným veľvyslancom. Francúzsko sa stalo centrom česko­slovenského zahraničného protifašistic­kého odboja v Európe. S premiérom Edoardom Daladierom podpísal 2. októbra 1939 významný dokument - Zmluvu o obnovení česko­slovenskej armády vo Francúzsku. Na základe nezhôd s Benešom sa v roku 1943 stiahol do úzadia. Prednášal dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde. Do Ameriky sa ­mohol vrátiť až na jeseň 1945. Aj tu prednášal na univerzite Colgate v Ha­miltone. Po februári 1948 sa aktívne za­pojil do práce v exile. Odvtedy už Československo nenavštívil, ale jeho vývoj naďalej pozorne sledoval a komen­toval. Okrem politickej a pedagogickej práce sa prezentoval aj ako publicista ­–politológ.

Pracoval aj v novovznik­nutej medzinárodnej organizácii - Spo­ločnosti národov. Stal sa predsedom jej Kontrolnej komisie, v ktorej pracoval štrnásť rokov.

Pôsobenie:

Od 1906 žil v USA
1915 ako funkcionár slovenských krajanských spolkov sa zapojil do česko-slovenského zahraničného odboja
1916 Slovenská liga ho vyslala do Európy, aby v zmysle Clevelandskej dohody spolupracoval v boji za národné oslobodenie; spolupracovník Národnej rady československej
1917 - 1918 riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie (Bureau de la presse tchecoslovaque, Ženeva
8. - 10. 4. 1918 spolu s M. R. Štefánikom sa zúčastnil na Kongrese utláčaných národov v Ríme, ktorý sa vyslovil za rozbitie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie národných štátov
1918 - 1920 čs. vyslanec vo Veľkej Británii
1921 - 1932 zastupoval československý štát v Reparačnej komisii; pracoval v Delimitačnej ko­misii, ktorá mala stanoviť nové európske hranice
1921 - 1939 čs. vyslanec v Paríži; generálny sekretár čs. delegácie na parížskej mierovej konferencii; splnomocnený delegát ČSR na rokovaní o trianonskej mierovej zmluve; zástupca ČSR, Poľska, Grécka, Juhoslávie a Rumunska v reparačnej komisii Spoločnosti národov; jeden zo spolutvorcov Malej dohody; funkcionár Spoločnosti národov; mobilizoval čs. armádu vo Francúzsku (2 pešie pluky a 1000 letcov)
1922 - 1939 vystúpil za ČSR na rôznych medzi­národných konferenciách v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Ho­landsku, vo Veľkej Británii a pod.
1939 spolu s premiérom Edoardom Daladierom podpísal 2. októbra Zmluvu o obnovení česko­slovenskej armády vo Francúzsku
1939 - 1940 člen Čs. národného výboru v Paríži
Od 1939 mal sústavné rozpory s Benešom v otázke zahraničnej politiky, organizácie čs. zahraničného odboja, povojnového usporiadania republiky a najmä v riešení slovenskej otázky
1940 - 1942 minister emigrantskej vlády a člen Štátnej rady v Londýne
1941 v Bratislave v neprítomnosti odsúdený na doživotie za organizovanie odboja proti Nemecku
1942 odvolaný z funkcií
1943 - 1945 prednášal dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde
Od 1945 žil v USA; spolupracoval s niektorými buržoáznymi emigrantskými organizáciami v boji proti socialistickému Československu
1945 - 1948 prednášal na univerzite Colgate v Ha­miltone
1948 aktívne sa zapojil do práce v exile

Zásluhy:

 • Radí sa medzi zakladateľov Spoločnosti národov, predchodkyne OSN.
 • Zohral kľúčovú úlohu pri zrode a podpise Trianonskej dohody 4. 6. 1920 a Malej dohody.

  Ocenenia:

  2001 Rad bieleho dvojkríža II. trieda, in memoriam

  Pocty:

  1999 pamätník na námestí M. R. Štefánika, vedľa pamätníka Jána Papánka (autor akademický sochár Ján Hoffstädter) v Brezovej pod Bradlom
 • bibliografia

  Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 - 1940. In: Milan Hodža - štátnik a politik. Zborník, Bratislava VEDA 2002, Ústav politických vied SAV, str. 301-318.

  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1980; Michálek Slavomír: Diplomat Štefan Osuský, Bratislava, VEDA 1999, 1. vydanie; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 13.06.2024

    Narodeniny/výročie  
    13.06.  Zita Pleštinská
    13.06.  Juraj Migaš
    13.06.  Pavel Hrmo
    13.06.  Ladislav Veliačik
    13.06.  Monika Vrzgulová
    13.06.  Jana Dukátová
    14.06.  Zuzana Smatanová
    14.06.  Pavol Palkovič
    14.06.  Emília Došeková
    14.06.  Vladimír Rusko
    14.06.  Pavol Polanský
    15.06.  Ivan Varga
    15.06.  Ján Azud
    15.06.  Eduard Pittich
    15.06.  Ivan Sokol
    15.06.  Ladislav Troják

    Dnes má meniny
    Anton

    Zajtra má meniny
    Vasil      za jún 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS