o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Švec / medicína / funkcionári vedy a vzdelania

Juraj Švec

prof. MUDr. Juraj Švec DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 16.01.1938 Bratislava
vzdelanie

1984 DrSc.
1969 CSc.
1961-1966 LF UK v Bratislave (MUDr.)
1955 gymnázium v Bratislave

Študijné pobyty:
Rakúsko, SRN, Anglicko, Holandsko, USA, Taliansko

Medzinárodné štipendiá: Eleanor Roosewelt International Cancer Fellowship, Yamagiwa-Yoshida International Cancer Fellowship, ICRETT, A. von Humboldt Stiftung, Queen Willhelmina Research Fellowship, DAAG Stiftung

životopis

Priebeh zamestnaní:

od r. 1994 poslanec NR SR
1990-1991 prorektor UK
1991-1997 rektor UK
1985-1988 externý vedúci laboratória molekulárnej biológie nádorov Ústavu experimentálnej onkológie SAV
od r. 1998 prednosta Onkologickej kliniky LF UK
1992-1996 riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV
1990-1997 prednosta Onkologického ústavu LF UK
od r. 1987 profesor onkológie LF UK
1981-1990 vedúci Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK
1980-1987 docent Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK pre odbor onkológia
od r. 1980 prednosta Onkologického ústavu SAV
1970-1980 asistent Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave
1962-1970 asistent Katedry rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave
1961-1962 sekundárny lekár Liečebne TBC vo Vyšných Hágoch

Lekár - onkológ, vysokoškolský pedagóg, politik. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá problematikou klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese. Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na onkologických pracoviskách v zahraničí (u prof. Wackera vo Frankfurte nad Mohanom, prof. Mühlbocka v Holandskom ústave pre výskum rakoviny a i.). Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Komisie SR pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác z rádiológie, predseda Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, čestný riaditeľ centra Európskych štúdií Univerzity Komenského, člen Europian Association for Cancer Research (EACR), člen Medzinárodnej únie pre boj proti rakovine (Union Internationale contre le Cancer - UICC), člen Association of UICC Fellows, člen výkonného výboru Organization of European Cancer Institutes (OEIC), člen predsedníctva International Association for Breast Cancer Research, člen komisie pre postgraduálnu výučbu onkológie International Agency Against Cancer, člen Výkonného výboru Medzinárodnej asociácie pre výskum a liečbu nádorov prsníka v Denveri, člen Výkonného výboru Medzinárodnej asociácie pre výskum rakoviny (USA), člen výboru Organizácie európskych onkologických centier Európskej asociácie pre výskum rakoviny, člen Edukačnej komisie Medzinárodnej únie proti rakovine (Švajčiarsko), člen výkonného výboru Organizácie Európskych onkologických centier v Ženeve, člen Európskej asociácie pre výskum rakoviny v Anglicku, člen Európskej onkologickej spoločnosti v Birminghame, člen Komisie vlády SSR pre boj proti rakovine, člen Slovenskej onkologickej spoločnosti, člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, člen Slovenskej rádiologickej spoločnosti, člen Komisie expertov RVHP pre problém Zhubné novotvary, člen Komisie ČR pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z odboru onkológia, člen komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských prác z odboru onkológia, člen Československej Fulbrightovej komisie pri Veľvyslanectve USA v Prahe, člen komisie pre univerzitné problémy (CC-PP), člen European Commission Against Rasism and Intolerance (ECRI) Council of Europe, Legislative Reform Programme (LRP) Council of Europe, Reserch Committee, Council of Europe, Strasbourg, Legislative Reform of Higher Education, Council of Europe, Strasbourg, Higher Education Experts Committee, Directorate Generale 22, člen Klubu európskych rektorov, člen Európskej rektorskej konferencie, člen Konferencie rektorov podunajskej nížiny, člen Stálej komisie Rady Európy pre vysoké školstvo a vedu v Strasbourgu, člen Stálej komisie Rady Európy pre legislatívnu reformu vysokého školstva v Európe, člen Stálej komisie Rady Európy pre vysoké školstvo, čestný člen New York Akademy of Sciences, externý poradca Kancelárie prezidenta republiky pre vedu a školstvo, zástupca SR vo Výkonnom výbore Komisie Rady Európy pre vysoké školy, vedu a techniku, zástupca SR v Komisii expertov Rady Európy pre legislatívnu reformu vysokých škôl, zástupca SR v Európskej komisii pri rade Európy pre humanizmus a toleranciu, zástupca SR v Edukačnej komisii OECD v Paríži.

Vyznamenania

Cena Ministerstva školstva SSR za rok 1987
Pamätná medaila pápeža Jána Pavla II. z príležitosti audiencie vo Vatikáne
Zlatá medaila pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR
Zlatá medaila rady Európy
Pamätná zlatá medaila UK
Zlatá medaila Cornell University, Ithace, City University, Seattle, University Ottawa, University Utrecht, University Trieste, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, Ain Shams University, Al-Assune, The zinman College of Physical Education , Jerusalem, University Groningen, Eötvös Loránd University, Budapest, Universitas Complutense di Madrid, Masarykova Univerzita v Brne

tvorba

Výber:

1993 Krčméry, V., Špánik, S., Mardiak, J., Švec, J., et al.: Ofloxacin plus Amoxycilinclavulanate, Ceftriaxone plus Netilmycine and Cipro plus Vancomycine in mild to moderate Neutropenia in Treatment of CAP. In: J. Chemotherapy, 5: 310-312
1992 Švec, J., Rosen, H. R. , Reinerová , M., Stierer, M.: Correlation of expression of placental isoferritin (PLF) and rate of proliferation in breast cancer cell lines MCF – 7 and T47-D. In: J. Tumor Marker Oncol., 7: 98-112
1992 Rosen, H., Moroz, C., Reiner, A., Stierer, M., Švec, J., Reinerová M., Schemper, M., Jakesz, R.: Expression of P 43 in breast cancer tissue, correlation with prognostic parameters. In: Cancer Letters, 67: 35-45
1991 Krčméry, V., Trupl, J., Koza, I., Švec, J., Korec,S.: Jednorázové podávanie aminoglykozidov v onkológii. In: Lekársky obzor, 40, 940-943
1989 Vnútorné lekárstvo (spoluautor)
1989 Švec, J., Marchetti, A., Squartini, F.: Human breast cancer cell proteins reactive with antibodies directed against major envelope glykoproteins of the mouse mammary tumor virus. In: J. Tumor Market Oncol., 4: 425-433
1988 Švec, J.: Veselovská, Z., Keszeghová, V., Matoška, J., Marchetti, A., Squartini, F.: Biological and imunological properties of the HMB-2 human melanoma cell line. Neoplasma, 35: 665-681
1985 Švec, J.: Proviral Unit II of endogenous MMTV is selectively amplified and expressed in C57B1/10 mouse mammary tumors induced by non-viral carcinogens. J. Cancer Res. Clin. Oncol., 110: 25-34
1985 Onkologická propodeutika
1982 Hormón-responzívny genóm vírusu myšieho mammárneho karcinómu (doktorská dizertačná práca)
1981 Švec, J., Halčák, L., Švec, P., Thurzo, V.: Role of natural prostaglandis in the control of MuMTV genome expression. J. Cancer Res. Clin. Oncol., 101: 3-15
1981 Švec, J., Matoška, J., Keszeghovuá, V., Thurzo, V.: Organization of proviral DNA and structural proteins of hormonally stimulated C57B1/10-strain -associated mouse mammary tumor virus. Neoplasma, 28: 633-645
1979 Švec, J.: Hormone-responsive genese of the mouse mammary tumor virus. Czechosl. Med., 26: 539-552
1977 Švec, J., Links, J.: Mouse mammary tumor virus (MMTV) production stimulated by hormones and polyamines in cells grown in semi-synthetic in vitro conditions. Internat. J. Cancer 19: 249-265
1976 Švec, J., Hlavayová, E.: Growth characteristics and tumori genesis of long-term cultures of the rat RBA myleogenous leukemia. Neoplasma, 23: 607-616
1975 Hlavay, E., Švec, J., Švec, F.: Viruses harboured in blasts of rat myelogenous leukemia (RBA-Le) inducedd sarcoma in chickeen and Rauscher leukemia in mice. In: Neoplasma 22, 607-618
1974 Švec, J., Švec, P.: On the mechanism of interferon induction by polynucleotidos. Supressive effect of poly (rI).poly (rC) on the liberation of histamine by polycations. In: Archiv f. ges. Virusforsch. 44: 307-319
1974, 1976 Úvod do onkológie I.-II. (spoluautor)
1972 Švec, J., Novotná, L., Thurzo, V.: Toward control of tumor and virus growth by helical RNA. I. Effect of poly I:C on tumor trnasplantation resistance in animalis bearing tumors of viral and non – viral origin. In: Neoplasma 19: 447-460
1970 Svec, J., Sauermann, G.: Lack of correlation between the carcinostatic effect and the inhibition of glycolisis saused by tris –(chlorethyl) – amine. In: Chemoterapy (Basel) 15: 12-25
1969 Interakcia vtáčích retrovírusov s heterológnou bunkou cicavcov (kandidátska dizertačná práca)
1969 Wacker, A., Singh,A., Švec, J., Lodemann, E.: Einfluss der Kettenläge von Oligonukleotiden auf die Interferon – Induktion. In: Naturwissenschaften 56: 638-640
1968 Švec, J., Hlavayová E., Švec, F.: Release of virus infectious for chickens by RBI rat sarcoma in tissueculture and by its ascites form into the ascitis fluid. In: J. National Cancer Inst. 41: 859-872
1964 Švec, J., Hupka, S.: The action of some cytostatics on the hexosey monophosphate shunt and glycolysis in experimental rat tumors. In: Biochem. Pharmacol. 13: 1663-1672

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Juraj Švec - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS