o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ladislav Melioris / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ladislav Melioris

prof. RNDr. Ladislav Melioris DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 20.08.1934 Trnava
06.10.2007 Bratislava
vzdelanie

1982 DrSc.
1964 CSc.
1966 RNDr. na PRIF UK v Bratislave
1958 FGGV UK
1953 Gymnázium v Trnave

životopis

Priebeh zamestnaní:

1986-1995 profesor Katedry podzemných vôd PRIF UK
1973/74-1975/76 prodekan PRIF UK
1980/81-1982/83 dekan PRIF UK
1983/84-1984/85 prorektor UK
1985/86-1990 rektor UK (od 1.9.1985 do 15.1.1990)
1981-1986, 1995 doteraz profesor hydrogeológie Katedry hydrogeológie PRIF UK
1981 doteraz profesor hydrogeológie PRIF UK
1977-1981 vedúci Katedry hydrogeológie PRIF UK
1977-1981 docent hydrogeológie PRIF UK
1972-1977 docent Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie PRIF UK
1966-1968 expertízny prednáškový pobyt na Universidad de Oriente v Santiago de Cuba
1962-1972 odborný ašpirant Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie PRIF UK
1961-1964 interný ašpirant Katedry hydrogeológie Moskovského geologicko-prieskumného inštitútu
1958-1961 asistent Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie PRIF UK

Popredný predstaviteľ slovenskej vedy o podzemnej vode– hydrogeológie, zakladateľ Katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Žiak prof. A. M. Ovčinnikova, zakladateľa modernej hydrogeológie na Slovensku. Jeho vedeckovýskumná činnosť sa realizovala v dvoch sférach. Časť svojho vedeckého potenciálu venoval analýze a rozpracovaniu metodiky výskumu a prieskumu hydrogeologických pomerov a režimu puklinových podzemných vôd kryštalinika horských oblastí (Západné a Vysoké Tatry). Rozhodujúcou oblasťou jeho vedeckého záujmu boli a sú minerálne a termálne vody. Výsledky jeho prác predstavujú prínos k riešeniu genézy a režimu minerálnych vôd, ich optimálnej exploatácii a ochrane (napr. komplexné riešenie genézy, využívania a ochrany minerálnych vôd v Kalinčiakove, Santovke, Dudinciach a Slatine). Počas prednáškového pobytu na Universidad de Oriente v Santiago de Cuba napísal v španielskom jazyku prvú učebnicu všeobecnej hydrogeológie na Kube.
Výsledky svojej práce a úroveň slovenskej hydrogeológie prezentoval na desiatkach vedeckých konferencií, sympózií. V zahraničí prednášal v Sofii, Krynici, Granade, Moskve, Vilniuse, Madride, Kyjeve, Monterrey, Pekine, Irbide, Washingtone, Pittsburgu, Nikózii, Ponteverde a i.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Komisie pre obhajobu doktorandských dizertácií vo vednom odbore hydrogeológia, predseda Redakčnej rady odborného časopisu Podzemná voda, prezident Slovenského národného komitétu IAH, prezident Československého národného geologického komitétu, člen vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, rady programu ČSAV, člen poradného zboru pre geologické činnosti v zahraničí pri ČGÚ a SGÚ, člen Komisie pre klasifikáciu zásob podzemných vôd pri Federálnej vláde ČSSR, člen Komisie odborníkov MZ SSR pre kúpele Piešťany a Nimnicu, člen Československej Spoločnosti pre geológiu a mineralógiu Slovenskej asociácie hydrogeológov medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH) a člen jej pracovnej skupiny pre minerálne a termálne vody, člen Československého národného geologického komitétu, koordinátor hlavných úloh ŠPZV z vedného odboru hydrogeológia.

Vyznamenania:

2000 Za rozvoj geológie a ústavu pri 60. výročí založenia
1994 Zlatá medaila Univerzity Komenského
1989 Pamätná medaila Univerzity Komenského
1989 Plaketa mesta Bratislavy
1989 Za zásluhy o výstavbu
1987 Die Thomasius – Medaile der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
1987 Strieborná plaketa D. Štúra SAV za prínos k rozvoju prírodných vied
1984 Pamätná medaila Jonáša Bohumila Guota
1984 Za vynikajúcu prácu
1980 Zlatá medaila PRIF UK

tvorba

Je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých a odborných článkov a 3 monografií.

2000 Geol. Surw. Of Slovak Rep. Bratislava; Mineral and thermal waters of the Ipelská Pahorkatina hillyland. Environmental Geology. Vol. 39, Num. 5, s. 448-462
1999 Franko, O.–Melioris, L. : Conditions for formations and extension of mineral and thermal waters in the Western Carpathians. Slovak geol. Mag. vol 5, No. 1-2, s.93-108
1999 Espoo; Hanzel, V., Melioris, L., Martoň, J. : Groundwater of Slovakia and its use. Slovak Geological Magazine. Vol. 5, No 1-2. Geological Survey of Slovak Rep. Bratislava, s. 5-14
1996 Trace and Side Elements in Mineral Waters of Slovakia. Report. CMTW IAH Encl. , 10 a 16 s.
1995 Šindler, M., Hanzel, V., Kullman, E., Melioris L. : Groundwater Resources of Slovakia: their Use and Protection. Mem. of the XXVIth Congress of the IAH. Edmonton, 4 ss.
1994 Interpretation de Curvas de recesion y de Agotamiento, aplicacion a los Carpatos Occidentales. Rev. Hidrogeológia. No 10 Granada , s. 1-12
1993 Hyánková, K. – Melioris, L. : The unusal chemism of Minerals Waters at Dudince. Geologica Carpathica, Nr. 44,2. Bratislava, s.123-131
1991 Hydrogeológia – výskum a prax (spoluautor)
1986 Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu (spoluator)
1989Condicions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians. Abstracts Vol. 3, 28th IGC Washington
1985 Melioris, L.– Kraus, I., : New Aspect on Chemical Composition of Groundwater in Relation to Weathering Processes: The Cristalline Complex of the Western Carpathians. Acta Geologica et Geographica Univ. Com. Ser. Geologica. SPN Bratislava, s. 7-29
1982 Úvod do inžinierskej geológie a hydrogeológie (spoluautor)
1983 Babčan, J., Hovorka,D., Melioris, L., Streško, V., Ševc, J. :The study of selected systems “Rock-Water” at lov temperatures /4-5 °C/. Geol. Zbor. Geologica Carpathica, 34,1, Bratislava, s. 87-101
1980 Hydrogeology and Hydrogeochemistry of the Crystalline massives of the West Carpathians. Mat. XI. Kongresu KBGA. Kiev , 97-108
Estimation of Optimum Mineral-Water Utilization in Santovka. Memoires vol. XV. 1979 Methods for Evaluation of Ground-Water Recources. Congress of Vilnius. Moscow, s. 57-61
1978 Melioris, L. –Ťavoda, O. : Influence of Underground engineering works on Hydrogeological conditions of the Suburban areas. SIAMOS. Granada, s. 207-218
1978 Fidelli, I. F. – Melioris, L. K probleme ocenki podzemnogo stoka v gorno-skladčatych oblasťjach. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. Geologija. No. 2 Moskva, s. 89-99
1978 Hydrogeochémia
1974 Metódy hydrogeologického výskumu I.-II. (spoluautor)
1974 Böhm, V., Melioris, L., Mucha, I,:Trebovanija k gidrogeologičeskim kartam točki zrenija ochrany žiznennoj sredy. Proc. Of the xth Congress KBGA. Bratislava, s. 5-9
1972 Factors Influencing the Hydrogeological conditions in the Western Tatra Mountains. Geol, Zbor. Geologica Carpathica XXIII, 1. Bratislava, SAV s. 3-14
1972 Metódy a metodika hydrogeologického prieskumu
1971 Obsah Li, Sr, Fe, Al, B vo vodách niektorých minerálnych prameňov v oblasti vysokých Tatier (spoluautor)
1970 Hydrogeologické pomery Západných Tatier
1970 Historique des sources minérales á Starý Smokovec
1970 Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Západných Tatrách (spoluautor)
1969 Minerálne a termálne vody “Levickej žriedelnej línie” (spoluautor)
1968 Minerálne a termálne vody v Kalinčiakove, Santovke, Malinovci, Dudinciach a Slatine (spoluautor)
1968 Nové poznatky o hydrogeológii Západných Tatier
1968 Hidrogeologia I. II.
1965 Franko, O.– Melioris, L. : Problematik der genese des CO2 der Mineralwässer der Westkarpaten. Carpatho-Balcan Geological Association, VII. Congres Sofia. Reports, Part V., s. 23-27.)
1966 Des erifacion de las aquas minerales de Cuba
1965 Hydrogeologické pomery rajónu kaukazských minerálnych vôd

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Ladislav Melioris - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS