o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Michal Topoľský / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Michal Topoľský

prof. PhDr. Michal Topoľský
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 06.04.1906 Petrovec (Juhoslávia)
10/1991 Bratislava
vzdelanie

1934 FIF UK v Prahe (PhDr.)
1927 - 1931 FIF UK v Prahe
1926 Mužské štátne gymnázium v Novom Sade

životopis

Priebeh zamestnaní:

1956/1957 (LS), 1957/1958 dekan Fakulty prírodných vied VŠP
1955/1956, 1956/1957 (ZS) prorektor VŠP
1953/1954, 1954/1955 dekan FSV VŠP
1949/1950 dekan PDF SU
1971 - 1974 prorektor UK
1959/1960 - 1962/1963 rektor UK(do 31. 8. 1963)
1977 - 1981 profesor (dôchodca) ÚML UK
1977 penzionovaný
1970 - 1977 vedúci Oddelenia marxistickej filozofie ÚML UK
1970 - 1977 profesor filozofie Ústavu marxizmu-leninizmu UK
1967 - 1970 vedúci Katedry filozofie a metodológie vied LF UK
1959 - 1967 vedúci Katedry dialektického a historického materializmu LF UK
1959 - 1970 profesor filozofie LF UK v Bratislave
1958 - 1959 námestník povereníka školstva a kultúry pre školský úsek
1953 - 1958 vedúci Katedry ZML Rektorátu VŠP
1953 - 1958 riadny profesor filozofie Fakulty spoločenských vied VŠP v Bratislave
1952 - 1953 externý vedúci Kabinetu základov marxizmu-leninizmu PDF SU
1948 - 1953 riaditeľ Filozofického ústavu PDF SU
1951 - 1953 externý člen Katedry ML pri SU
1947 - 1953 mimoriadny profesor filozofie PDF SU
1946 - 1947 vedúci školskej komisie Povereníctva školstva a kultúry
1942 - 1943 redaktor denníka Slovenská Jednota v Budapešti
1941 - 1942 väznený v Juhoslávii za protifašistickú činnosť
1931 - 1941, 1944 - 1946 stredoškolský profesor na Slovenskom gymnáziu v Petrovci

Filozof, vysokoškolský pedagóg. Vo svojich prácach sa orientoval predovšetkým na riešenie problému vzťahu objektu a subjektu vo všeobecnej filozofickej rovine a na otázky súvisiace s ich vzájomným pôsobením v procese vedeckého poznania. Osobitnú pozornosť venoval analýze času a nárokom konkrétneho historizmu a riešeniu aktuálnych spoločenských problémov. Bol jedným z iniciátorov a realizátorov zavádzania marxizmu-leninizmu do učebného plánu vysokých škôl. Vychoval rad odborníkov, medzi jeho žiakov patrí aj prof. J. Kvasnička. Popri vedeckej a vysokoškolskej pedagogickej činnosti bol aktívnym prednášateľom a examinátorom na rôznych doškoľovacích kurzoch a postgraduálnych školeniach.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Slovenskej filozofickej spoločnosti pri SAV, predseda slovenského výboru Československej spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov, predseda Slovenskej spoločnosti pre šírenie vedeckých a spoločenských poznatkov, predseda školskej komisie ÚV KSČ, redaktor časopisu Nové slovo, člen Akčného výboru na vysokých školách, člen učiteľského zboru VUML, člen Vedeckého kolégia pre filozofiu a sociológiu SAV, člen Slovenského výboru pre vysoké školy, člen Československej filozofickej spoločnosti.

Vyznamenania:

Rad práce
medaila J. A. Komenského
Rad Víťazného februára
Zlatá medaila UK
Pamätná medaila UK
Za vynikajúcu prácu

tvorba

Výber:

1983 Dialektický materializmus a gnozeologické tendencie v súčasných prírodných vedách
1978 Svetonázorové problémy vo výučbe prírodných vied
1977 Svetonázorové problémy pri formovaní socialistického človeka
1974 Aktuálne otázky marxisticko-leninskej filozofie a cesty prekonávania dôsledkov filozofického revizionizmu
1973 Problémy revizionizmu v súčasnej filozofii a ich medzinárodný charakter
1972 Lesk a bieda experimentálnych metód vo vedeckom myslení. (Problémy a námety)
1970 Realita a poznanie
1970 V. I. Lenin a problémy principiálnych a metodologických východísk v súčasnej vede a vo filozofii osobitne
1968 O probléme univerzálnosti marxistickej filozofie
1968 Aj to je kritika ? (Poznámky k Machovcovej kritike na moju knižôčku Filozofia, prírodné vedy a medicína)
1967 Vznik fenomenológie a jej úlohy v minulosti a dnes
1966 Poslanie a úlohy univerzít dnes
1966 Rozmýšľanie o dogmatizme a o tom, ako proti nemu bojovať
1966 Filozofia, prírodné vedy a medicína
1965 K problému filozofie a špeciálnych vied
1964 Logika a realita (1964), teória modelov a použitie logického aparátu
1964 Die dialektische Analyse
1963 Kľúčové úlohy vedy pri budovaní socialistickej spoločnosti
1962 Úloha svetonázoru v chápaní podstaty a spoločenského zmyslu vedy
1962 O zásadách budovania bratských vzťahov Čechov a Slovákov
1962 K 40. Výročiu založenia Univerzity Komenského
1960 Ideologie und Wissenschaft
1948 Dejiny objektov
1947 Úvod do filozofie náuk
1946 Objekt a zmysel objektu
1943 V hľadaní človeka. Filozofia osobnosti a kultúry
1933 Ako rástol a premýšľal T. G. Masaryk

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Michal Topoľský - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 30.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká
  1.06.  Dominik Hrušovský
  1.06.  Ladislav Nagy
  1.06.  Peter Danišovič
  1.06.  Ján Francisci-Rimavský
  1.06.  Peter Machajdík
  1.06.  Marianna Krajčírová-Némethová

  Dnes má meniny
  Ferdinand

  Zajtra má meniny
  Petronela/Petrana    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS