o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Václav Chaloupecký / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Václav Chaloupecký

prof. PhDr. Václav Chaloupecký
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 12.05.1882 Dětenice
21.11.1951 Praha
vzdelanie

1939, 1945 - 1951 profesor českých dejín FIF UK v Prahe
1931 - 1937 senátor AS UK
1930/31 prodekan FIF UK
1929/30 dekan FIF UK
1938/39 prorektor UK
1937/38 rektor UK
1923 - 1938 riaditeľ Historického proseminára FIF UK
1922 - 1938 riaditeľ Historického seminára FIF UK
1922 - 1938 riadny profesor československých dejín FIF UK v Bratislave
1922 docent československých dejín FIF UK v Bratislave
1919 - 1921 štátny inšpektor archívov a knižníc pre Slovensko
1914 - 1918 vojenská služba na frontoch monarchie
1908 - 1914, 1918 - 1919 archivár a knihovník u kniežaťa Lobkovitza na zámku v Roudnici
1904 - 1905 vojenská služba v Bregenzi a v Innsbrucku
1908 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1907 FIF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1903 Gymnázium v Mladej Boleslavi a v Prahe II.

životopis

Jeden z hlavných predstaviteľov strednej generácie českých historikov medzivojnového obdobia, žiak profesora Pekařa. V ranom období svojej vedeckej činnosti sa špecializoval na kultúrne problémy prvých Luxemburgovcov, neskôr ho zaujala otázka sedliactva v dobe predhusitskej a husitskej a sociálne pomery poddaných v Čechách pred Bielou Horou. Po príchode do Bratislavy sa venoval stredovekej a novovekej problematike českých a slovenských dejín. Počas svojho takmer dvadsaťročného pôsobenia na FIF UK sa zaslúžil o vybudovanie historického seminára a proseminára. Z jeho podnetu sa pri USŠ vytvorila komisia na vydávanie edície prameňov listinnej, listovej a naračnej povahy k dejinám Slovenska. Vypracoval však aj niekoľko osobitne poňatých prác a teórií, v ktorých ako stúpenec čechoslovakizmu zastával výlučne české stanovisko. Zdôrazňovaním českej a slovenskej národnej jednotnosti sa snažil vytvoriť koncepciu jednotných českých a slovenských dejín, čím sa dostal do polemík so starou i nastupujúcou mladou generáciou slovenských historikov. Objektívnejšie boli jeho edície významných slovenských právnych a literárnych prameňov.

tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1953 Středověké legendy prokopské
1949 Inaugurační diplomy krále Jana z r. 1310, 1311
1948 Karlova universita v Praze 1348 až 1409
1947 Valaši na Slovensku
1946 Praha románská
1942 Na úsvitě křesťanství
1939 Svatováclavský sborník
1937 Počátky státu česklého a polského
1937 Středověké listy ze Slovenska. Sbierka listov a listín písaných jazykom národným z rokov 1462-1490
1936 Doba Lucemburská
1935 Universita Petra Pázmánya a Slovensko
1934 Slovenská liturgie
1934 Svatý Vojtěch
1934 Kniha Žilinská
1931 Der modus vivendi und die Slowakei
1930 Zápas o Slovensko - 1918
1930 Nitra a počátky křesťanství na Slovensku
1929 O znaku Slovenska
1928 Martinská deklarace a její politické osudy
1928 Slovenské diaecese a tak řečená apoštolská práva uherská
1927 Radla-Anastazius, druh Vojěchův, organizátor uherské církve
1926 Selská otázka v husitství
1926 Česká hranice východní koncem XI. století
1925 Pře kněžská z roku 1562
1925 K dějinám valdenských v Čechách před hnutím husitským
1925 Padělky staroslovenských zpěvů historických
1925 Dvě studie k dějinám Podkarpatska
1924 Na úsvitě křesťanství
1923 Das historische recht der magyarischen Nation auf die territoriale Integrität
1923 Unsere Grenze gegen Ugarn
1923 Staré Slovensko
1922 Československé dějiny
1922 K nejstarším dějinám Bratislavy
1920 Dvě úvahy o národním probuzení na Slovensku
1919 Praga caput regni
1919 O Řipu
1918 Česká rebelia na Podřipsku 1619-1621
1914 Štítný a Chelčický
1912 Palacký v archivu roudnickém
1912 František Palacký
1912 Účet pokladníka arcibiskupství pražského z let 1382/83
1912 Jan IV. z Dražíc, poslední biskup pražský
1911 Zur kritik der älteren bömisch-mährischen Landesprivilegien
1910 O privilegiu vydaném Čechům a Moravanům při nastoupení krále Jana Lucemburského
1909 Privilegium krále Jana Čechům a Moravanům z r. 1310

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Duchovednej triedy Učenej spoločnosti Šafárikovej, predseda Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách pri FIF UK, predseda bibliotečnej komisie UK, hlavný redaktor Sborníka a Spisov FIF UK, člen Českej akadémie vied a umení, člen Zboru pre vedecký výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi pri Slovanskom ústave, člen Československej národopisnej spoločnosti, člen Spoločnosti pre štúdium národnostných otázok, člen Československej národnej rady bádateľskej, člen Národnej rady Československej, člen Extenzie UK, člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, člen stavebnej komisie UK, čestný člen Rumunskej akadémie vied, člen-korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk.

Vyznamenania

Komander Radu Rumunskej koruny

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Václav Chaloupecký - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS