o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Tatiana Čorejová / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Tatiana Čorejová

prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD.
rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

* 12.02.1959 Trenčín
vzdelanie

1978 - 1982 Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedecké hodnosti:
CSc. – 1990, Žilinská univerzita v Žiline
Doc. – 1994, Žilinská univerzita v Žiline
Prof. – 1998, Žilinská univerzita v Žiline

životopis

Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. je v súčasnosti dekankou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Na túto pozíciu nastúpila v roku 2002.
V rokoch 1999 - 2002 pracovala ako vedúca Katedry spojov na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity. V rokoch 1996 - 1999 zastávala na rovnakej fakulte pozíciu prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy. Dva roky predtým (1994 - 1996) bola prodekankou pre výchovnovzdelávaciu činnosť.

Priebeh zamestnania:

2010 - doteraz rektorka - Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
1982 - 1984, 1986 - 1989,1993 - 2010
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
1990
Ústav rozvoja komunikácií
1991 - 1993
Fakulta riadenia
1984 - 1986
Výskumný ústav spojov Praha, pracovisko Žilina


Ocenenia:

2003 Pamätná medaila Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Odbor ekonomiky a manažmentu
2003 Strieborná medaila Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Výskumné projekty:

MADECISE Managerial development of civil servants. TEMPUS IB_JEP-14380-1999, EK, termín riešenia: 1999 - 2002

INTRANSNET – projekt v rámci 5. rámcového programu EÚ, riešiteľka WP1 a WP5, ZU Žilina, December 2004

Spoluriešiteľka MVTS SK-PL projektu u zodp. rieš. Prof. Ing. Jana Štofková, PhD. Poľ/Slov/01 Metodika marketingového prieskumu podnikania v cezhraničnom regióne Euroregiónu Beskydy

riešiteľka: Štátny program “Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (Vypracovaná metódou Technology Foresight)“, Evidenčné číslo úlohy: 2003SP51/0280700/0280701, 3. etapa Identifikácia základných rozvojových oblastí v SR v podmienkach udržateľného rozvoja a globalizácie. SWOT analýza – Infraštruktúra spoločnosti 2004

riešiteľka: Štátny program „Zlepšenie podmienok pre využívanie vedecko-technického potenciálu mladých vo výskume“, Zodp. rieš.: prof. Schlosser, doc. Rostášová

zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy „Systémy zvyšujúce výkon dopravy – pre použitie v Európskom rámci a cezhraničných oblastí“ v rámci vedecko-technického projektu (MŠ SR) „Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR“ č. úlohy: 0220203-02/204

Systém na podporu rozhodovania a ekonomického riadenia vo fáze prepravy a dodania poštových zásielok, grantovej úlohy GAT - MŠV SR, termín riešenia: 1992 - 1995

Nástroje diagnostiky prostredia v oblasti prepravy zásielok, VEGA - MŠV SR č. 1/5270/98, termín riešenia: 1998 - 2000

R 41-128-003-02/13 Zvýšenie prevádzkyschopnosti spojových zariadení, plánovanie a financovanie ich opráv. Koordinátor VÚ - VÚS Praha a VŠDS Žilina, termín riešenia:1985

Postupy diagnostikovania kvality pri preprave zásielok VEGA MŠ SR 1/8336/01 termín riešenia: 2001 - 2003

Výskum v zahraničí:

Razrabotka metodologii i ocenka effektivnosti funkcionirovanija svjazi. MEIS Moskva 09-11/1987

spolupráca s vysokými školami, ústavmi a praxou v zahraničí v rámci projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, konzultačnej činnosti (Bydgoszcz Poľsko, EkF VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita Opava, MEIS Moskva, Česká pošta, s.p., SPT Telecom Praha, FH Mittweida, VU Amsterdam, TU Ufa, TU Dresden, HTW Dresden), 1993 - doteraz

Výskumné témy:

Výskum problémov ekonomického riadenia elektronických komunikácií, pôšt, telekomunikácií, ako aj ostatných sieťových systémov, najmä na:

- sledovanie a definovanie vývojových tendencií v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách a pošte, modelovanie dopytu v závislosti na charakteristikách ponuky, trhovej štruktúry a štruktúry hospodárstva
- efektívnosť riadenia procesov v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách a pošte
- optimalizáciu a racionalizáciu poštovej siete a služieb vrátane nasadzovania prostriedkov výpočtovej techniky, systémov na podporu rozhodovania v jednotlivých procesoch v pošte
- diagnostikovanie podnikateľského prostredia vrátane diagnostiky prepravy zásielok spolu s diagnostikou technologických postupov
- vzájomné vzťahy technológie, ekonomiky a riadenia v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách, pošte
- výskum odvetvových zoskupení firiem a sieťových procesov poznanie prejavov globálnych procesov v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií na regionálnej úrovni resp. v podnikateľskom prostredí

tvorba

Publikácie (počtet):

* monografie - 4
* iné časopisy - 25
* zborníky - 112
* patenty - Realizované metodiky (2), realizované projekty (7)


Aplikácie výsledkov a licenčná činnosť, učebnice, expertízy:

- členka Rady ministra výstavby a regionálneho rozvoja pre regionálny rozvoj (od roku 2007)
- členka Komisie výboru NR SR pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií (v rokoch 2003 - 2006)
- člen spoločnej odborovej komisie SOK pre vedný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
- podpredseda spoločnej odborovej komisie SOK pre vedný odbor 37-01-9 Dopravná a spojová a technológia a  zároveň predseda špecializácie Spojová technológia
- členka odborových komisií doktorandského štúdia Cestovný ruch, Poštové služby, Poštové technológie, Doprava, Odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomika a manažment podniku
- členka Vedeckej rady fakulty PEDAS, Vedeckej rady Žilinskej univerzity, Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica, Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EÚ Bratislava
- člen odbornej komisie pre novelizovanie Koncepcie rozvoja pošty do roku 2000 v II. etape (1996 - 1999)
- externý člen finančnej skupiny finančného riaditeľa SP,š.p. Banská Bystrica (1996 - 1997)
- predseda dozornej rady SP, š.p. a členka dozornej rady SP, š.p. (1994 - 1999)

Autorka a spoluautorka odborných publikácií, vysokoškolských učebníc a skrípt:

12

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Žilinská univerzita


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS