o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 




A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis




hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých




 Mária Bujňáková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Mária Bujňáková

doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

* 19.04.1952 Veľký Ruskov
vzdelanie

1967 - 1971 Stredná škola ekonomiky služieb, Trebišov
1971 - 1976 UPJŠ Právnická fakulta, Košice, odbor: Finančné a daňové právo
1988 titul CSc.
2002 habilitovaný docent
2007 udelený čestný titul „Profesor honoris causa“ (Prof. h. c.) Uniwersytet Rzeszowski

Štúdium v zahraničí:

Študijný pobyt na Humboltovej Univerzite v Berline (september, október 1979)

životopis

Profesorka Bujňáková sa venuje výučbe finančného a daňového práva.
Vo vedeckej činnosti sa v súčasnosti zaoberá problematikou daňového práva. Osobitnú pozornosť venuje postaveniu daňového práva ako samostatného odvetvia práva v systéme práva. Pozornosť venuje oblasti priamych daní a ich vplyvu na štátny rozpočet. Vo svojej vedeckej a výskumnej činnosti sa orientuje aj na postavenie finančného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky.
V rámci publikačnej činnosti publikovala vedecké práce v zahraničných publikáciach, v domácich recenzovaných a vedeckých časopisoch, učebnice z finančného práva, odborné publikácie pre právnickú verejnosť.
Je školiteľkou troch doktorandov, pričom jedná doktorandka ukončila doktorandúru obhájením dizertačnej práce a bol jej udelený titul PhD.
Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach prednášala na medzinárodných sympóziách a konferenciách. Na Univerzite v Rzeszowe prednáša problematiku colného práva Európskej únie.
Od 2. októbra 2007 je členkou Súdnej rady SR.
Je vydatá, s manželom JUDr. Ladislav Bujňák majú dvoch synov – Branislava a Ladislava.

Profesionálna kariéra:

1976 Univerzita P.J. Šafárika, Košice Právo
1977 Univerzita Komenského , Bratislava Právo JUDr.
1988 Univerzita Komenského, Bratislava, hospodárske a finančné právo , CSc.
1993 - 1996 Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, CVO pri Právnickej fakulte UPJŠ
2002 Univerzita P.J. Šafárika, Košice Obchodné a finančné právo habilitovaný docent
2003 - Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ

Členstvo vo vedeckých orgánoch:

od roku 2003 Predsedníčka Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ
od roku 2003 Členka Vedeckej rady UPJŠ
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnava
od roku 2003 Členka Rady Wydzialu práva v Rzeszowe
od roku 2004 Členka Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P.Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
od roku 2005 Členka Akademickej rady Vysokej školy práva v Bratislave

Členka spoločnosti „Centrum informacji i Organizacji Badaň Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Šrodkowej i Wschodniej“ so sídlom na Wydziale Prawa Uniwersytetu v Bialystoku.

Členka redakčnej rady časopisu Samospráva.

Členstvo v samosprávnych orgánoch:

2000 - 2003 Predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ
2000 - 2003 Členka Akademického senátu UPJŠ
2003 - 2007 Predsedníčka Správnej rady UPJŠ

Ocenenia:

Komora exekútorov
Právnická fakulta UMB
Ústavný súd SR

Email: maria.bujnakova@upjs.sk

tvorba

Projekty:

Úloha ŠPZV č. VIII – 5-8/5-b „Efektívnosť nástrojov plánovitého riadenia národného hospodárstva“, téma „Regulácia úverových vzťahov“

Riešiteľka grantového projektu: „Legislatívne a teoreticko-praktické aspekty daňového práva hmotného a daňového práva procesného“ 1995-1996

Zodpovedná riešiteľka grantového projektu: „Slovenské verejné právo v procese implementácie práva Európskej únie“

Spoluriešiteľka grantového projektu „Ústavný systém Slovenskej republiky – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy“.

Spolupráca:

prof. dr zw. Cezary Kosikowski, Právnická fakulta vo Varšave
prof. dr zw Leonard Etel, Právnická fakulta Univerzity v Bialymstoku
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, riaditeľ Centrum Dokumentacji i Studiów podatkowych v Lodži
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Právnická fakulta KU v Prahe.
prof. JUDr. Márie Karfíková, CSc., Právnická fakulta UK v Prahe
prof. Dr. Valentinovna Marina M. Sentsova (Karaseva), Voronežská štátna univerzita, Katedra finančného práva, Voronež
Univerzita v Rzezsówe
Právnická fakulta v Krakowe

záujmy

turistika, literatúra

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 30.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká
  1.06.  Dominik Hrušovský
  1.06.  Ladislav Nagy
  1.06.  Peter Danišovič
  1.06.  Ján Francisci-Rimavský
  1.06.  Peter Machajdík
  1.06.  Marianna Krajčírová-Némethová

  Dnes má meniny
  Ferdinand

  Zajtra má meniny
  Petronela/Petrana



    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS