o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Dušan Húska / funkcionári vedy a vzdelania

Dušan Húska

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska ,PhD.
prodekan Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

* 25.12.1935
vzdelanie

1953 - 1958 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, Inžinierske staviteľstvo; Ing.
1976 - 1979 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra; CSc. (Phd.)
1989 Habilitácia, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre; doc.
1994 Inaugurácia, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre; prof.

Postgraduálne štúdium:

1984 International Land Reclamation Institut Wageningen - Land Drainage
1989 - 1990 Institut dlja povyšenia kvalifikacii – Ochrana duševného vlastníctva (patentové právo) – Moskva, Praha

životopis

Dušan Húska, je absolventom Vysokej školy technickej, na Fakulte inžinierskeho staviteľstva študoval v rokoch 1953 - 1958 odbor hydromeliorácie. Hodnosť Kandidáta vied získal na Vysokej škole poľnohospodárskej v roku 1979.
Po ukončení štúdia pracoval v projektovej organizácii v Nitre ako vedúci pracovnej skupiny a zodpovedný projektant pre projektovanie závlahových a odvodňovacích stavieb, objektov protieróznej ochrany, malých vodných nádrží a úprav tokov.
V roku 1962 na základe konkurzu nastúpil do zamestnania na vtedajšiu Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre ako odborný asistent. Ešte v priebehu práce na projektovom ústave začal externe učiť problematiku mechaniky zemín a zakladania stavieb. Po nástupe na školu sa podieľal na zabezpečovaní výučby predmetov Poľnohospodárske meliorácie, Vodohospodárske stavby, Lesotechnické meliorácie, Závlahy, Projektovanie závlah a Diaľkový prieskum zeme.
V roku 1989 bol menovaný do funkcie docenta a v nasledovnom roku sa habilitoval. Za profesora pre Hydromeliorácie a krajinné inžinierstvo bol inaugurovaný v roku 1994.
V priebehu práce na SPU (VŠP) v Nitre bol vedúcim Katedry poľnohospodárskych meliorácií, prodekanom Agronomickej fakulty pre štúdium, prorektorom VŠP pre štúdium, zastával tiež pozíciu dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, bol jej zakladateľ a dve funkčné obdobia pôsobil ako jej dekan. Prorektorom SPU pre rozvoj univerzity bol Dušan Húska do roku 2006.
Profesor Húska je členom rady vlády SR pre vedu a techniku. Od roku 2008 pôsobí ako dekan Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
Dušan Húska je tiež koordinátorom vzdelávacích projektov TEMPUS (5). V rámci medzinárodnej spolupráce uskutočnil pracovné a prednáškové cesty na univerzity v USA (6x), Kanada (3x), Irak (1x) Egypt (1x), Holandsko (6x) Nemecko (6x) Fínsko (Turku 2x), Anglicko (Aberdeen, Bagor, Londýn 4x), Taliansko (Rím, Piza, Miláno, Florencia 5x), Švédsko (2x) a ďalšie v Rusku, Litve, Poľsku, Maďarsku, Lotyšsku, Cypre a Česku. Aktívne sa zúčastnil na rôznych konferenciách, seminároch, a pracovných stretnutiach a podieľal sa na práci medzinárodných vedecko-výskumných programoch. Inicioval vznik Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, a bol tvorcom idey vytvorenia virtuálnej fakulty v Nitre pre podporu medzinárodnej kooperácie pri vzdelávaní študentov centrálnej Európy.

Profesionálna kariéra:

Január 1959 - December 1961 Krajský štátny ústav pre projektovanie poľnohospodárskej a lesníckej výstavby v Nitre; vedúci projektovej skupiny,
zodpovedný projektant
(závlahy, odvodňovanie, Protierózna ochrana, malé vodné nádrže, úpravy poľnohospodárskych tokov)
Január 1962 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; vedúci katedry poľnohospodárskych meliorácií, prodekan, prorektor pre vzdelávanie, dekan FZKI, prorektor pre rozvoj univerzity
Súčasná pozícia: dekan Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja


Členstvo v odborných radách a zväzoch:

Európska asociácia agronómov
Vedecká rada SPI Nitra
Vedecká rada technickej univerzity vo Zvolene
Vedecká rada Hydromeliorácie Š.P. Bratislava
Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied

Súčasné postavenie:

Dekan Fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Prorektor SPU v Nitre
Profesor Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPOU v Nitre
Člen komisie Ministerstva školstva SR pre dištančné vzdelávanie
Prezident Únie Krajinných inžinierov Slovenska
Viceprezident Národného výboru ICID
Koordinátor programov Baltickej univerzity
Člen komisie pre vzdelávanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Člen komisie Národnej rady SR pre vodné hospodárstvo
Koordinátor pracovnej skupiny pre vytvorenie štúdie realizovateľnosti vzniku Výskumného a vzdelávacieho centra Univerzity spojených národov na Slovensku
Člen Rady vlády SR pre vedu a techniku (od roku 2007)
Prezident Klubu dekanov fakúlt SR (1997 - 2000)

Spolupráca na medzinárodných projektoch:

1964 - 1970 Poľsko, Nemecko, spolupráca na vzdelávaní
1979 - 1984 Maďarsko – Nemecko, výskum nízkotlakových závlah
1991 - 1994 EWA-Ring – (Envirinment water and agriculture) TEMPUS JEP (národný koordinátor)
1992 - 1995 ECEE (European cooperation for environmental education) – TEMPUS JEP (koordinátor)
1997 - 1999 ELALM (European legislation in agriculture and landscape management) – TEMPUS (koordinátor)
1997 a 1999 Expert team TEMPUS Slovensko
2001 - 2004 Expert team TEMPUS Ruská federácia
2001 - Člen teamov pre programy Socrates a Leonardo
2004 - Projekt Leonardo WALTER

tvorba

Profesor Húska je autorom viac ako 40 samostatných vedeckých príspevkov, 60 prác v spoluautorstve, 35 odborných príspevkov, 24 projektov a štúdií.
Je tiež autorom a spoluautorom 12 patentov, je autorom učebných pomôcok (skrípt) pre študentov SPU (12), podieľal sa na tvorbe 3 učebníc pre univerzity (jedna v zahraničí a 2 v SR).

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitre


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  20.05.  Pavel Kyman
  20.05.  Alojz Přidal
  20.05.  Ján Jamnický
  20.05.  Milan Paštéka
  20.05.  Ján Korec
  20.05.  Igor Štefanov
  20.05.  Stan Mikita
  21.05.  Ladislav Šándor
  21.05.  Ivan Bella
  21.05.  Gustáv Mallý
  21.05.  Václav Pankovčin
  22.05.  Jana Laššáková
  22.05.  Tomáš Janovic
  22.05.  Slavko Pavlenko

  Dnes má meniny
  Bernard

  Zajtra má meniny
  Zina    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS