o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Háber / prírodné vedy

Milan Háber

RNDr. Milan Háber CSc.
ložiskový geológ, Geologický ústav SAV

* 05.12.1937 Košice
vzdelanie

1961 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (Katedra nerastných surovín)

Študijné a pracovné pobyty:
1986, 1990, 2001 Rusko: Moskva, Institut geologii rudnych mestoroždenij, mineralogii, petrografii i geochimii RAN, 1986, 1990, 2001
1982-1983 Švédsko: Luleå, Inst. on f. mineral o prospekter. teknik, Teknisk Högskolan
1975 ZSSR: Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. Lomonosova
1971-1972 Kuba: Havana, CIPIMM
1969 Holandsko: Amsterdam, Instituut vor Aarwettenschapen, Vrije Universiteit

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1984-1991 Geologický ústav SAV Bratislava
od r. 1984 GÚ SAV v Banskej Bystrici (vedúci oddelenia nerastných surovín)
1968-1983Katedra nerastných surovín PF UK v Bratislave (tajomník katedry)
1961-1984 Katedra nerastných surovín PF UK v Bratislave

Najdôležitejšie výsledky:

- vypracovanie genetického modelu epitermálnej drahokovovej a polymetalickej mineralizácie v centrálnej zóne banskoštiavnického stratovulkánu (1994-2004)
- vypracovanie genetického modelu hydrotermálneho žilného zrudnenia v perme severného gemerika (1982-1994)
- spracovanie metalogenetických pomerov východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria medzi Prakovcami a Kojšovom (1962-1971, 1974-1980)

Vedenie grantových úloh:

Ga 129/92 (Drahokovová a wolfrámová mineralizácia v rudách a produktoch ich úpravy z ložísk stredoslovenských neovulkanitov (1991-1993)
Ga 1083/94 (Modelové štúdium hydrotermálneho procesu v štiavnickom stratovulkáne a jeho aplikácia pri prognózovaní drahokovovej mineralizácie)

Členstvo a činnosť vo vedeckých a iných organizáciách osobitne doma a v zahraničí:

- podpredseda Spoločnej odb. komisie pre odbor 12-04-9 Ložisková geológia, ekonomická geológia pre doktorandské štúdium na PrírF UK v Bratislave
- člen komisie pre štátne záverečné skúšky na Prír. fakulte Masarykovej Univerzity v Brne
- člen Spoločnej odb. komisie pre odbor 12-07-9 Mineralógie pre doktorandské štúdium na PrírF UK v Bratislave
- predseda slovenského výboru IAGOD, 1993-2001
- predseda pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti v Banskej Bystrici, 1988-2000
- podpredseda výboru Mineralogickej spoločnosti pri Českej geologickej spoločnosti v Prahe, 1993-1999
- člen Komisie Slovenskej agentúry životného prostredia pre ochranu anorganickej prírody, 1990-1997
- člen Slovenského národného geologického komitétu, 1993-1996
- člen Československého výboru IAGOD, 1988-1993
- člen Československého národného geologického komitétu, 1987-1992
- podpredseda výboru Aplikovanej mineralógie pri ČSVTS v Prahe, 1985-1992
- predseda komisie Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny pre anorganickú prírodu, 1975-1989

Ocenenia:

1997: Medaila Jána Slávika za dlhoročnú aktívnu organizačnú prácu v Československej a Slovenskej geologickej spoločnosti.
1987: predsedníctvo SAV : Strieborná čestná medaila Dionýza Štúra za podiel na rozvoji prírodných vied
1987: rektor UK: Bronzová medaila Univerzity Komenského za zásluhy v pedagogickej a vedeckej činnosti
1987: dekan PrírF UK: Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK za zásluhy v pedagogickej a vedeckej činnosti
1987: predsedníctvo Slovenského zväzu ochrancov prírody: Vyznamenanie II. stupňa za zásluhy o rozvoj činnosti SZOP

Manželka: Doc. RNDr. Izabela Háberová, rod. Beličková, CSc., botanička, PrírF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: haber@savbb.sk

tvorba

Výber:

2001 HáberM., Jeleň S, Kovalenker V.& Černyšev I. : Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa. Mineralia Slovaca 33, 3, 215-224
1997 Háber M., Jeleň S., Maťo Ľ., Kovalenker V. : Modelling of mineral - forming processes at the Banská Štiavnica epithermal deposit (Western Carpathians, Slovak republic). Proceeding of the 9th IAGOD Symposium, Beijing, Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
1994 Chovan M., Háber M., Jeleň S., Rojkovič I. : Ore textures in the Western Carpathians. Slovac Academic Press Ltd., Bratislava, 219 p. (monografia)
1993 Rojkovič, I., Novotný L., Háber M. : Stratiform and vein U, Mo and Cu mineralization at Novoveská Huta area, CSFR. Mineralia deposita, 28, 1, 58 - 65
1985 Loberg B.E.H., Háber M., Westberg S.B., : Microhardness, reflectance and unit cell lenght of pyrites from Swedish base metall ores. Geolog. Pören. i Stockholm Forhandlingar, 107, 1 45-52
1983 Háber M. : K problému vzniku epigenetického žilného zrudnenia v perme severného gemerika. Zb. Vplyv geologického prostredia na zrudnenie, GÚDŠ, Bratislava, 151 – 156
1980 Háber M. : Mineralogisch-geochemische und paragenetische Erforschung hydrothermaler Gänge im Gebiet zwischen Prakovce und Kojšov (Zips-Gömörer Erzgebirge). Západné Karpaty, sér. miner., petrogr., geoch., metalogenéza, 7, Bratislava, 7-132 (monografia)

Publikácie popularizačné:

1978, 1984, 1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Z našej prírody - rastliny, horniny, minerály a skameneliny. Príroda, Bratislava, 390 s.
1983, 1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al., (1. a 2. vydanie): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda a.s., Bratislava, 384 s.
Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al., 1978, 1981: Aus unsere Natur. Dresden, 385 s.
1981, 1986 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Unsere Natur. Verlag DAUSIEN, Hanau, 385 s.
1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Sviat roslin, skal i mineralow. Multico, Warszawa, 384 s.

Publikácie/citácie: 105/64

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská akadémia vied


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.05.  Karol Iždinský
  24.05.  Ján Slezák
  24.05.  Eugen Prochác
  24.05.  Mikuláš Schneider - Trnavský
  24.05.  Ján Iša
  24.05.  Ivan Krajíček
  24.05.  Juraj Horil
  25.05.  Ján Gašperan
  25.05.  Pavol Minárik
  25.05.  Ján Gábor
  25.05.  Pavel Langer
  25.05.  Miroslav Holienka
  25.05.  Pavol Horov
  25.05.  Ján Bahýľ
  25.05.  Eva Poláková
  25.05.  Juraj Droba
  25.05.  Marián Vanko
  26.05.  Ján Svák
  26.05.  Miloš Bátovský
  26.05.  František Kardoš
  26.05.  Peter Bú

  Dnes má meniny
  Ela

  Zajtra má meniny
  Urban    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS