o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Čič / súdnictvo / vláda

Milan Čič

prof. JUDr. Milan Čič DrSc., Dr. h. c.
prvý ponovembrový predseda vlády SR, ex-predseda Ústavného súdu SR, vedúci kancelárie prezidenta SR

* 02.01.1932 Zakamenné (okres Námestovo)
09.11.2012 Bratislava
vzdelanie

gymnázium v Spišskej Kapitule a v Trstenej
V roku 1961 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

životopis

Pôvodne učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ako asistent v rokoch 1961 - 1964) a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1964 - 1967 pracoval ako stážista na Povereníctve SNR pre spravodlivosť, potom sa opäť vrátil na Právnickú fakultu UK.
Základná vedecká orientácia: kriminológia, trestné právo a kriminalistika. Autor viacerých monografií, štúdií a odborných článkov z vlastného odboru aj z oblasti ústavného práva.
Od 16. februára 1969 do 15. decembra 1970 vykonával funkciu námestníka ministra spravodlivosti, z ktorej ho z politických dôvodov odvolali. Po návrate na UK sa postupne kvalifikoval na CSc., DrSc., docenta a profesora. Počas pedagogického pôsobenia vykonával funkciu prodekana a vedúce Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Pedagogickej fakulte UK a externe pôsobil aj na Pedagogickej fakulte v Košiciach. V roku 1984 ho Valné zhromaždenie ČSAV uvolilo za člena korešpondenta a v roku 1987 Valné zhromaždenie SAV za akademika SAV. V tomto období bol členom predsedníctva ČSAV a SAV. Koncom 80. rokov vykonával funkciu riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV a podpredsedu SAV. Bol členom kolégií vied o štáte a práve oboch akadémií a členom viacerých vedeckých rád fakúlt a univerzít.
Od apríla 1988 do decembra 1989 vykonával funkciu ministra spravodlivosti. Bol prvým predsedom koaličnej vlády národného porozumenia po novembri 1989. Po voľbách v roku 1990 i v roku 1992 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia a predsedom Ústavnoprávneho výboru Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 vykonával funkciu podpredsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v rámci ktorej bol poverený vedením oblasti legislatívy. V tejto funkcii pripravil a obhájil ústavný zákon o prechode podstatných funkcií federácie na orgány republík, ústavný zákon o zániku federácie, o delení majetku federácie a iné aktuálne zákony. V tom istom čase viedol pracovnú skupinu pripravujúcu návrh Ústavy Slovenskej republiky.
Po zániku federácie sa ako splnomocnenec vlády orientoval na prípravu a zriadenie Ústavného súdu. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný dňa 21. januára 1993. Do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný dňa 8. marca 1993. Sudcom ústavného súdu bol v období rokov 1993 - 2000.
Vo vedeckej oblasti sa profesor Milan Čič pôvodne orientoval na trestné právo, kriminológiu a kriminalistiku, od roku 1968 aj na ústavné právo. Z týchto oblastí napísal ako autor alebo spoluautor viaceré monografie, učebnice, štúdie, odborné a vedeckopolpulárne články, predniesol doma i v zahraničí mnohé odborné prednášky, posúdil desiatky kandidátskych a doktorantských dizertačných prác. V poslednom období pracoval ako vedúci autorského kolektívu a vydal rozsiahle dielo základného významu pre ústavnú teóriu i prax Komentár k ústave Slovenskej republiky.
V súčasnosti pôsobí profesor Čič ako vedúci Kancelárie prezidenta SR. Je tiež členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru SR v Bratislave, čestným členom Výboru pre ochranu ľudských práv a slobôd v Chorvátsku.
Slovenská akadémia vied mu v roku 1982 udelila zlatú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Ocenenia:

1982 zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra, SAV
1999 cena Štefana Marka Daxnera za zásluhy vo vedách o štáte a práve

tvorba

Vybraná osobná bibliografia:

2002 ČIČ, M.: Demokracia nikdy nekončí. Bratislava: T.ROKUI.Médium,75 s.
2001 ČIČ, M.: Cesta k demokracii. Bratislava: Formát, 350 s.
1998 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Bratislava.
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, (spoluautor).
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 597 s.
1993 ČIČ, M. - MAZÁK, J. - OGURČÁK, Š.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Cassovia Press. Košice.
1992 FOGAŠ, Ľ. – CIBULKA, Ľ.: Listina základných práv a slobôd. Bratislava: SPN.
1992 ČIČ, M. – FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava: International.
1991 ČIČ, M. - GAŠPAROVIČ, I.: Aktuálne otázky nášho trestného zákonodarstva vo svetle Listiny základných práv a slobôd. 1. vyd. PIMS, Bratislava.
1988 ČIČ, M. a kol.: Československý socialistický štát a právo. Vznik a rozvoj. Veda, Bratislava.
1982 ČIČ, M.: Teoretické otázky československého socialistického trestného práva. Veda, Bratislava.
1981 ČIČ, M.: Teoretické otázky československého trestného práva. Dokončená dizertačná práca. Bratislava.
1980 ČIČ, M. - MATHERN, V.: Ochrana socialistickej ekonomiky. Obzor, Bratislava.
1976 ČIČ, M.: Československé trestné právo ako súčasť trestnej politiky. Obzor, Bratislava.
1973 ČIČ, M. - BENČÍK, M.: Trestné právo a trestná politika v socialistickej spoločnosti. Obzor, Bratislava.
1971 ČIČ, M.: Ochranná výchova v československom trestnom práve. Obzor, Bratislava.

články linky
  Zomrel Milan Čič, prvý slovenský ponovembrový premiér
  Čič nebude sudcom. Rozhodlo HZDS
  Čič: Kultúra je v kríze, pakultúra prekvitá

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Nadácia Matice slovenskej, V. Kyseľ, I. Kovačovič. Bratislava, 2000.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS