o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Martin Bútora / spoločenské vedy / veľvyslanci

Martin Bútora

doc. Martin Bútora PhDr.
prozaik, sociológ, zakladateľ a prvý prezident Inštitútu pre verejné otázky, spoluzakladateľ VPN, politik, bývalý veľvyslanec v USA

* 07.10.1944 Bratislava
vzdelanie

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Martin Bútora sa narodil v Bratislave v roku 1944. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 získal titul PhDr. a v roku 1992 habilitoval za docenta sociológie.
V rokoch 1966 - 1969 bol redaktorom časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život, v rokoch 1971 - 1977 bol dokumentaristom vo Výskumnom ústave práce. Po sovietskej okupácii bol v politickej nemilosti a v roku 1977 odmietol hlasovať za rezolúciu odsudzujúcu Chartu 77. V nasledujúcich rokoch 1977 - 1988 pracoval ako sociológ a terapeut v Protialkoholickej poradni a súbežne s tým pôsobil v okruhu nezávislých sociológov a spisovateľov kritizujúcich komunistický režim.
V novembri 1989 bol spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu. V rokoch 1990 - 1992 pracoval ako poradca prezidenta ČSFR Václava Havla pre ľudské práva; v rokoch 1991 - 1992 tiež vyučoval na Fakulte sociálnych vied pražskej Karlovej univerzity, kde sa koncom roku 1992 habilitoval na docenta sociológie.

Po rozdelení Československa sa vrátil na Slovensko a zapojil sa do zápasu o demokratický charakter nového štátu. V rokoch 1993 - 1998 vyučoval na katedre politológie Trnavskej univerzity, v rokoch 1994 - 1996 bol predsedom Slovenského centra P.E.N. klubu. V roku 1997 prišiel s ideou založiť Inštitút pre verejné otázky a stal sa jeho prvým prezidentom. Na pôde IVO inicioval výskumy a publikácie, ktoré kriticky hodnotili stav demokracie a poukazovali na možnosti, ako priblížiť Slovensko k štandardu demokratických západných krajín. V rokoch 1993 - 1997 absolvoval študijné pobyty (Oxfordská univerzita, Princetonská univerzita, Collegium Budapest), intenzívne prednášal a publikoval v zahraničí, najmä v USA.

V rokoch 1999 - 2003 pôsobil ako veľvyslanec SR vo Washingtone. Jeho hlavnou úlohou bolo získať podporu USA pre vstup Slovenska do NATO a rozvíjať vzájomné vzťahy v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Toto poslanie úspešne naplnil a po ratifikácii členstva Slovenska v NATO v americkom Kongrese sa v júni 2003 vrátil do vlasti.

Je autorom sociologických štúdií a kníh zaoberajúcich sa budovaním demokracie na Slovensku, zahraničnou politikou, občianskou spoločnosťou, ako aj sociológiou a psychoterapiou alkoholizmu a svojpomocnými skupinami. Okrem toho napísal viacero prozaických kníh a so svojou manželkou prekladal divadelné hry.

Je nositeľom domácich i zahraničných vyznamenaní, vrátane Medaily za službu demokracii od Národnej nadácie pre demokraciu (National Endowment for Democracy) vo Washingtone (1999), Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za obhajobu ľudských práv a rozvoj občianskej spoločnosti (2002), Krištáľového krídla (mimoriadna cena za diplomaciu - 2002).

Žije v Bratislave, manželka PhDr. Zora Bútorová, CSc. je sociologička a venuje sa výskumu verejnej mienky.

Prierez kariéry:

1966 - 1969 redaktor periodík Echo, Reflex, Kultúrny život
1971 - 1977 dokumentarista v Československom výskumnom ústave práce a sociálnych vecí
1977 - 1988 sociológ a terapeut v Protialkoholickej poradni ÚNZ, Bratislava
1988 - 1989 v slobodnom povolaní
november 1989 spoluzakladateľ VPN a člen Koordinačného centra
1990 - 1992 poradca prezidenta ČSFR V. Havla pre ľudské práva, riaditeľ sekcie ľudských práv
1991 - 1992 pedagóg na UK, Praha
1993 - 1997 pedagóg na TU, Katedra politológie
1993 - 1994 študijné pobyty na Oxford University a Princeton University
1995 - 1996 Nadácia M. Šimečku, koordinácia projektu orálnej histórie založený na videosvedectvách ľudí, ktorí prežili Holocaust
1997 spoluzakladateľ a prezident Inštitútu pre verejné otázky
1999 - 2003 veľvyslanec SR v USA

Ocenenia:

1999 Medaila za službu demokracii, Wahington
2000 Medaila J. Papánka, New York
2002 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, Bratislava
2002 Cena na oslavu slobody - American Jewish Commitee, Washington
2002 Krištáľové krídlo

Členstvá v spoločnostiach a organizáciách:

2000 - 2003 člen Správnej rady Trust for Civil Society
1991 - 2003 člen Správnej rady Nadácie Milana Šimečku
1996 - 2003 člen Council for Ethnic Accord, Project on Ethnic Relations, Princeton
1996 - 1999 člen Správnej rady Open Society Fund v Bratislave
1994 - 1996 predseda Slovenského centra P.E.N. - klubu

tvorba

Martin Bútora je autorom 3 prozaických kníh a 2 sociologických monografií o sociológii a psychoterapii alkoholizmu a svojpomocných skupinách. Napísal množstvo štúdií o spoločenskej transformácii, občianskej spoločnosti a zahraničnej politike.

Knižné publikácie (výber):

2001 Bútora, M.: Civil Society – The International Context and the Case of Slovakia. In: Meir Dallach, H. – Juchler, J. (eds.): Postsocialist Transformations and Civil Society in a Globalizing World. New York, Nova Science Publishers

1999 Bútora, M.: The Third Sector – The Other Invisible Hand. In: Skepticism and Hope. Bratislava, Kalligram

1999 Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. (eds.): Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby ´98. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky

1998 Bútora, M.: Bezpečnosť Slovenska očami predstaviteľov slovenských politických a spoločenských elít. In: Bútora, M. – Šebej, F. (eds.): Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 227 – 246.

1998 Bútora, M.: The Present State of Democracy in Slovakia. In: Kaldor, M. – Vejvoda, I. (eds.): Democratization in Central and Eastern Europe. Pinter, Frances Publishing

1997 Bútora, M.: Kontexty slovenského referenda. In: Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.): Slovenské referendum 1997: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 13 – 42.

1997 Bútora, M. – Demeš, P.: Tretí sektor, dobrovoľníctvo a mimovládne neziskové organizácie. In: Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 279 – 299.

1997 Bútora, M. – Fialová, Z. – Demeš, P.: Kampaň „Tretí sektor SOS". Bratislava, S.P.A.C.E.

1996 Bútorová, Z. – Bútora, M.: Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky. Bratislava, S.P.A.C.E.

1996 Bútora, M. – Košťálová, K. – Demeš, P. – Bútorová, Z.: Tretí sektor, dobrovoľníctvo a mimovládne organizácie na Slovensku: 1995 – jar 1996. In: 1996 Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Nadácia Sándora Máraiho, s. 185 – 217.

1995 Bútora, M. – Bútorová, Z.: From the Velvet Revolution to the Velvet Divorce? The National Issue in Post-Totalitarian Slovakia. In: Jensen, J. – Miszlivetz, F. (eds.): Paradoxes and Perspectives. Studies on European Transition. Szombathely, Savaria University Press, s. 77 – 102.

1995 Bútora, M.: Alcoholism in the Czech and Slovak Republics in the Last Thirty Years: An Uneasy Legacy for the Reformers. In: Price, M. – Shea, B. – Mookherjee, H. (eds.): Social Psychiatry Across Cultures. New York, Plenum Press

1995 Bútorová, Z. – Bútora, M.: Political Parties, Value Orientations and Slovakia's Road to Independence. In: Wightman, G. (ed.): Party Formation in East-Central Europe: Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria. Aldershot, Edward Elgar, s. 107 – 133.

1995 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Attitudes Toward Jews and the Holocaust in Independent Slovakia. New York, American Jewish Committee

1994 Bútora, M.: Niektoré zahraničné súvislosti slovenských predčasných volieb. In.: Szomolányi, S. – Mesežnikov, G.: Slovensko: Voľby 1994. Príčiny – Dôsledky – Perspektívy. Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy a Nadácia Fridricha Eberta 1994, s. 64 – 85.

1994 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovensko rok po. Cesty a križovatky nového štátu očami jeho obyvateľov. Praha, SLON

1993 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Die unertraglische Glattheit der Scheidung. In: 1993 Kipke, R. – Vodicka, K. (eds.): Abschied von der Tschechoslowakei. Berlin, Wissenschaft und Politik

1991 Bútora, M.: Překročit svůj stín. Svépomocné skupiny v péči o zdraví. Praha, Avicenum

1989 Bútora, M.: Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Martin, Osveta

Štúdie v časopisoch (výber):

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Democratic Awakening of Slovakia . Journal of Democracy, č. 1, 1999.

Bútora, M.: Tretí sektor: ďalšia „neviditeľná ruka”? OS, č. 2, 1998.

Bútora, M.: Reflections on the Third Sector in Slovakia . Südosteuropa, Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 1996, č. 3, s. 232 – 255.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Identités en transition: de la Tchéco-Slovaquie a la Slovaquie. Politique et Sociétes, 1995, č. 28, s. 109 – 134.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: A szlovákiai változások öt éve (tanulmány) . Kalligram, 1995, č. 11, s. 27 – 37.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia After the Split . Journal of Democracy, 1993, č. 2.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia: The Identity Challenges of the Newly Born State . Social Research, 1993, č. 4, s. 705 – 736.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: Wariness Towards the Jews as an Expression of Post-Communist Panic . Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, 1992.


záujmy

divadlo, turistika, čítanie

články linky
  Bútora: Prvé momenty útoku na Dvojičky pôsobili ako sci-fi
  Martin Bútora kandidovať nebude, podporí Radičovú
  Martin Bútora: Voľby v USA nebudú mať vplyv na víza
  Bútora: SR toleruje kruté výroky o menšinách

 Staršie články o osobnosti >>
  Martin Bútora
  Rozhovor na BBC 2004
  Profil na IVO.sk
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 74 - 75; www.ivo.sk; spracovala: Michala Mňahončáková, Zlatica Mokrá


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS