Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Klimko / veľvyslanci

Jozef Klimko

Prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.
rektor Bratislavskej vysokej školy práva

* 10.02.1942 Prievidza
vzdelanie

1948 – 1959 základná a stredná škola v Prievidzi
1960 – 1965 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1969 - 1970 Wurzburg, študijný pobyt
1974 - 1977 Paríž, Sorbonne, študijný pobyt
1977 - CSc.
1978 - habilitácia na docetna
1991 - obhajoba DDP a inaugurácia za profesora

Jazykové znalosti
nemčina, francúzština, ruština

životopis

1966 – 1993 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – asistent, docent, vysokoškolský profesor na Katedre dejín štátu a práva
1994 – 1998 veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku
1998 – 1999 Ministerstvo zahraničných vecí SR, referent
1999 - 2004 činnosť v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií v Bratislave

Jozef Klimko pôsobil do roku 2007 ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku.

Iné aktivity a funkcie

- prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského pre oblasť vedy a výskumu
- autor štyroch samostatných monografií, viacerých odborných štúdií a článkov z oblasti dejín štátu a práva
- tajomník pre vedu SK pre udeľovanie vedeckých hodností Ministerstva školstva SR
- člen Garančnej komisie Slovenskej akadémie vied
- člen redakčnej rady odborného časopisu „Právny obzor“

Profesor Jozef Klimko je členom Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností, tiež členom Redakčnej rady časopisu Právny obzor a predsedá Akademickému tenisovému klubu Slávia.

Ocenenia:

1998 Grosse goldene Ehrenzeichen am Bande, udelené rakúskym prezidentom za zásluhy o Rakúsku republiku

tvorba

Publikácie v odborných časopisoch, štúdie v zborníkoch, zahraničné konferencie

Monografie:
1981 Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Obzor
Hranice predmníchovskej republiky 1918 - 1938, VEDA SAV
1984 Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku, Obzor

záujmy

tenis a práca s mládežou, fotografovanie, história, literatúra, výtvarné umenie, hudba

zdroj

www.foreign.gov.sk, www.mfa.sk, Who is Who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.