Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Roman Paldan / veľvyslanci

JUDr. Roman Paldan
2002 - 2008 veľvyslanec SR v Slovinsku

životopis

Svoju profesijnú kariéru začal v priemyselnej sfére. Od roku 1964 pracoval v CHZJD n. p., Bratislava ako robotník a neskoršie technik, v roku 1977 sa stal obchodným námestníkom riaditeľa podniku Chemolak n. p., Smolenice.

V rokoch 1981-1982 pôsobil na Ministerstve priemyslu SR ako zástupca riaditeľa odboru hmotných vzťahov a bilancovania a v rokoch 1982-1985 ako riaditeľ odboru zahraničného obchodu O.P. Rempo. Od roku 1986 a do roku 1991 opäť pôsobil na Ministerstve priemyslu SR, tentokrát ako riaditeľ odboru zahraničného a vnútorného obchodu. Zahraničnému obchodu sa venoval aj následne na pozícii pridelenca a zástupcu vedúceho obchodného oddelenia pre ZSSR v Moskve v rámci Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha a neskôr ako obchodný radca – vedúci obchodného oddelenia ČSFR v RF v Moskve.

Po rozdelení ČSFR v roku 1993 začal svoju diplomatickú kariéru ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v RF, akreditovaný aj pre Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadžikistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a Bielorusko.

Po návrate z vyslania v roku 1999 bol menovaný generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky a všeobecnej správy na MZV SR.

V rokoch 2002 a 2008 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku.

V súčasnosti je riaditeľom Správy účelových zariadení MZV a EZ SR.

21. 5. 1993 – 31. 3. 1999 veľvyslanec SR v Ruskej Federácii

2008 - 2010, 2012 - súčasnosť riaditeľ Správy účelových zariadení – príspevková organizácia MZV SR
2002 - 2008 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku
1999 - 2002 MZV SR – generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
1993 - 1999 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v RF, akreditovaný aj pre Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadžikistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a Bielorusko
1992 obchodný radca – vedúci obchodného oddelenia ČSFR v RF v Moskve
1991 - 1992 FMZO (Federálne ministerstvo zahraničného obchodu) Praha – pridelenec, zástupca vedúceho obchodného oddelenia pre ZSSR v Moskve
1986 - 1991 Ministerstvo priemyslu SR – riaditeľ odboru zahraničného a vnútorného obchodu
1982- 1985 O.P. Rempo – riaditeľ odboru zahraničného obchodu
1981- 1982 Ministerstvo priemyslu SR – zástupca riaditeľa odboru hmotných vzťahov a bilancovania
1977 - 1981 Chemolak n. p., Smolenice – obchodný námestník riaditeľa
1964 - 1977 CHZJD n. p., Bratislava (robotník, majster, technológ)


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.