Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Uhrík / manažéri v biznise

Jozef Uhrík

Jozef Uhrík
bývalý predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, a.s.

vzdelanie

Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava

životopis

Inžinier Jozef Uhrík vyštudoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave, kde neskôr absolvoval aj externú ašpirantúru.
Začínal ako technický projektant v roku 196, neskôr bol vedúcim výroby a technickým námestníkom v ZŤS Dubnica nad Váhom. Od roku 1973 prešiel do združenia ZŤS v Martine, pričom v rokoch 1986 - 1989 riadil spoloenosť z pozície generálneho riaditeľa. V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako prvý námestník federálneho ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.
Nasledujúce dva roky bol splnomocnencom vlády SR pre rozvoj automobilového priemyslu a konverziu zbrojárskeho priemyslu.
Po príchode Volkswagenu na Slovensko v roku 1991 bol hovorcom jeho predstavenstva a zároveň obchodno-ekonomickým riaditeľom.
Predstavenstvo spoločnosti Volkswagen Slovakia viedol od konca novembra 2002 do konca apríla 2005.
Je tiež prezidentom Združenia automobilového priemyslu SR a Zväzu priemyslu SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a členom Predstavenstva SOPK.

Ocenenia:

2007
Ocenenie za celoživotný prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérstva kvality v SR.
Jozef Uhrík bol ocenený za špičkové manažérske schopnosti v rôznych funkciách podnikov vrátane automobilky Volkswagen v Bratislave ako aj pri práci v orgánoch ústrednej štátnej správy.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.