Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľuboš Beňo / manažéri v biznise

Ľuboš Beňo

RNDr. Ľuboš Beňo
bývalý riaditeľ, Novácke chemické závody, a.s.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.