Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karol Vinš / manažéri v biznise

Ing. Karol Vinš
predseda predstavenstva Apollo Zdravotná poisťovňa a.s.

vzdelanie

Externý člen Vedeckej rady UMB


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.