Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Chúpek / manažéri v biznise

Milan Chúpek

Ing. Milan Chúpek PhD.
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť, a.s.

* 30.11.1947 Prečín
vzdelanie

1991 Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina

životopis

Ing. Milan CHÚPEK, PhD. sa narodil v roku 1947. V roku 1991 absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline v odbore prevádzka a ekonomika železničnej dopravy.
V rôznych prevádzkových a riadiacich funkciách pracuje na železnici od 1. augusta 1969. Od januára 1995 do septembra 1996 bol generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky. Naposledy pracoval ako prednosta Železničnej stanice Vrútky.
V roku 2001 obhájil doktorandskú prácu na Žilinskej univerzite na tému Systém opatrení na znižovanie nákladovosti regionálnych tratí ŽSR.
Od 11. októbra 2006 je predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Milan Chúpek je ženatý, má dve deti.

Od 1.2.2010 generálny tajomník Únie dopravy,pôšt a telekomunikácií Slevenskej republiky

zdroj

Ing. Milan Chúpek, PhD.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.