Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Zita Pleštinská / Európsky parlament

Zita Pleštinská

Ing. arch. Zita Pleštinská
poslankyňa EP za SDKÚ

* 13.06.1961 Nitra
vzdelanie

1980 - 1985 Technická univerzita v Budapešti, Fakulta architektúry

Odborné kurzy a osvedčenia:
1993 Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku štátna správa a územný rozvoj
2000 Osvedčenie v rámci programov EÚ - „Education modules for civil servants“ a Leonardo da Vinci - Projekt ďalšieho vzdelávania v oblasti územného a regionálneho rozvoja
2001 Osvedčenie SPP Diploma o využívaní prostriedkov z Európskych fondov
2002 Osvedčenie o odbornej osobitnej spôsobilosti na samostatné zabezpečenie odborných a riadiacich činností pre úseky kontrola, verejné a koncesné obstarávanie - bytová politika

životopis

Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe a samospráve na regionálnej úrovni. Významne sa zaslúžila o medzinárodnú spoluprácu svojho regiónu s Poľskou republikou a podstatnou mierou sa podieľala na príprave úspešných projektov v rámci programu PHARE. Je odborníčkou na vzdelávanie v oblasti územného a regionálneho rozvoja.

Profesionálna prax:

1985 - 1991 Útvar hlavného architekta v Starej Ľubovni, námestníčka riaditeľa
1991 - 1996 Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, vedúca odboru územného plánovania a stavebného poriadku
1996 - 1998 Okresný úrad v Starej Ľubovni, referentka odboru životného prostredia
1998 - 2002 Okresný úrad v Starej Ľubovni, zástupkyňa prednostu, poverená riadením Odboru regionálneho rozvoja
2002 - 2004 Okresný úrad v Starej Ľubovni, vedúca Odboru regionálneho rozvoja, poverená zastupovaním prednostu OÚ
2002 - 2004 Okresný úrad v Starej Ľubovni, prednostka
2002 - 2006 Obec Chmeľnica, starostka
2004 - doposiaľ Európsky Parlament, poslankyňa EPP-ED


Politická činnosť:

1991 - 2000 KDH
1998 - 2000 SDK
do 2002 členka celoslovenskej Rady SDKÚ
- členka Regionálneho predsedníctva SDKÚ- DS Prešovského kraja
- predsedkyňa Okresnej rady SDKÚ Stará Ľubovňa
- predsedkyňa miestneho zväzu SDKÚ Chmeľnica

Zaradenie v Európskom parlamente:

- Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
- Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
- Výbor pre dopravu a cestovný ruch - náhradníčka

záujmy

kultúra, historické dedičstvo, cestovanie, folklór

zdroj

www.euractiv.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.