Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emil Pilipčinec / funkcionári vedy a vzdelania

prof. MVDr. Emil Pilipčinec PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

zdroj

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.