Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Weiss / spoločenské vedy / politické strany

Peter Weiss

PhDr. Peter Weiss CSc.
predseda Zahraničného výboru NR SR v rokoch 1998 - 2002, prvý predseda Strany demokratickej ľavice, v súčasnosti prednáša na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity

* 7.07.1952
životopis

Prvý zjazd SDĽ, ktorý sa začal 14. decembra 1991 v Trenčíne, zavŕšil rekonštrukciu strany a prijal programové dokumenty. Rozhodol aj o ukončení činnosti SDĽ vo Federácii KSČM a SDĽ (ktorej členom bola SDĽ od novembra 1990) vzhľadom na rozličný vnútorný pohyb v KSČM a SDĽ, ale i meniacu sa vnútropolitickú situáciu v ČR a SR. Za predsedu zvolili Petra Weissa, ktorý v tejto funkcii pôsobil do 28. apríla 1996.

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.