Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Prokeš / vláda

Jozef Prokeš

RNDr. Jozef Prokeš CSc.
nov. 1993 - mar. 1994 - podpredseda vlády

* 12.06.1950 Nitra
vzdelanie

1973 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Jozef Prokeš sa narodil sa v roku 1950 v Nitre, kde vychodil základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium teoretickej fyziky. V roku 1973 získal červeným diplom a nastúpil na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV.
Od roku 1982 pôsobil v Západoslovenských elektrárňach a o štyri roky sa vrátil do Ústavu merania SAV.
Do politiky vstúpil v novembri 1989 počas generálneho štrajku. Stal sa prvým predsedom transformovaného odborového hnutia. Poslancom NR SR za SNS bol od roku 1990. Na prelome rokov 1993 a 1994 (od novembra 1993 do marca 1994) zastával post vicepremiéra vlády.
V rokoch 1991 - 1992 bol predsedom SNS a v minulosti pôsobil aj ako primátor Nitry.

Jozef Prokeš je ženatý, má dve deti.


zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.