Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rudolf Filkus / vláda

Rudolf Filkus

Ing. Rudolf Filkus CSc.
mar.1994 - dec.1994 - minister financií SR

vzdelanie

VŠHV Bratislava

životopis

Prierez kariéry:

1953 - 1972 vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV v Bratislave
1972 - 1984 vedecký pracovník Ekonomického ústavu národohospodárskeho ústavu SAV
1990 vedúci pracovník Ekonomického ústavu SAV
1991 - 1992 Ústav ekonomickej teórie SAV
1967 - 1991 docent1990 poslanec
1990 poslanec SL FS za VPN
1990 minister plánovania SR
1990 - 1991 minister pre hospodársku stratégiu SR
od roku 1991 profesor VŠE v Bratislave
1991 spoluzakladateľ HZDS
1991 - 1993 predseda rady HZDS
1992 poslanec SL FS
1992 prvý podpredseda vlády ČSFR
1993 slovenský veľvyslanec v Rakúsku
1993 - 1994 podpredseda ADS, následne predstaviteľ DÚS
16. 03. 1994 - 13. 12. 1994 minister financií SR
1994 - 1998 poslanec NR SR za DUS

tvorba

1967 Ekonomické aspekty technického pokroku
1975 Problémy stimulovania inovačného procesu cenou
1989 Cena - nevyhnutná súčasť hospodárskeho mechanizmu
2006 Ekonóm v politike alebo politikom som sa nenarodil

zdroj

Úrad vlády SR; F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 129; foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.