Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Ponický / vláda

Peter Ponický

Ing. Peter Ponický
minister školstva SR od apríla 2002 do októbra 2002

* 14.07.1956 Lučenec
vzdelanie

Na Vysokej škole dopravy (VŠD) v Žiline obhájil dizertačnú prácu v odbore Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov
1983-1986 interný ašpirant na VŠD
1981 ukončil štúdium na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte VŠD v Žiline

životopis

Priebeh zamestnaní:

od r. 2002 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, prorektor pre rozvoj a informatizáciu
apríl - október 2002 Minister školstva Slovenskej republiky
1999 spravil si docentúru na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity, kde pôsobil ako prodekan pre odborové štúdium, tiež ako vedúci katedry manažérstva kvality.
1997-2001 učil na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity
1988-1997 pôsobil na Katedre riedenia technologických procesov VŠD
1986-1988 zamestnanec Považských strojární v Považskej Bystrici

Je ženatý, aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.